Er det trygt å ta vaksine?

I forbindelse med at det sommeren 2009 ble arbeidet hardt med å få klar en vaksine for svineinfluensa, eller den nye influensaen, ble det i Norge økt oppmerksomhet på om vaksinen kom til å være trygg  å ta. I den forbindelse har jeg undersøkt om det er det trygt å ta vaksiner og om det det noen fordeler å la være?

Get Widget The Body Count

I følge en oversikt fra folkehelseinsituttet skal man gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i Norge ta 8 vaksiner fra man er 3 mnd. til man er 15 år. Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet mot smittsomme sykdommer uten å måtte gjennomgå sykdommen med den risiko det innebærer.  

Ved en vaksinasjon blir enten døde, svekkede eller deler av en sykdomsfremkallende mikroorganisme sprøytet inn i kroppen. Lymfocyttene vil ta seg av de som de gjør med alle ukjente mikroorganismer, og vil danne hukommelsesceller som vil gjenkjenne disse mikroorganismene, og fjerne dem raskere hvis kroppen blir utsatt for dem igjen.” – Wikipedia

Alle vaksiner som er en del av barnevaksinasjonsprogrammet er grundig testet og velprøvde.

Flokkbeskyttelse
En av de store fordelene med at alle, eller de aller fleste, blir vaksinert er at befolkningen oppnår “flokkbeskyttelse“. Dette innebærer at det er få personer smitten kan bre seg til, noe som igjen har ført til at vi i Vesten har kontroll på, og i noen tilfeller utryddet, sykdommer som tidligere var svært dødelige. For å oppnå flokkbeskyttelse trenger 80 – 95 % av befolkningen å være vaksinert, avhengig av hvilke sykdom det gjelder. En særlig viktig årsak til å oppnå flokkbeskyttelse er at man da også kan beskytte de som av ulike grunner ikke kan ta vaksine. Det kan være p.g.a allergi, eller små barn som ikke har blitt store nok til å ta vaksinen ennå.

MMR vaskinen og autisme
I utlandet, særlig USA, England og Australia, har det i noen år vert en liten gruppe som har markert seg sterkt med påstander om at MMR vaksinen (meslinger, kusma & røde hunder) kan forårsake autisme. En av frontfigurene for disse påstandene er tidligere Playmate Jenny McCarthy, som har en sønn (født 2002) som har fått diagnosen autisme. Hun har fått massiv mediaoppmerksomhet i USA.

Forskning har derimot vist at det ikke finnes noen sammenheng mellom autisme og MMR vaksinen. (Link 1, link 2, link 3)

En nylig gjennomgang av forekomst og årsaker til autisme av en kommité nedsatt av det medisinske forskningsrådet i Storbritannia (…) fant ingen sammenheng mellom MMR-vaksine, bowel disease og autisme,” – autismeforeningen.no

En konsekvens av at mange foreldre har latt være å vaksinere barna sine i frykt for at vaksinen skal kunne fremprovosere autisme har vert at mange uvaksinerte, i hovedsak barn, har død av sykdommer man kunne vert vaksinert mot. Nettsiden www.JennyMcCarthyBodycount.com holder oversikt over hvor mange som dødsfall og sykdomstilfeller som kunne vert unngått siden 2007 om vaksineprogrammet hadde blitt fulgt i USA. Når denne artikkelen ble skrevet var tallene 174 døde og 45 596 syke.

Jenny McCarthy Body Count

Vaksine mot svineinfluensa
700 000 personer i Norge blir betraktet å være i høyrisikogruppen for å få svineinfluensa og vil bli prioritert i vaksinekøen. Dette er f.eks personer som har astma eller er gravide. Også eldre mennesker er sårbare for sykdommen.

Det har vert en del uro i media i sommer om hvorvidt en evt. vaksine mot svineinfluensa vil være trygg. Det har ikke vert nok tid til å teste denne vaksinen like grundig som det som gjøres av andre vaksiner før de taes i bruk. Man har også noe dårlig erfaring fra 1976 da 25 personer døde av svineinfluensavaksinen, mens kun 1 person døde av selve sykdommen. Det er blitt spekulert i om vaksinen i 1976var forurenset og Folkehelseinstituttet har uttalt at dette er svært lite sannsynlig ved den nye vaksinen.

Denne vaksinen er bygd opp med flere tilsetningsstoffer som er mye brukt tidligere. Bare virusmaterialet er tilsatt. Det betyr at vi har grunn til å tro at vi kjenner til bivirkningene og at de er få, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen” – Tv2nyhetene.no

 På nettstedet pandemi.no svarer Helsedirektoratet følgende på spørsmålet om vaksinen er trygg:

Alle legemidler som har effekt kan gi bivirkninger. Sammenlignet med vanlig sesonginfluensavaksine kan man etter vaksinasjon med pandemivaksinen Pandemrix forvente noe kraftigere reaksjon på injeksjonsstedet, og andre vanlige bivirkninger, som går raskt over. Pandemrix er godkjent i hele Europa basert på en vurdering av dokumentasjon av vaksinens effekt og sikkerhet etter modellvaksinekonseptet. Det betyr at modellvaksinen er testet ut på ca 5 000 personer i kliniske forsøk. I modellvaksinen er det brukt en stamme av et annet influensavirus, H5N1 fugleinfluensa. Erfaring fra årlig skifte av virusstammer i sesonginfluensavaksiner gjennom flere tiår, og fra utvikling av pandemivaksiner, tilsier at en endring av virusstammen til den nye influensaen A(H1N1) ikke i vesentlig grad vil endre sikkerheten og effekten av vaksinen.”

Mange var høsten 2009 skremt over at vaksinen inneholdt kvikksølv. Dosen av kvikksølv som er i hver vaksine er derimot så liten, kun 2,5 microgram, at den er ubetydelig. Til sammenligning så får man i seg 6 – 18 microgram kvikksølv gjennom et normalt kosthold i løpet av en uke. Vaksinen inneholder også stoffet skvalen som den profilerte legen Joseph Mercola mener er knyttet til Gulfkrigsyndromet. Dosen av skavlen er derimot så liten at den tilsvarer mengden i en skje med olivenolje.

Se også artikkelen: Er det farlig å ta svineinfluensavaksinen? her på 10min.no

Kreft vaksine
Det finnes allerede vaksine mot livmorhalskreft. Denne vaksinen har vært unødvendig kontroversielle i Norge. Kreftforeningen, gynekologiforeningen, Who, EU, Canada, USA og Australia har alle gått inn for vaksinen. Det forskes tungt i mange land på mange andre kreftvaksiner. I august meldte norske forskere at de hadde utviklet en vaksine som angriper et enzym som gjør kreftceller udødelige. Å misstro vaksiner er noe konspirasjonsteoretikerne bruker mye energi på. Slike konspirasjoner hører dog hjemme i Hollywood og ikke i virkeligheten. Filmen I am Legend fra 2007 hadde et plott der nettopp en kreft vaksine med den bivirkning  at menneskene ble til zoombier.

Vaksine mot HIV
I september 2009 annonserte forskere at de hadde klart å utvikle en vaksine som reduserte faren for å bli smittet med HIV med 31 %. Vaksinen er prøvd ut på 16 000 frivillige i Thailand. Dette er et enormt gjennombrudd på dette feltet. Etter flere mislykkede forsøk trodde mange forskere at det ikke ville være mulig å lage en slik vaksine. Selv om vaksinen ikke gjør en immun mot HIV vil den kunne gjøre en enorm forskjell. Man antar at 2 millioner mennekser dør av AIDS hvert år, og 7 500 nye blir smittet med HIV hver dag.

Mener du det er trygt å ta vaksine? – Legg igjen en kommentar!

Media: kl kl kl kl vg vg vg

Be Sociable, Share!

127 thoughts on “Er det trygt å ta vaksine?”

 1. Riktig at doser er viktig her. Men når det gjelder kvikksølv.. Ingen snakk om saken. Man må finne et alternativ.

  Off topic: Nå er jo de MILJØVENNLIGE sparepærene på full fart inn. Og ja, de inneholder veldig lite kvikksølv. Men hvor mange pærer blir solgt og siden kastet? MANGE. og da snakker vi ikke milligram lengre, men kilo. – Som går inn i jordens kretsløp, for siden å komme tilbake i jord/vann, planter, dyr, mennesker… Er dette bra?

  Er det verdt å spille mektig “kjemiker” bare for å ha rett i en liten duste diskusjon om milliliter og mikrogram når dette er et stoff som truer vår helse og livskvalitet?

 2. Amalgam er en legering som består av bl.a. kvikksølv. Thiomersal består av 49 % kvikksølv. Ingen av disse stoffene har de samme egenskapene som rent kvikksølv. Ingen av disse stoffene er dokumentert skadelig slik som bruken har vert. Kvikksølv blir altså ikke tatt opp i kroppen i skadelige mengder fra tannfyllingene dine og thiomersal forårsaker ikke autisme eller andre dokumenterte lidelser ved vaksinasjon.

  Det som derimot skjer er at et hundretalls babyer dør hvert år i USA (Jeg kjenner ikke til noen statistikk på dette i Norge) fordi de blir smittet av voksne som ikke har vaksinert seg.

  Når store mengder amalgamet havner ut i naturen (og ikke inn i tennene dine) kan det dog være et problem at levende organismer tar opp stoffet.

  1. Jøss her blir det mer og mer uvitenhet
   ¨Hvor mye kan vi stole på “ingen av disse stoffene er dokumentert skadelig” Det har staten alltid sagt og vi stolte på dem -naive som vi var.

   En ingeniør og lege forsket på babycall – det kom fram at de babyene som døde, døde 16-21 dager etter førstegangs vaksine (antall dager er ikke fasit). Prosjektet ble opphørt, avbrutt og hadde aldri funnet sted, legen og ingeniøren fikk klar beskjed: “denne forskningen har aldri funnet sted”

   OG HVOR MANGE HAR DØDD AV VAKSINER? Hva med de babyene som dør og alle rundt babyen er vaksinert ? Det som derimot skjer er at et hundretalls babyer dør hvert år i USA (Jeg kjenner ikke til noen statistikk på dette i Norge) fordi de blir smittet av voksne som ikke har vaksinert seg. -> syltynt

   Er ikke vi levende organister?

   1. Er ikke vi levende organister?
    Vel, jeg er ikke organist. Jeg vet ikke hva alle andre er, men jeg er ganske sikker på at ikke ALLE andre er det. :)

    Igjen slenger du ut påstander uten dokumentasjon overhodet, Trine. Du spør hvor mange som har dødd av vaksiner? Det er antagelig mindre enn en promille av de som har blitt reddet av vaksiner. En rekke svært farlige sykdommer er tilnærmet utryddet i land som vaksinerer.

   2. Er desverre ikke flink som organist jeg heller. Men, er ganske flink til å tolke utsagn på nett. Når noen kommer med vage historier som har veldig mye til felles med urbane legender, blant annet med at de hverken er tids- eller stedsbestemt, ikke inneholder navn på deltagere (eller i dette tilfellet navn på f.eks. vaksinen det gjaldt) så har de en lei tendes til å være nettop dette, urbane legender. Foreslår at du slutter med pisspreiket, og heller kommer med en smule reelle fakta dersom du har tenkt å fortsette med diskusjonen.

 3. Ok, om denne vaksinen virker eller ikke vet jeg ikke. Personlig så bryr jeg meg ikke heller, jeg er av den oppfatning at svineinfluensaen (H1N1) neppe er noe verre for oss enn den vanlige influensaen.
  Det er ingen idiotsikker logikk bak min begrunnelse, men den er heller ikke ulogisk. Jeg mener at det er en selvfølge at H1N1 bryter ut å tar en del liv, den gjør som naturen har gjort i alle de år, å kvitter seg med de svake. Som rase så er vi den eneste på planeten som går imot dette, ikke at dette er galt på noen måte, vi bruker jo bare vår fulle kapasitet med den forståelse vi har fått av verden. Poenget er bare at her i Norge så er vi ikke som i Mexico, vi har et godt utviklet helsevesen, vi har god tilgang på ressurser å vi benytter oss av dette for å holde oss friske å trygge. Vi setter krav til hva vi spiser å utsetter oss for som hjelper å underbygge dette, å dette igjen beskytter oss å mot sykdommer i stor grad.
  Men det skal å legges merke til at overbeskyttelse som det gjøres her å der igjen kan få konsekvenser. Det er teorisert (ikke bevist enda) at ved å leve i et for sterilt samfunn så svekker man bare seg selv hvilket igjen kan være grunnen til at mange astma og allergikere er nettopp dette. Kroppen får rett å slett ikke til å sparre mot sykdommer så istedet så overreagerer den på støv å små hår fra f. eks katter som igjen er årsaken til manges allergi. Jeg er selv allergisk mot katter å har faktisk slitt med det i store deler av livet inntil jeg faktisk ble nødt til å venne meg til å ha en som kjærledegge. Nå for tiden bruker jeg ingen medikamenter mot katter (å kan nevne at katten røyter som verst, nesten vært bedre å ha hatt allergi enn å støvtørke etter den :p )
  I tillegg så har jeg pollenallergi som alltid påvirket meg verre enn selv katten gjorde i sin tid, men etter katten kom inn i bildet så har selv den blitt svekket betraktelig å medikamenter er mest for å unngå selve høydepunktene av pollensesongen, men er mer eller mindre frivillig selv da. Slutt på tett å rennende nese.

  Tilbake til poenget. Jeg nekter ikke å ta vaksinen, jeg ser bare simpelten ingen grunn til å ta den, blir den testet ordentlig så ser jeg heller ingen grunn til å la være, men den som alle influensavaksiner vil være ganske ubrukelige året etter siden influensa er et av de sykdommene som muteres til noe nesten nytt hvert år (som igjen gjør at kroppen uansett må lære seg å bekjempe den på nytt hvert år i praksis)

  Men tror jeg vaksinen kan forårsake autisme osv? Nei, vaksiner er for å bekjempe problemer, ikke skape nye. Ja, utestede vaksiner kan ha risikoer som nevnt med vaksinesituasjonen i -76, men bit merke, det er UTESTEDE vaksiner, vaksiner som har blitt testet skal ikke forårsake problemer å hvis de oppstår så er det som regel pasienten som reagerer på den som er et sjeldent tilfelle.

 4. Mente at kvikksølv er en av de styggeste *tungmetallene*, ikke mijøgifter (beklager feil). Men det viser seg at det er det også. Takk for forklaring om thiomersal og amalgam forresten.

  Men hvis det er sånn at kropper kan ta opp kvikksølv i seg. Og man vet at dette stoffet er skadelig. Hvorfor forsvare det?

  Det er for risikabelt å drive på med stoffet, og da tenker jeg ikke på selve håndteringen, lokalt sånn værneutstyr eller ikke diskusjon, men at det iheletatt blir utvunnet og produsert – altså sølt med rundt på planeten. For siden å komme tilbake i en torsk til middag. Eller i en melkesjokolade.

 5. Når det gjelder swine influensa, så kjenner jeg 2 nordmenn som har hatt den. 30 og 40 år amle. Varte en uke, ikke så ille mente de.

 6. Beklageligvis er konspirasjonteoretikerne og svindlerne i “alternativ” medisin industrien i norge flinke til å spre some konspirasjonsteorier rundt på nettet. Dessverre lar media seg lett lure.

 7. Men Per da…. “svindlerne i “alternativ” medisin? Det er jo alltid bedre å ta medisin selvom det finnes bedre alternativer innen naturlige helsebringende “alternativ” medisin! Det er jo logisk! F.eks. er vel den eneste behandlingen for de med artritt og slitasjegikt innen “ordentlig” medisin foreskriving av smertestillende medikamenter, som vi jo vet har hyggelige bivirkninger som magesår. Dokumentasjonen på dette står vel på pakningen mener jeg å huske! Så værsågod, kast i deg alle de medisinene som fins og drit i hva du putter i deg av “mat og drikke” og vaksiner selvfølgelig! Og for all del, må ikke finne på å ta noen vitaminer og annet kosttilskudd for det er jo bare noe udokumenterte tullegreier som disse “svindlerne i alternativ medisin” driver å anbefaler.
  Bare til informasjon: Styrker man kroppen sin generelt står man sterkere overfor ALLE sykdommer! Tar man en vaksine er man KANSKJE beskyttet for kun den/de sykdommen(e) man er vaksinert for (mot?)! KJEMPELURT!
  VI skal ikke ta vaksinen!

 8. Jeg legger merke til at all dokumentasjon på hvor ufarlig vaksinen er kommer fra myndigheter i forskjellige land og fra “vaksinebransjen” selv. Det er jo de jeg ikke stoler på! Og det er jo ikke bare kvikksølvet i vaksinen som ikke er spesielt gunstig, det er også aluminium og såkalte adjuvanter (var det vel?) som skal få kroppen til å respondere kraftig på den lille injeksjonen. For da trenger de mindre av selve vaksinen. Og jeg tror helt sikkert på at vaksinen blir tryggere med kvikksølv som noen over klarte å lire av seg, veldig sannsynlig. Fordi det dreper bakterier… bakterie drepende midler er jo kjempe trygt! Kroppen består av trillioner av bakterier som bør få lov å leve!
  Og ærlig talt, 1 uke observasjon etter vaksinen er satt for å se etter bivirkninger er ikke særlig lenge, som er det jeg har lest ett eller annet sted er den tiden som er brukt i uttesting av svine influensa vaksinen. Ja, sjansen for å få influensaen er kanskje stor, men sjansen for å dø av den er minimal. Står ikke i forhold til den risikoen det er å sette en sprøyte med ting vi ikke engang får vite hva inneholder! Eller er det noen som har fått ingrediensliste med forklaring fra f.eks FHI?

  1. Hvis du ikke er mer oppdatert enn dette på sakens kjerne bør du definitivt ikke delta i noen diskusjon om tema. Vaksinen mot svineinfluensa inneholder ikke aluminium. Vaksinen mot svineinfluensa øker kroppens immunreaksjon mot svineinfluensa, som er…… et virus. “trillionene av bakterier” i kroppen din er helt trygge, da de er…… bakterier. Som en influensavaksine ikke gjør noe som helst med. Når noen bruker “som er det jeg har lest et eller annet sted” i en diskusjon forteller det meg at det du sier er omtrentlig like sannferdig som Se og Hør sin siste artikkel om kongehuset. Sist men ikke minst. Vi vet nøyaktig hva vaksinen inneholder. Ta turen over til fhi.no De har en god forklaring på de forskjellige stoffene i vaksinen

  1. Vel, denne saken gjaldt en vaksine for sesonginfluensa, ikke for svineinfluensa. Det er trist at denne unge damen fikk kraftige bivirkninger av å ta vaksine uansett dog. Til sammenligning har 235 personer død i USA, de fleste av dem små barn, siden 2007 fordi de ikke har fått vaksine. Og nesten 50 000 har unødig blitt syke. Konsekvensen av å la være å ta nødvendige vaksiner er langt mye større enn de bivirkningene vaksinene måtte ha.

   Å la være å ta vaksinene i det Norske vaksineprogrammet eller å la være å ta anbefalte vaksiner når du skal ut å reise vil utsette deg og dine medmennesker for langt større fare enn eventuelle bivirkninger noen gang vil gjøre.
   .-= 10min.no sin siste blogpost er .. Historiens 5 største ran og hva som skjedde med pengene =-.

  2. Det er sikkert en del av de som fikk polio og koppervaksine som fikk alvorlige bivirkninger også. Godt mulig noen faktisk døde. Men betyr det at du skulle ønske at man ikke gjennomførte disse massive vaksinasjonsprogrammene?

 9. http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/svineinfluensaen-en-kronologi/

  denne vaksinen inneholder langt farligere stoffer enn influensan og den driten som er i vaksinen forblir i kroppen..
  Vaksinen fra Glaxo­SmithKline vil bl.a. inneholde konserveringsmidlene:

  * thiomersal, som er en giftig kvikksølv­forbindelse som blir værende i kroppen for livet.
  * squalene, som er assosiert med autoimmune sykdommer og sterilitet

  vanlig influensa tar livet av tusenvis kvert år.. svineinfluensan er tilnermet ikke-eksisterende i norge i forhold.
  men selvfølgelig virker det ikke sånn når massemedia lager store oppslag for den minste anntydning til noe som kansje mulig kan ligne på svineinfluensa. for så å totalt se en annen vei når disse sakene seinere blir påvist å vere helt andre ting.

  se her for en fultendig og meget grundig beretning om svineinfluensen.: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/svineinfluensaen-en-kronologi/

  1. Dosen av kvikksølv som er i hver vaksine er så liten, kun 2,5 microgram, at den er ubetydelig. Til sammenligning så får man i seg 6 – 18 microgram kvikksølv gjennom et normalt kosthold i løpet av en uke.

   Dosen av skavlen er så liten at den tilsvarer mengden i en skje med olivenolje.

   Se artikkel i bt.no

   .-= 10min.no sin siste blogpost er .. Historiens 5 største ran og hva som skjedde med pengene =-.

  2. Tiomersal forsvinner ut av kroppen i løpet av et par dager, i motsetning til rent, metallisk kvikksølv eller metylkvikksølv. Det er stor forskjell på dette. Men det vet vel ikke en person som deg, som aldri har så mye som rørt borti en kjemibok.

  3. å vise til nyhetsspeilet som en troverdig kilde er omtrent som å påstå at norgespatriotene er et rødgrønt parti.

 10. 10min.no sier

  “Når store mengder amalgamet havner ut i naturen (og ikke inn i tennene dine) kan det dog være et problem at levende organismer tar opp stoffet.”

  Men at det opptas i menneskekroppen, som sist jeg sjekket også er å regne som en levende organisme, er åpenbart ikke noe problem?

  1. Ingen studie har vist at kroppen tar opp kvikksølv fra amalgamet i tennene dine i så store mengder at det er skadelig.

   Når store mengder kvikksølv avfall (f.eks fra tannlegen) havner inn i kretsløpet i naturen kan dette bli skadelig.

 11. 10min.no spør

  “Til sammenligning så tjener Volvo milliarder på å lage busser. Du lar vel ikke vær å kjøre buss av den grunn?”

  Nei, jeg er ikke redd for å sitte på med bussen, men så er jeg jo beroliget av at Volvo er avhengig av at jeg er i live, og tildels frisk for å kunne ferdes ute, og når behovet er der, å ta bussen.

  Dette i rake motsetning til farmasiindustrien som tjener penger når jeg er syk, og jo mer syk jeg er, jo dyrere medisin, og mere medisin kan de selge meg (eller staten).
  Derfor er det i farmasiindustriens åpenbare fortjeneste, om de kan bidra med å gjøre min helse dårligere.

 12. a) Det er ikke influensaen slik vi ser det for øyeblikket man er mest redd for. Det man (shdir og fhi) frykter mest er en såkalt andrebølgepandemi, der svineinfluensaviruset etter å ha kost seg blant mennesker en god stund tilegner seg ytterligere skadelige egenskaper (blir mer virulent). Dette har man sett flere ganger tidligere, både ved spanskesyken, hongkong/asiasyken, og også flere ganger ved vanlig sesongbasert influensa. Selv om svineinfluensaen for øyeblikket er relativt lik vanlig sesonginfluensa, er det ikke nødvendigvis slik at den kommer til å fortsette med dette. En kan få en kraftig økning i virulens ved andrebølgepandemi, og dermed en kraftig økning i dødelighet/sykelighet.

  b) Jeg finner det underholdende at folk kommer med negative innlegg ang. svineinfluensavaksinen, og ikke klarer å komme med andre argumenter enn noe de har funnet i en video på youtube. Dette er patetisk. Hadde dere tatt dere en runde i google, hadde dere blant annet funnet ut at ethylkvikksølvet som finnes i ekstremt små doser i vaksinen, har en halveringstid i kroppen på ca 3,5 dager, i motsetning til vanlig kvikksølv sine 120 dager, og at skvalen finnes naturlig i menneskekroppen, og finnes i store mengder i oliven (og som vi alle vet er jo oliven dødsfarlig)(les: sarkasme).

  c) Håper at vaksine-konspirasjonsteoretikerne der ute tenker seg noe om. Deres latterlige, usanne og uvitenskaplige argumenter vil i verste fall bidra til at andre svake mennesker ikke tar denne eller andre vaksiner, og kan da i verste fall bidra til sykelighet og død. Vil dere vise deres skepsis, be my guest, men argumenter iallefall med bakgrunnsmateriale som har en viss vitenskaplig relevans, og dropp heller deres nåværende åndse-konspirasjons-skit skrevet av en eller annen scififorfatter på syrerus.

 13. Det er mye som tyder på at de med konspirasjonsteoriene og motforestillingene mot vaksinen i dette kommentarfeltet, ikke er spesielt utdannet og dermed mister troverdighet. Mange har problemer med å stave rett og sette sammen setninger.
  Har dere peiling, eller er det slik at dere ser konspirasjoner overalt?

 14. Og her noen VIKTIGE linker så folk kan få se en annen sannheten enn den de norske helsemyndigheter hittil har gått ut med!

  http://www.myfoxdc.com/dpp/health/101309_woman_disabled_by_flu_shot_reaction_dystonia

  http://www.youtube.com/user/millionsbucks#p/f/118/yvGLnL88HGY

  http://www.youtube.com/watch?v=PelTWCUmTsU

  http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=301#M4738

  http://www.youtube.com/watch?v=qZhtxJjR4sI

  Lise Tollefsen Slembe
  Leder for Borgerrettightespartiet (BRP)
  og HULK org.
  http:www.hulk.no

  1. Er det så forbasket vanskelig å forstå at du trenger bedre dokumentasjon enn dette? Finn Vitenskaplig Artikkel. Link Til Vitenskaplig Artikkel. Argumenter Deretter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge