Acai, supermat, antioksidanter og lureri

Acaibær. Foto: Ronaldo Salame, sxc.hu

Kort fortalt: Les om den nye trenden innen helsekost, hvorfor du klarer deg uten, og om produsenter som melker godtroende forbrukere.

Açaíbæret er en steinfrukt, på størrelse med små moreller, som vokser vilt i Amazonas i Brasil. Indianerne i regnskogen har tradisjonelt brukt bæret som en viktig del av sitt kosthold p.g.a. det høye næringsinnholdet. De siste årene har bæret blitt populært som helsekost i USA. Særlig etter at Oprah Winfrey omtalte bæret som “supermat“, blant annet på bakgrunn av det høye innhold av antioksidanter. I USA er bæret en viktig del av juicen som MLM konseptet MonaVie selger. Daglig inntak av denne juicen skal i følge tilhengerne kunne forebygge og kurere en rekke lidelser. I Norge har produkter med acaibæret først nylig kommet på markedet og fått omtale av media. Bør du grave dypt i lommene for å få tak i dette eksotiske bæret, eller kan du oppnå samme nytten med å spise langt billigere frukt?

 

Acaibæret høstes fra acaipalmen, som bærer 2 avlinger i året. Det lilla bæret er 2,5 centimeter i diameter og vokser i klaser på 500 – 900 bær. Smaken er beskrevet som en blanding av bjørnebær og kakao. Ettersom bæret er svært skjørt kan det ikke eksporteres som hele bær, men må omdannes til puré og fryses ned. Det er denne purén som blir brukt i juice og andre produkter i salg i Norge. 

Næringsgrunnlag i fare
Bæret er tradisjonelt benyttet som en viktig næringskilde blant flere indianerstammer i Brasil. En undersøkelse gjort blant indianerstammen Caboclo viser at acaibæret utgjør opp til 42 % av det totale matinntaket i stammen. Etter at acai ble populært i USA har prisen 60 doblet seg fra år 2000 til 2009. I en artikkel på bloomberg.com hevdes det at etterspørselen fra USA frarøver indianerne et næringsgrunnlag de har vært avhengig av i generasjoner. 

Rising U.S. sales of acai are depriving Brazilian jungle dwellers of a protein-rich nutrient they’ve relied on for generations. U.S. consumers are turning a typical poor people’s food into something like a delicacy. – Bloomberg.com 

Rik på antioksidanter
 

Acaipuré. Foto: Filipe Frade, sxc.hu

Acaibæret forringes raskt etter innhøsting og må derfor frysetørkes eller konserveres som juice. En utfordring er da at selv om bæret i utgangspunktet har et høyt antioksidantinnhold så er det vanskelig å ivareta det samme høye innholdet i sluttproduktet som når deg som forbruker. En undersøkelse gjort av den Australske forbrukerorganisasjonen Choice viser f.eks at RioLife sin acaijuice inneholder 1/3 så mye antioksidanter som et vanlig eple. 

Hva hjelper antioksidanter mot?
Antioksidanter er kjemiske stoffer som beskytter mot eller senker hastigheten på oksidasjonen av andre kjemiske stoffer. Oksidasjon er en kjemisk reaksjon, der elektroner overføres fra friske molekyler til andre, oksiderende stoffer. Et eksempel på oksidasjon er et eple som skjæres i to og blir brunt. Oksidasjon kan skape skadelige kjedereaksjoner som kan få konsekvenser på cellenivå. (*) De fleste levende organismer har derfor et komplekst system av antioksidanter som balanserer de kjemiske prosessene. Lave nivåer av antioksidanter i kroppen kan føre til skader på cellene eller at celler dør. 

Flere tidlige studier antydet at det var en fordel å ta tillegg av antioksidanter. Men flere store studier den senere tid har kommet frem til at det ikke er noen målbar positiv effekt, og at det tvert i mot kan være skadelig. Det er påvist at det ikke forlenger forventet levealder å ta tillegg av antioksidanter.  

there remains no physiological evidence that (…) ORAC has any relevance in the human body. On the contrary, research indicates that although polyphenols are good antioxidants in vitro, antioxidant effects in vivo are probably negligible or absent.” – Wikipedia 

Although initial studies suggested that antioxidant supplements might promote health, later large clinical trials did not detect any benefit and suggested instead that excess supplementation may be harmful.”Wikipedia 

Mennesker som spiser frukt og grønnsaker har lavere risiko for å få hjerte og kar sykdommer, sykdommer tilknyttet nervesystemet og noen typer kreft. Ettersom frukt og grønnsaker inneholder mye antioksidanter har man tidligere antatt at antioksidanter kan forebygge noen sykdommer. Dette har man etter hvert testet i kliniske forsøk. Disse undersøkelsene viser derimot at det ikke er en slik sammenheng (1) (2). Man antar nå at helsefordelene kommer fra andre egenskaper ved frukt og grønnsaker (1) (2). 

En metaanalyse av 134 studier, med over 450 000 deltakere, konkluderte med at det ikke er bevist at økt antioksidant inntak reduserer dødeligheten eller forebygger ulike sykdommer eller lidelser. Les hele rapporten her. Oppsummert kan vi da konkludere med at det er svært tvilsomt at et vanlig menneske har noen form for helsegevinst ved økt antioksidant inntak. 

(There is) “No evidence to support antioxidant supplements to prevent mortality in healthy people or patients with various diseases” – Cochrane Collaboration 

There is widespread scientific agreement that eating adequate amounts of fruits and vegetables can help lower the incidence of cardiovascular disease and certain cancers. With respect to antioxidants and other phytochemicals, the key question is whether supplementation has been proven to do more good than harm. So far, the answer is no” – Quackwatch.org 

Acaibæret kan hjelpe mot alt?
På nettsiden til pureacai.no kan vi lese at deres acaijuice bl.a. vil; “gi deg energi og styrke, mentalt fokus, hjelpe mot tidlig aldring, forebygge hjerte og karsykdommer og kreft, hjelper mot hudsykdommer, styrke imunforsvaret og rense kroppen for gifter.” 

Alle påstandene, foruten en, står udokumentert. Nettsiden lenker til en laboratoriumstudie av hvilken effekt acai har på kreftceller. Resultatet av studien har ingen relevans til acaibæret sine egenskaper i en menneskekropp. Det er også verd å merke seg at en av forskerne bak studiet, Susan Percival, får midler fra  National Safety Associates, et MLM selskap som selger tvilsomme vitamintilskudd. 

Påstanden om at produktet skal rense kroppen for gifter bygger på den udokumenterte forutsetningen at det er vanlig at det finnes giftstoff i vanlige mennesker som kroppen ikke klarer å ta hånd om. Kroppen har allerede et utmerket organ for dette, nemmelig leveren. Den trenger ikke hjelp av acaijuicen for å klare jobben sin. I de sjeldne tilfellene man har blitt utsatt for en forgiftning må man ta kontakt med lege og få kontrollert behandling. (Denne påstanden ble etter hvert fjernet når 10min.no tok kontakt med pureacai.no)

Pureacai.no siterer Dr. Richard Cutler: “Mengden av antioksidanter i kroppen din er direkte proposjonelt med hvor lenge du lever“. Cutler har en sterk egeninteresse i denne påstanden. Han har stiftet et selskap som selger utstyr for måling av antioksidantnivået i kroppen. Han arbeider også som konsulent for flere lignende selskaper. Sitatet er vidstrakt brukt av nettsider som selger ulike mirakelkurer.  Jeg har ikke klart å slå fast hvor sitatet opprinnelig kommer fra, men trolig har det sin bakgrunn i en studie Cutler gjorde i 1997. Selv om man på 1990 tallet mente det var en sammenheng mellom økt antioksidant inntak og helse, så vet man nå at dette ikke er tilfelle

Stive priser
Et abonnement med acaijuice hos pureacai.no koster opp mot 1 450 kr pr. mnd pr. person og trekkes automatisk fra ditt kreditkort. Man kan ikke stoppe abonnementet før etter 3 mnd. For mange lignende produkter av denne typen har det vist seg svært vanskelig å stoppe abonnementet. Det trenger ikke være tilfelle med pureacai.no. 

Med på kjøpet får man boken Antioksidantbomben ACAI, skrevet av Alexander Schauss. Schauss er også kjent for å ha forfalsket sine universitetspapirer som gjorde ham til påstått ernæringsekspert. Han ble arrestert i 1989 for å være i besittelse av ulovlige medisiner og utstyr på sin klinikk. 

På kant med regelverkt?
Legemiddelloven hvor § 20 lyder; “Det er forbudt i reklame (…) direkte eller indirekte, å gi uttrykk for at stoff (…) som ikke er legemiddel anbefales som middel til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr.” I en e-post fra en rådgiver i Legemiddelverket bekreftes det at påstandene på nettsiden er i strid med Legemiddelloven.

Fra 1. mars 2010 gjelder EUs regler om matvarers påståtte helseeffekt også i Norge. Reglene krever at produsenten kan dokumentere helseeffekten. Dokumentasjonen må godkjennes av EUs vitenskapskomité (EFSA). Så langt er 8 av 416 påstander som EFSA har vurdert blitt vurdert som vitenskapelig dokumentert.

Markedsføringslovens §1-3 lyder; “Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.”

Food and Drug Administration (FDA) i USA har ved flere anledninger gitt advarsler til nettsteder med lignende påstander som pureacai.no (eksempel). Videre har The Center for Science in the Public Interest (CSPI) i USA utalt i en sak om et acaiprodukt at det er “total lack of evidence that the product works” og “If Bernard Madoff were in the food business, he’d be offering ‘free’ trials of açai-based weight-loss products. 

Pureacai.no
Nettsiden pureacai.no er registrert på Marius Sevaldsen. Nettsidene er designet av Sevaldsen sitt personlige foretak Sevdesign. Telefon nr. som oppgis på nettsiden er registrert på Pure Acai NUF, en underavdeling av det engelsk selskapet Pure Acai LTD.  Pure Acai NUF  drives og kontrolleres antagelig av Arild Dypvik (40) og Marius Sevaldsen (31). Eierstrukturen er antagelig valgt for å unngå kapitalinnskudd og revisjonsplikt i Norge. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på 12 000 kr og et underskudd på 26 000. Regnskapet for 2008 ble levert etter at den fastsatte fristen var gått ut.  

Sevaldsen forteller i en svært hyggelig e-post at produktet skal ha god effekt på eksem og psoriasis. Han kan dessverre ikke vise til noen studier som tilsier at det faktisk er slik, eller hvordan produktet i så tilfelle skulle virke. Videre mener Sevaldsen at arbeidene til Strauss ikke er mer kontroversielle enn arbeidene til andre forskere og at disse er blitt kontrollert av en norsk ernæringsfysiolog.  Sevaldsen viser også til at det er vitenskapelig bevist at antioksidanter er viktige. Dog, det er ikke poenget. Spørsmålet er om det er bevist at det gir en effekt å ha et høyt inntak av antioksidanter. Forskningsresultatene nevnt ovenfor tilsier at det ikke har en slik effekt. Til slutt nevner Sevaldsen at nettsiden er under konstant bearbeidelse og endringer blir vurdert fortløpende.

Konklusjon
Det finnes ingen forskning som tyder på at acai er et mirakelbær eller gir en fantastisk helseeffekt. Det skulle ikke være noen helsemessig grunn til å velge et acaiprodukt fremfor langt billigere frukt og grønnsaker. Acaiproduktene er derimot forbundet med MLM distribusjon og abonnementsordninger som er vanskelig å avbryte. Om du er urolig for noen av tilstandene acaiproduktene påstår de skal forebygge eller kurere så snakk med legen din for å få råd om behandling som gir dokumentert effekt. 

Media: vg

Hva mener du? – Legg igjen en kommentar!

Be Sociable, Share!

9 thoughts on “Acai, supermat, antioksidanter og lureri”

 1. En liten historie:
  En gang ringte en dame til meg. Hun ville jeg skulle kjøpe kapsler med blåbær ekstrakt i. Jeg svarte at om jeg vil ha blåbær så går jeg bak huset og plukker de der. Hun mente på at dette ikke var bra nok, og hva skulle jeg gjøre i de årstidene hvor det ikke fantes blåbær og plukke? Vel, jeg sa at jeg jo f.eks kunne spise blåbær syltetøy, eller drikke blåbær saft. Da lurte hun på om jeg virkelig hadde tid til å stå og sylte? -og jeg svarte som sant var at nei det hadde jeg jo ikke, men at heldigvis så lager Lerum både nydelig blåbærsyltetøy og en deilig blåbærsaft. Og best av alt, den selges i nærbutikken!
  Men inneholder den også solbær da? -lurte dama på da…hun forsøkte jo i alle fall å gjøre jobben sin som selger om ikke annet, selv om hun ikke fikk solgt noe til meg.

  Sånn ellers har jeg hørt at ananas er dronningen over alle frukter og at den hjelper mot absolutt alt. I den samme artikkelen leste jeg også at alle derfor burde spise ananas hver dag og det gjør vi…i allefall en gang i uka…fra hermetikk boks :-)
  .-= Frustrerte Heidi sin siste blogpost er .. En kjapp helgeoppdatering =-.

 2. Litt info om Açai:
  Den inneholder mellom 3-6 ganger så mye antioksidanter som f. eks. blåbær og over 30 ganger mer antocyanin enn et glass rødt vin. Kliniske studier har vist at Açai kan være den mest næringsrike supermaten. Açai inneholder dessuten mange vitaminer, mineraler og nødvendige nyttige fettsyrer samt verdifulle fytosteroler. Açai er antioksidativ, adstringerende og ekstremt næringsrik frukt.
  Er det obligatorisk å spise eller kjøpe? NEI
  Kand det erstattes med blåbær eller noe annet? JA
  Det spiller ingen rolle om vi spiser Açai eller andre frukt. Viktigste er variert kosthold – det mener jeg.

 3. kaldpresset sjokolade og acai bær er viktige komponenter i
  XOCAI sine produkter.
  Har selv spist disse siste 2 mnd har erstattet 2 måltider med Xocai
  High Antioxidant meal Replacement og spist grønnsaker
  Fisk eller kjøtt men også rømme majones eller olivenolje så mye jeg
  har hatt lyst på det ene måltidet jeg har fått pr dag.
  Det første 2 mnd har jeg gått ned ca 10 kg fra ca 108 til 98kg pr i dag.Føler meg i godt form mere opplagt enn før jeg begynte på dette.
  Funker dette!
  Eirik http://helsesjokolade.blogg.no/

 4. Fakta er at underernæring er veldig vanlig. Hvorfor? Fordi produksjonsmetoden av frukt, grønnsaker og andre såkalte “sunne” produkter innebærer vanvittig mengder av genmodifisering og sprøyting for at kvantiteten av produktet skal gå opp (med unntak av økologiske produkter). Kvantitet går på bekostning av kvalitet, og en rekke studier viser at næringsinnholdet i matvareproduktene vi kjøper har gått betraktelig ned de siste årene. Dette fører videre til en epedemi av underernæring. Og selv om underernæring ofte er asymnptomatisk vil det på sikt føre til de kroniske sykdommene vi ser i dagens samfunn. Dette trenger jeg ikke å refere siden det er viden kjent, men hvis dere trenger informasjon om det anbefaler jeg å se dokumentarene Food Matters og Hungry For Change, eller å søke opp dette i helse-søkemotorer.

  Så til poenget: Jeg er ikke medlem i noe MLM-selskap som selger helsekostprodukter fordi jeg spiser økologiske produkter daglig, i tillegg til at jeg spiser såkalte superfoods som gojiberries, blueberries, cacao, ingefær etc. Kan dette kurere sykdommer? Bare hvis totaliteten av gode produkter er stor. Kan det virke preventativt på vestlige, kroniske sykdommer? Definitivt, selv om det er vanskelig å utføre en studie på dette. Jeg anbefaler selv pasienter å ta kosttilskudd, hvorfor gjør jeg dette? Fordi majoriteten av folk i den vestlige verden er underernært, og derfor blir det feil å hevde at såkalte MLM-produkter bare er bløff og bare er ute etter å tjene penger. Ideelt sett ville alle spist sunn mat uten tilsetningsstoffer, men vi har en lang lang vei å gå for å komme dit. Folk synes det er enklere å ta et kosttilskudd som vil eliminere i det minste noe av underernæringen. Min konklusjon er at 1)ja, vi skal være skeptiske til produkter, men 2)ja, det er vitalt for underernærte mennesker å få i seg det de er underernærte i, og dette løses enklest gjennom et optimalt matinntak (uvanlig), eller å ta GODE kosttilskudd.

  Og seriøst; bruker du wikipedia som referanse? Du kan da ikke drive en webside og referere dithen.

  1. Du anklager skribenten for å bruke Wikipedia som referanse. Du bruker selv ingen referanser, så her er det 1-0 til skribenten. Wikipedia er heller ikke originalkilden i dette tilfellet, hvilket det aldri bør være. Kilden finner du her: http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.freeradbiomed.2004.01.001

   I tillegg gir du inntrykk av at et variert og balansert kosthold ikke er tilstrekkelig for å få i seg nødvendige næringsstoffer. Det er ikke bare en tvilsom påstand, det er også ulovlig å påstå mht. loven om kosttilskudd.

   Underernæring er svært uvanlig i Norge. “Overernæring” er derimot svært utbredt (hvilket fører til fedme). Man kan raskt og enkelt ta en blodprøve hos fastlegen for å finne ut om det er noe man har underskudd på, og evt. få råd om hvilke kosttilskudd man kan kjøpe på nærmeste apotek. Det er en langt tryggere og billigere fremgangsmåte enn å kjøpe svindyre mirakel-kosttilskudd som helgardering fordi man har blitt innbilt at man mangler både det ene og det andre.

   Uten at du har fremlagt fnugg av dokumentasjon på det, skal jeg ikke utelukke at næringsinnholdet generelt har gått ned når det gjelder maten vi spiser. De vanlige påstandene om at økologisk dyrket mat er dobbelt så næringsrik som vanlig dyrket mat er derimot tøys, og er det underernæring man bekymrer seg for kan man heller spise litt mer av den vanlige dyrkede maten. Det er langt billigere enn både økologisk mat og kosttilskudd.
   B.F. sin siste blogpost er .. CWM-consultants earning money – on what?

 5. Det er to ting som ligger til grunn for å utvikle sykdommer, henholdsvis toxicity og/eller deficiency. Dette faktum er viden kjent og les gjerne bøkene til Dr. James Chestnut for å få mer informasjon (http://www.thewellnesspractice.com/). Dr. Gerson (http://gerson.org/gerpress/), akupunktur, kiropraktikk og andre alternative profesjoner fokuserer på hva som skaper dagens kroniske sykdommer. Vi overspiser, men vi er underernærte. Hvis du dog har en bedre forklaring på hvorfor dagens kroniske sykdommer har oppstått så er jeg villig til å høre på, men per dags dato er deficiency og toxicity den beste forklaringen i et vitenskapelig ståsted.

  Og jeg kan ikke få stresset det nok: underernæring er veldig vanlig.

 6. Jeg skulle gjerne spist disse bærene, men om blåbær er like bra, så er det bedre. Jeg spiser frosne blåbær (tint selvsagt)hver dag som frokostblanding sammen med litt valnøtter og havre. Dette er i tråd med kostholdsrådene fra myndighetene, og så smaker det greit også. Av kosttilskudd tar jeg bare et b vitaminkompleks for håret sin skyld. Ellers har jeg mer tro på frukt og grønt enn tabletter. Hjelper dette mot sykdom? Det vet jeg ikke. Foreløpig går det greit, ihvertfall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge