Høydepunkter fra programmet til Norges kristne (NK)

Partiet Norges kristne kan få Taliban til å se ut som en gjeng med liberale smågutter og Nord Koreas lederskap til å fremstå som avslappede frihetselskere.  Partiet har nå lagt ut sitt partiprogram 10min.no presenterer noen høydepunkter:

Norges kristne (NK) er ikke noe registrert politisk parti pr. oktober 2012. For å bli et registrert politisk parti trenger man 5000 underskrifter. NK har en nettside (norgeskristne.no) og en Facebook side hvor de har lagt til en rekke kjente personer mot sin vilje. Grunnleggeren av partiet, Magnar Tanem, var tidligere stortingskandidat for Kristent samlingsparti, men ble ekskludert fra partiet pga utspill i media om at 22. juli terroren var en straff fra Gud.

Magnar Tanem har på verdidebatt.no lagt ut en artikkel der han hevder at dommedag kommer 23.12.12. Han henter bl.a frem den klassiske missforståelsen om Maya kalenderens slutt. For å være på den sikre siden tar Tanem et lite forbehold om at det ikke er sikkert at dommedag blir akkurat denne dagen, men at dommedag kommer til å begynne på denne tiden.

Faksimile fra Norgeskristne.no
Faksimile fra Norgeskristne.no

Bakgrunn

Med denne bakgrunnen legger NK frem sitt partiprogram for 2012 – 2016. Så hva kan partiet tilby et post apokalyptisk Norge i disse årene?

Les hele programmet her.

Dette program er (…) inspirert og støttet av Gud via Den hellige ånd. (…) Ved strid om fortolkninger av dette, er stifterne av Norges Kristne ufeilbarlige.

Programmet er ikke mindre enn støttet av Den Hellige Ånd. Om Den Hellige Ånd skulle ha uttrykket seg uklart så er heldigvis grunnleggerne (Tanem formodentlig) ufeilbarlig.

Familie og ekteskap

“Av hensyn til barna vil vi forby skilsmisse, og mennesker skal ikke skille det som Gud har sammenføyd. (…) Samboerskap er i følge Bibelen hor og må forbys. (…) Bare døden til den ene ektefellen kan stille den gjenlevende ektefellen fritt til å gifte seg på nytt.”

Vil forbud mot samboerskap og skilsmisse og døden som eneste utvei av ekteskapet føre til mindre vold i familierelasjoner og bedre forhold for barna?

“Alle prevensjonsmidler må forbys”

Partiet er selvsagt også mot abort.

” Homofile må tilbys hjelp av Kirken og helsevesenet til å bli helbredet slik at de kan bli aseksuelle eller heterofile.”

Partiet vil helbrede homofile, selv om det ikke finnes noe vitenskaplig grunnlag for at dette skal være mulig.

Kriminalitet

“Vi vil automatisk utvise alle utenlandske statsborgere som begår kriminalitet (…). Dersom ingen land vil ta i mot dem skal de sendes til et internasjonalt ingenmannsland, f.eks. Sahara eller Nordpolen. De får en boks med fiskeboller, en genser og en tollekniv med seg i slike situasjoner.”

Nå er begynner jeg å bli litt usikker på om dette egentlig er en parodi. Sahara er ikke noe ingenmannsland.  Alle deler av Sahara tilhører et land. Nordpolen har ikke landmasse.

Media

“Riksdekkende medier må pålegges å være partipolitisk nøytrale, og de må gi en nyansert dekning av politiske og religiøse forhold. Ensidig dekning av Det hellige land forbys.”

Hvem skal avgjøre hva som er en ensidig dekning? Norges kristne?

Innvandring

Asylinstituttet må derfor tilnærmet avskaffes (…) Asylanter som kommer ved hjelp av raske og moderne transportmidler skal uten unntak avvises med en gang de lander på norsk jord (…). Moses sin førtiårige vandring (…) skal  her tjene som forbilde, og de som skal anses som reelle flyktninger eller asylanter må ta seg inn i riket til fots og ha gjort det hele veien fra hjemlandet. Asylanter utenfor Norden må ha brukt minst fire år på vandringen til Norge og ha vært iført sandaler, kappe og stav slik Moses var.”

Virkelig? Til fots i 4 år iført kappe og sandaler? Hvordan skal disse livnære seg på veien? Hva med asylanter fra sør og latin amerika? Mulig man her kan følge Jesu eksempel med å gå på vannet.

“Statsborgerskap skal baseres på minimum ti års botid i riket og en kunnskapstest om  Norges grunnlov, Bibelen og Snorres kongesagaer må bestås før det gis. Det skal være minimum tusen spørsmål i kunnskapstesten, og  alle svar må være riktige for å få norsk statsborgerskap. Alle må i tillegg kunne deklamere Henrik Ibsens dikt «Terje Vigen» utenat i løpet av femten minutter før norsk pass utstedes.”

Dette kravet bør straks innføres for alle medlemmer av Norges kristne, slik at de kan gå foran med et godt eksempel. Jeg foreslår en årlig test, eller en test hver gang de skal fornye passet sitt. Det kan fort bli flere som vandrer rundt med en boks fiskeboller i Sahara en partiledelsen hadde tenkt seg.

Forsvar

“Vi  kan med stor fordel  samarbeide tett  med Israel  for å effektivisere Forsvaret og avholde militære øvelser sammen.”

Det er mulig Norge kunne ha nytte av dette, men hvilken nytte skulle Israel ha av å trene på forsvar av olje installasjoner og vinterkrig?

“Norge må for å sikre egen sikkerhet og suverenitet, i samarbeid med Israel utvikle egne atom-, biologiske og kjemiske våpen. Raketter utplassert i hele landet skal kunne brukes både konvensjonelt og med atomstridshoder.”

Når Norge skaffer seg atomvåpen og biologiske våpen så vil nok verden likevel føle seg trygg ved at det er sindige folk fra Norges kristne som har ansvaret for å trykke på knappen.

Skole og kultur

“All undervisning skal være preget av omsorg, sannhetssøken (…)  Kreasjonismen skal ha en like stor plass som evolusjonslæren i alle fag der emnet er aktuelt.”

Ingen motsetninger her?

“Alle klasserom til og med den videregående skolen skal ha et bilde av Jesus på veggen bak kateteret, samt et tilhørende skilt med teksten «Han er veien, sannheten og livet» Alle skoledager i grunnskolen skal startes med synging av Fedrelandssalmen, i stående tilstand vendt mot Jesusbildet.”

Ikke ulikt hvordan ting gjøres i Nord Korea.

“Seksualundervisning avskaffes og erstattes av Bibelens fortelling om Adam og Eva i Paradiset.(…) Skolen skal med jevne mellomrom minne elevene på at Jomfru Maria er (…) et eksemplarisk forbilde for alle jenter og kvinner.”

Forbud mot prevensjon, Jomfru Maria som eksempel og ingen seksualundervisning vil nok kunne neppe føre til at samfunnets unge  trenger guddommelig inngripen for å få barn.

“Ingen elever skal få vitnemål fra den videregående skolen uten å kunne de ti bud og historien om da Moses mottok steintavlene med budene fra Gud.”

Studiekompetanse à la NK. Denne prøven synes alt for lett i forhold til de 1000 spørsmålene man må besvare riktig for å få statsborgerskap. Burde man ikke stille samme krav til ungdommen?

“Alle offentlige bygg skal ha et godt synlig bilde av Jesus Kristus, med teksten «Ingen kommer til Himmelriket utenom Ham»  ved inngangen.”

Inspirasjon hentet fra kjente Øst Europeiske diktaturer?

“Alle grenseoverganger til Norge skal ha et godt synlig skilt med teksten «Alle som tror på Jesus Kristus kommer inn i Guds rike.».”

Her bør man også føye til at kravene for å komme inn i Norge er høyere enn å komme inn i Himmelriket, og om man skulle slippe inn i Norge, så er sjansen  stor for at man havner i Helvete (Sahara / Nordpolen) før man vet ordet av det.

“Alle byer skal ha en statue av Jesus eller Jomfru Maria på et godt synlig og høgt traffikert sted. De største byene skal ha statue av både Jesus og Jomfru Maria.”

Alle byer bør vel også ha en statue av lederen for Norges Kristne?

“Alle arbeidsplasser med mer enn 30 ansatte må pålegges å ha et godt synlig bilde av Jesus på kantina/spiserommet.”

Man bør vel også innføre sang av bordvers, gjerne flerstemt, som et krav i alle kantiner?

Be Sociable, Share!

One thought on “Høydepunkter fra programmet til Norges kristne (NK)”

  1. Haha for et latterlig parti, parodiparti. Men en del av partiprogrammet deres kunne fungert for omlag tusen år siden, så helt virkelighetsfjern er de ikke, sitter bare fast i tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge