30 punkter du bør undersøke før du starter som Xocai distributør

revet sjokolade
Foto: Zsuzsanna Kilian, sxc.hu

Xocai er en sjokolade som blir omsatt i Norge gjennom direktesalg / MLM. Sjokoladen skal ha fantastiske helsemessige egenskaper og fremstilles på en ytterst hemmelig, enestående og spesiell måte. 10min.no har sett litt nærmere på om disse påstandene holder vann og kontaktet 15 norske distributører for å prøve å få oppklart punktene under. Dessverre så har ingen av dem ønsket å bidra til å belyse påstandene.

Her finner du 30 punkter som du bør tenke igjennom om du ønsker å starte med Xocai. Om du har opplysninger som evt. skulle kunne bidra til å oppklare noen av disse punktene er det fint om du legger igjen en kommentar.

Antioksidanter

 1. At kakao evt. inneholder mye antioksidanter betyr ikke at kroppen kan nyttegjøre seg av disse. ” the amount that is actually absorbed into the body is low”- i følge Wikipedia. Bruswick Lab som ofte nevnes i markedsføringsmateriell sier selv at: ” The ORAC assays are performed in vitro, in the test tube, and therefore do not determine the bioavailability within the body”.
 2. nettsidene til MXi står det at “We were told that it would take two weeks to complete the testing and the cost would be $5,000” . For et selskap som MXi (som omsetter for 1 milliard $ i følge sjokosjokk.no) så synes dette som en marginal kostnad. Denne testen utgjør en vesentlig del av markedsføringen av produktene. Ville det ikke vært naturlig å la andre uavhengige laboratorier også teste produktet?
 3. ORAC er en måleenhet som måler antioksidant kapasiteten i en matvare gjennom en laboratorie test (in vitro). ORAC forteller oss ingenting om hvilken effekt matvaren gir når den blir konsumert (in vivo):  ”Correlation between the high antioxidant capacity of fruits and vegetables, and the positive impact of diets high in fruits and vegetables, is believed to play a role in the free-radical theory of aging. However, there exists no physiological proof in vivo that this theory is valid. Consequently, the ORAC method, derived only in test tube experiments, cannot currently be applied to human biology.” – Wikipedia
 4. Selv om sjokoladen skulle være rik på antioksidanter betyr ikke at det den er en fullverdig erstatning for frukt og grønnsaker slik det hevdes på mange nettsider. F.eks så leder grafikken på sjokoladenmin.no, helsekakao.no og helsesjokolade.net en til å tro at 20 gram xocai fullverdig erstatter en hel mengde frukt.
 5. Mennesker som spiser frukt og grønnsaker har lavere risiko for å få hjerte og kar sykdommer, sykdommer tilknyttet nervesystemet og noen typer kreft. Ettersom frukt og grønnsaker inneholder mye antioksidanter har man tidligere antatt at antioksidanter kan forebygge noen sykdommer. Dette har man etter hvert testet i kliniske forsøk. Disse undersøkelsene viser derimot at det ikke er en slik sammenheng (1) (2). Man antar nå at helsefordelene kommer fra andre egenskaper ved frukt og grønnsaker (1) (2).
 6. Det er ikke påvist at inntak av ekstra antioksidanter har noen positiv effekt på kroppen. Se for eksempel Cochrane Reviews rapport: No evidence to support antioxidant supplements to prevent mortality in healthy people or patients with various diseases. Videre har flere studier vist at man ikke øker forventet levealder ved inntak av ekstra antioksidanter: ”Antioxidant supplements do not reduce all-cause mortality” – bmj.com
 7. Særlig flavonoider blir trukket frem som svært gunstige i sjokoladen. Wikipedia oppsummerer derimot: ”physiological evidence is not yet established (…), research(…) indicates that, following dietary intake, flavonoids themselves are of little or no direct antioxidant value. As body conditions are unlike controlled test tube conditions, flavonoids and other polyphenols are poorly absorbed (less than 5%), with most of what is absorbed being quickly metabolized and excreted.”
 8. European Food Safety Authority evaluerer på vegne av EU ulike påstander fremsatt i markedsføringen av ulike matvarer.  I en rapport fra 2010 vedrørende påstander om antioksidanter heter det: ” The Panel considers that no evidence has been provided to establish that having antioxidant activity/content and/or antioxidant properties is a beneficial physiological effect.”
 9. Selv om det neppe kan sies at helseeffekten av antioksidanter er avklart eller etablert ennå, så er det mange studier som heller i den retningen. Men mer forskning er nødvendig for å fastslå hvilke, om noen, helsegevinster som kommer direkte av høyt antioksidantinnhold. Slik markedsføringen av Xocai fremstår i dag tar man tilsynelatende alt for lett på at forskningsmiljøet langt i fra har konkludert når det gjelder betydningen av antioksidanter. I stedet trekker man frem lovende enkeltstudier, og legger disse frem som ”bevis” for at produktet virker overfor kundene.

Produksjonsmåte / patent

 1. Det nevnes på mange nettsider at MXi har en egen patent på måten sjokoladen fremstilles. Bl.a på sjokolade4you.no står det at det er MXi som har oppfunnet og patentert metoden. Ingen nettsider opplyser om patentnummeret derimot. Et patentnummer er ikke en forrettingshemmelighet. Mangelen på denne informasjonen leder meg til å tro at det ikke finnes noen patent eller at MXi ikke har patentet selv. Det vil da være rimelig å anta at det finnes tilsvarende produkter tilgjengelig laget med samme teknologi (antagelig til en langt lavere pris) og at MXi prøver å skjule dette.
  1. Hvem (hvilket selskap) er det som holder patentet på teknologien / prosessen som benyttes?
  2. Hva er patent nummeret?
 2. Produktet Ombar ligner mistenkelig på Xocai. Bruker en annen produsent MXi sin patenterte teknikk?
 3. En av deltakerne i debatten på 10min.no, Facit, påstår at patentet blir holdt av Côte d’Or, som eies av Kraftfoods. Om dette er riktig så skulle det vel bety at MXi sin sjokolade ikke er unik, men bare blir kjøpt av en av de store produsentene. Det betyr da at påstandene på mange nettsider (f. eks sjokolade4you.no) om at MXi har patentet er uriktig.

Pris / distribusjon / MLM

 1. Det finnes alternative kakao produkter som er vesentlig billigere. På nettsiden til okosjokolade.no kan man kjøpe 400 gram kakaomasse til 149 kr. Det er 37 øre pr. gram. Til sammenligning koster Xocai 1,67 kr pr. gram.  Xocai sjokoladen er 448 % dyrere en produktet fra okosjokolade. Da får man 100 % ren vare uten at den er tynnet ut med acai bær og blåbær. På nettsiden til sanabona.no kan man få kjøpt 464 gram kaldpresset rå kakao til kr 189. Prisen her er 40 øre pr. gram. Altså er Xocai sjokoladen 410 % dyrere. Produktet til Sanabona og Økosjokolade er også økologisk for dem som er opptatt av det.
 2. Ombar sjokolade selges til ca. 20 kr for 38 gram. Den er også tilsatt Acai og Blåbær. Den er også laget av kakao behandlet på lav temperatur (kaldpresset?)
 3. 100 gram med eple har en ORAC verdi på 4 000 og koster ca. kr. 1,50.  Xocai Power Squares har en ORAC verdi på 3 582 og koster ca. 10 kr. Er Xocai virkelig den billigste antioksidantkilden i Norge slik det hevdes på flere nettsider?
 4. Produktet distribueres gjennom MLM salg. I følge festtalene så skal MLM distribusjon føre til et billigere produkt fordi du får levert produktet direkte og ikke gjennom distribusjonssystemet til en butikk. Xoxai sjokoladen blir produsert i Belgia, videreforedles i Canada og blir så sendt til Gout International sitt lager i Skien. Her i fra blir varene sendt de Norske kunden. I tillegg skal 7 ledd i din upline ha prosenter av salget. Totalt 50 % av prisen på varen blir fordelt på aktører som ikke er involvert i distribusjonen i det hele tatt.   Dette gjøre produktet vesentlig dyrere, til forskjell fra ordinær butikk distribusjon.
 5. Flere nettsider, bl.a. sjokosjokk.no og sjokoladenmin.no, lokker med muligheten til å tjene store penger. – For i det hele tatt å gå i null (altså at man får dekket sitt eget tvungne sjokoladekjøp. Kostnader til f.eks markedsføring, nettsider og egen timelønn er ikke medtatt) må man verve 20 personer som kan stå under deg i pyramiden. For å oppnå en brutto (!) mnd. lønn på 20 000 kr. trenger man å selge 364 esker med sjokolade i mnd. til pyramiden under deg, i følge sjokoladenmin.no
 6. Sjansen for å gå med underskudd ved deltakelse i et MLM konsept er 99,95 %. Er en slik odds noe du vil anbefale til familie, venner og andre?
 7. For å tjene penger på å selge Xocai må man verve 2 personer som igjen verver 2 personer som igjen verver 2 personer etc. Etter 33 ledd i denne prosessen er hele verden vervet. Det er utelukkende dem som er på toppen av pyramiden som tjener penger på dette konseptet. MXi har eksistert i 5 år. Hvor i pyramiden er du om du går inn nå?
 8. I dag er det 4 000 som deltar i Norge (jfr. sjokoladenmin.no) Om man starter i dag med å selge sjokolade så har man altså 4 000 konkurrenter, og man har 11 ledd igjen til hele Norge er vervet. Høres det ut som en god forretningsidé?
 9. Nettsiden businessopportunitywatch.com gir MXi konseptet en rating på 2 av 10.

Påstander om helseeffekt

mereliv påstander om helseeffekt
Sjermdump fra mereliv.com
 1. sjokosjokk.no kan vi lese at produktet bl.a. bedrer din mentale tilstand, demper sult følelsen, tillater mer intens trening, diabetiker vennlig, gir vekt kontroll, styrker immunforsvaret (en medisinsk umulighet) og bedre tannhelse. På mereliv.no leser vi bl.a. at hjelper blodårene, reduserer høyt blodtrykk, styrker immunforsvaret, reduserer appetitten, regulerer vektkontrollgener, bedrer hukommelsen, bedrer konsentrasjonsevnen, beskytter mot hjerneslag, er bra for diabetes 2, kan forebygge kreft, hjelper mot eksem og hudsykdommer, renser kroppen for giftsoffer, bedrer fordøyelsen, hjelper mot depresjon, forlenger livet og gir friskere og mer intelligente barn ved amming.
 2. I en e-post fra legemiddelverket forteller en seniorrådgiver følgende: ”Det er i henhold til legemiddelloven § 20 ikke tillatt å markedsføre et produkt som ikke er legemiddel med påstander om medisinsk effekt (forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter m.v.). Linkene du viser til (sjokosjokk.no, mereliv.com, sjokoladenmin.no, helsesjokolade.net, energisjokolade.com, baakvaag.net) inneholder påstander som er direkte relatert til sykdom, for eksempel at produktet forebygger kreft, hjelper mot depresjon, eksem og hudsykdommer og reduserer høyt blodtrykk. Dette er eksempler på medisinske påstander og utsagn (A-påstander) som det ikke er tillatt å bruke om produkter som ikke er legemidler med markedsføringstillatelse.
 3. Hvordan kan det være et salgsargument at produktet inneholder lite sukker samtidig som at ”sjokolade er mer effektivt enn populære sportsdrikker fordi den forsyner musklene med karbohydrater.” (sjokosjokk.no)
 4. Domenenavn som f.eks helsesjokolade.net og helsekakao.no er vel en påstand om helseeffekt i seg selv?
 5. På en rekke nettsider (bl.a. på sjokoladenmin.no) oppgir man anbefalt dose antioksidanter pr. dag. – Myndighetene i Norge har aldri gitt en slik anbefaling.
 6. Fra 1. mars 2010 gjelder EUs regler om matvarers påståtte helseeffekt også i Norge. Reglene krever at produsenten kan dokumentere helseeffekten. Dokumentasjonen må godkjennes av EUs vitenskapskomité (EFSA). Hvor er Xocai sin godkjenning? Hvorfor markedsføres sjokoladen med påstått helseeffekt uten godkjenning?

Dokumentasjon. På nettsidene til norske distributører kan man finne en mengde lenker som mer eller mindre uttalt skal dokumentere hvor bra sjokoladen er, eller hvor mye bedre sjokoladen er i forhold til andre sjokolader. Problemene med denne ”dokumentasjonen” er bl.a:

 1. Det vises til generell forskning på sjokolade. Bl.a. fra forskning.no. Det vises ikke til noen uavhengig forskning på helseeffekten av Xocai, og hvor mye bedre en evt. måtte være annen sjokolade.
 2. På forespørsel og i kommentarfeltet i denne saken er det fremlagt mye ”dokumentasjon”. Problemet med denne er at det utelukkende er hentet fra MXi eget markedsføringsmateriell eller fra Steve Warren som på ingen måte kan sies å være en uavhengig kilde da han er Medical Advisor for MXI Corp.
 3. Mange nettsider (bl.a sjokolade4you.no) benytter brukerhistorier i sin markedsføring.  Slik markedsføring er bevist svært effektiv. Problemet er at historiene leder kunden til å tro at produktet har påvist helseeffekt. Om man skulle tro på alle brukerhistorier som fantes så ville alle religioner være sanne, vi ville vert omgitt av UFO’er etc. Det er opplagt ikke riktig, nettopp fordi brukerhistorier er en subjektiv opplevelse som i de fleste tilfeller ikke kan kontrolleres. For å kunne dokumentere årsak – virkning må vitenskaplige studier gjøres der alle variabler tas høyde for.  Bruk av brukerhistorier er typisk for produkter / konsepter der det ikke finnes vitenskaplige bevis.

Les også ELg sin gjesteartikkel: Xocai, en sunn sjokolade? Er det helse i hver bit?

Hva mener du? – Legg igjen din kommentar!

Be Sociable, Share!

27 thoughts on “30 punkter du bør undersøke før du starter som Xocai distributør”

 1. Hei.
  Bra oppsummering.
  Lurer litt på hvilke faglige kvalifikasjoner distributørene av denne sjokoladen har, siden de kan anbefale den til mennesker med diabets, hjerteinfarkt, kreft, overvekt mm. Man skulle jo tro at for å anbefale noen å bruke et middel, så burde man vel ha et minimum av utdannelse innen en eller annen form for helserelatert yrke. Selv Ryke Gert Hamer er jo utdannet lege. Selv om han mest praktiserer alternativ virksomhet. De jeg kjenner som er livscoacher, har i det minste et kurs eller no og på Mârthas engleskole kan du faktisk studere i 3 år for å prate med englene.
  Men her, for å anbefale syke mennesker å ta et stoff, som ikke er godkjent, for å bli bedre av all verdens sykdom trenger man bare å kunne lese fra en reklamebrosjyre.

  1. Jeg kunne gjerne tenkt meg tilbakemelding fra distributørene, men så langt har ingen ønsket å bidra til å oppklare noen av disse punktene. Verken pr. e-post eller her i kommentarfeltet. Deres manglende tilbakemelding gjør at jeg har fått større tiltro til at punktene rører ved vesentlige problemstillinger ved Xocai produktet / konseptet.

 2. Hei.
  Regne kan du ikke!
  Etter 32 ledd er det 4.294.967.296 mennesker i det siste leddet. Det betyr at hele pyramiden består av 8.589.934.592 mennesker totalt, pluss en på toppen da.
  Mulig jeg har for mye fritid…..

  1. Jeg har regnet med at den som er øverst er det 1. leddet, men mulig det burde vert de 2 som var under ham som var det første leddet.

 3. Hei ! Jeg har distrubuert og brukt Xocai helsesjoklade siden Mars 2010 og har blitt kvitt min psoriasis, leggkramper, bortdovning i legger (røykebein) , sene/muskelbetennelsen som har plaget meg i årevis er forsvunnet. Er 55 år og har vært plaget med akner (kviser) i ansikt og på rygg siden 15 års alderen er nesten borte. Min datter på 17 år hadde også problem med kviser på samme måte, etter ca 14 dager med Xocai helsesjokolade var hennes hud helt fin.. Er dette bare tilfeldigheter ??? Paul-Magne Sandnes.

  1. Det kan meget vel være tilfeldigheter ja. Måten man påviser at Xocai, og andre slike typer produkter virker, er å gjennomføre en dobbel blindtest på en stor gruppe mennesker og dermed ha bedre kontroll over alle variablene.

   Det kan meget godt være at enkeltpersoner opplever det som om produktet virker, uten at det betyr at det faktisk virker. Når du begynte med dette produktet, var det også andre ting i hverdagen din som endret seg? Spiser du annerledes? Mosjonerer du mer? Hvilke psykiske faktorer spiller inn? Er plagene faktisk mindre eller legger du bare mindre merke til dem?

   En svært pradoksal ting er at om Xocai virker så godt om mange av nettsidene påstår så skulle det være en enkel sak å vitenskaplig påvise effekten. Likevell så lyser fraværet av slike vitenskaplige bevis i mot oss…

  2. Hei.
   ja det er nok bare tilfeldigheter.
   Dette er sjokolade og ikke noe legemiddel. Og den er ikke en gang lovlig solgt i norge, og den bryter flere norske lover. Denn inneholder omtrent like mye antioksidanter som annen sjokolade med 70% kakaoinnhold. Men det er ikke bevist at du blir friskere jo mer antioksidanter du spiser. Dessuten er det andre sunnere alternativer som er rike på antioksidanter som ikke inneholder sukker slik som denne sjokoladen. Slik som frukt og grønt. De er billigere å spise også.

   Tro kan utrette mirakler, og fint for deg at du er kvitt plagene dine. Men med mindre en lege kan dokumentere at det var sjokolade, og denne ene sjokoladen som gjorde deg frisk, tror jeg heller at du er utsatt for placebovirkningen. Og det er helt greit det, men det gjør ikke denne sjokoladen til noe legemiddel.
   Sjekk ut denne linken:http://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme, så får du se litt om hva det er du er med på.
   Eller denne:http://en.wikipedia.org/wiki/Ryke_Geerd_Hamer, det er også i samme gate.

   Lykke til vidre.

  3. Skulle gjerne trodd på deg. Men den sjokoladen du propper i deg inneholder ingenting annet enn det samme som alle andre sjokolader gjør. All mørk sjokolade inneholder antioksidanter. Og det finnes sjokolade som har mer kakao i seg enn det xocai har. Xocai inneholder også sukker.
   De som pusher denne sjokoladen påstår at denne sjokoladen er fremstillt uten å varmebehandle den, for på den måten å ivareta næringstoffene bedre. Nå viser det seg at antioksidanter ikke blir borte eller forringes av varmebehandling, og de som pusher denne sjokoladen har heller ikke lagt frem noen form for bevis på at den faktisk er fremstillt uten varmebehandling. Så hyggelig at du er blitt kvitt plagene dine. Men det skyldes ikke sjokoladen du spiser.

 4. Hei igjen !!! Har nå spist vanlig mørk kokesjokolade i en mnd. alle plagene har begynt og komme tilbake,, der kan nå egentlig tro hva der vil… Har nå solgt sjokoladen til en dame som gir den til sin datter på 4 år, jenta har alltid plagdes med eksem, hun har ikke hatt store utbrudd etter at hun hadde spist sjokoladen i 2 uker,, det er nå gått snart en mnd siden hun begynte å spise den og tilstanden blir stadig bedre.. Hun går gjevlig til legekontroll så ved neste besøk får vi høre nermere.. Men det er vel også bare plasebo ?? Holder dere orientert, nå har dere litt tid til å finne på nye bortforklaringer.. Har også solgt til en dame som er nermest invalid etter flottbitt for 16 år siden, nå etter 2 uker har hun begynt å kjenne bedring allerede,, holder dere orientert om denne saken også.. Paul..

  1. Det er hyggelig at du og de rundt deg føler seg bedre. At det er sjokoladen og ikke placebo eller andre endringer i livet som forårsaker dette er høyst uvisst. Nå har Xocai vert på markedet noen år, og man skulle tro at man skulle kunne vise til studier der effekten av sjokoladen blir påvist. Men nei, ingen slike studier finnes.

   Det finnes ingen ting i denne sjokoladen som skulle tilsi at den skulle ha den effekten som du påstår. Når det kommer til placebo derimot så vet vi at effekten bl.a. styrkes når;
   – “medisinen” (sjokoladen i dette tilfellet) distribueres gjennom personlig kontakt og veiledning
   – “medisinen” er dyr / overpriset

   Se gjerne denne artikkelen for mer om placebo og denne videoen

  2. Et lite poeng ang. testen din med å spise annen mørk sjokolade i en periode så vil du ikke ha samme placebo effekten av denne så lenge du vet at det ikke er “vidunder” sjokoladen du spiser. Om du skal kunne sammenligne så kan du ikke vite om du spiser Xocai eller annen sjokolade.

 5. Trodde ikke små barn var utsatt for plasebo.. De fleste av mine plager forsvant uten at jeg hadde tenkt på at sjokoladen hadde innvirkning på sånt,, kom ikke på det før jeg leste at andre hadde blitt kvitt de samme plagene.. At den er dyr er jeg enig i, men det finnes jo annen mørk sjokolade som koster kr 800,- for en plate på 150 g. så til sammenligning er den billig, alt ettersom man ser det.. Paul..

 6. Nå har jeg lest alle innleggene fra begge leirene, for og imot. Mitt forslag til selgerne er at de først spanderer / gir en gave til f.eks en i familien som har en f..eks eksemplage.Si at du vet om noen som har hatt god effekt av sjokolade.( jeg har ringt og snakket med flere som hevder god effekt). La folk selv finne ut om :1. De liker sjokoladen. 2. Om de merken noen forandring.
  Hvor mye gir du i gave til gode venner / familie? Kr 30,- x 14 dager blir ca kr420,- . Denne gaven kan bli en lønnsom bedrift fordi han /hun som opplever en helsebedring vil fortelle det til minst 20 andre. De event. 20 kan bli dine kunder. Jeg er helt enig i at sjokoladen ikke skal presenteres nærmest som en medisin eller som det sunneste du noen gang har hatt i munnen. Det kryr av psykologiske mekanismer som kan brukes. For meg blir det diett.
  Til alle dere skeptikere. Det er sunt med skepsis bare du ikke bruker den mot deg selv.
  Ha en fin dag! :-)

 7. Jeg var nylig på et møte hvor jeg bl.a. ble presentert for denne sjokoladen. Etter å ha smakt den, kjøpte jeg 3 kartonger av den. Jeg har kjøpt dyr eksklusiv sjokolade før, så prisen var ikke noe spesielt skremmende. Sjokoladen ble presentert som sunn mat med mye antioksidanter, og det er ingen hemmelighet at det er mye flavanoider i kakao-bønnen. At noen litt bitre bestanddeler blir fjernet og industrielt fett blir tilsatt mye av den mest kommersielt tilgjengelige sjokoladen er heller ingen hemmelighet.

  Jeg er en person som syns det er bedre å forsøke selv, så får jeg se hva som fungerer. Mye jeg har prøvd har ikke fungert, har prøvd flere anti-oksidant juicer med mer. Min egenproduserte grønnsakssuppe gir meg veldig god følelse av velvære, spesielt når jeg bruker en del økologiske bestanddeler. Noen juicer jeg tok fungerte ikke for meg. Melatonin er spennende, så jeg kjøpte det noen ganger, en gang virket det som det skulle, – og en gang ikke, men kjøpte dette over internett, og mistenker at jeg fikk “juksepiller” den gangen det ikke virket. Når det gjelder sjokoladen fra Xocai, så har jeg foreløpig veldig god erfaring, – mitt energinivå og psykiske velvære har steget med over 50% siden jeg startet, – på ei uke. Riktignok med forbruk litt over de 3 anbefalte, (den er veldig god….) Tilfeldigheter og placebo? Nah jeg tror ikke det, føler meg mer vel enn jeg har gjort på ca. 15 år. Og har prøvd masse i løpet av den tiden. Skulle plutselig placebo inntre akkurat på dette produktet, og ikke andre med tilsvarende anbefalinger?

 8. Hei,
  Jeg har lest hele dialogen her fordi jeg er bruker og distributør av Xocai.
  Flere av de tidlige innleggene krever bevis for Xocais virkninger, innhold etc, mens man selv slynger ut ubeviste påstander. Eksempelvis at epler inneholder mye antioksidanter, med referanse til en web-side det ikke angis hvem som står bak. Er det bevis?
  Mye av det som hevdes er rene tullball. Tror dere på det dere selv skriver?
  Min historie er at etter et års bruk er synet bedre (bruker ikke briller lenger), er mindre forkjølet, har lavere blodsukker-verdier og har blodtrykket under kontroll. Min lege og øyelege bekrefter at inntak av antioksydanter kan være årsaken til dette.
  Så det så!!

  1. Antioksidant nivået til eple kan man finne fra flere ulike kilder. Se f.eks denne studien fra det amerikanske landbruksdepartementet: http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/ORAC/ORAC_R2.pdf eller wikipedia her: http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_radical_absorbance_capacity#Food_sources

   Om du har blitt kvitt plagene dine ved større opptak av antioksidanter er vanskelig å bevise. Men om det skulle medføre riktighet så kunne du fått i deg de samme antioksidantene til en langt rimiligere penge ved å spise vanlig frukt og grønt. I tillegg hadde du fått med deg alle de andre dokumenterte helseeffektene ved frukt og grønt.

   Du sier at det jeg hevder er tullball? Hva da?

 9. Jeg har gjennom et langt liv lært å se ting fra flere sider. Jeg tror på mye jeg blir fortalt eller opplever uten å ha beviser. For å si det som reklamen på TV “enkel forskning viser…” Nå krever du at jeg beviser mine opplevelser, mens du sier “så kunne du fått i deg de samme antioksidantene til en langt rimiligere penge ved å spise vanlig frukt og grønt.” Kan du bevise det? Mye frukt og grønt kommer så langt borte fra (kiwi, sharon, mango, banan, appelsin…) at de ikke inneholder det de burde. Generalisering her er like dumt som å generalisere om sjokolade.
  Til slutt: Wiki er ingen beviskilde – der kan alle legge inn det de vil! En av dine Orac-referanser er det ikke mulig å finne opphavet til. Hvor troverdig er det?
  Når du også synes Ombar og Xocai er like, så mener jeg du ikke skjønner mye.

  1. Vel, at Wiki ikke er troverdig har kommer ofte opp som en påstand når fakta som opplyses der ikke helt passer for folk. Nå er det dog slik at wiki kun er 1 av 3 kilder jeg har gitt deg som viser ORAC verdien til eple. Flere kan finnes ved et web søk. Er du like skeptisk når du evaluerer påstandene som produsenten kommer med i sin markedsføring?

   Så er det slik at anekdoter / enkelt opplevelser er helt verdiløse når det gjelder å påvise den faktiske effekten Xocai måtte ha. En persons opplevelse av effekten vil i all for stor grad være påvirket av tilfeldigheter, placebo og at menneske er tilbøyelig til å kun ta med hendelser som bekrefter sin etablerte oppfatningen og ignorere hendelser som avkrefter dem.

   Når det gjelder helse effekten av inntak av ekstra antioksidanters så er det en etablert sannhet at det er tvilsomt at dette har en positiv virkning. Se pkt. 5 og 6 i artikkelen.

 10. Det sies: “100 gram med eple har en ORAC verdi på 4 000 og koster ca. kr. 1,50. Xocai Power Squares har en ORAC verdi på 3 582 og koster ca. 10 kr. Er Xocai virkelig den billigste antioksidantkilden i Norge slik det hevdes på flere nettsider?”

  100 gram eple må vel da sammenlignes med 100 gram Xocai!

  Min utregning er slik:
  Eple (kvalitet angitt) har 3082 ORAC – prisen er like ofte kr 5, som kr 1,50, men med billig eple til kr 1,50 = 4,9 øre pr ORAC
  Xocai Power Quares har ….3582 ORAC på 6 gram. Det er 59.700 ORAC på 100 gram – prisen på 100 gram er kr 116,70 = 1,95 øre pr ORAC.
  Xocai er altså BILLIGERE enn eplet som angis!

  1. Her roter du det til med utregningen. Det er ikke innholdet i 100 gram som er av interesse. Det er prisen pr. ORAC.

   4000 ORAC fra eple koster deg 1,5 – 1,7 kr (avhengig av hvor du kjøper eplene).
   3 582 ORAC fra Xocai koster ca. 10 kr.

   Det er ingen tvil om at Xocai inneholder mer ORAC pr. gram enn eple. Men siden prisen er vesentlig høyere for Xocai så kommer du billigere ut om du kjøper epler.

 11. Det er visst ikke mulig å få deg, 10min.no, til å se ting fra en annen side. Det er tydelig at ditt ego tror at alt du sier er sant og ingen andre vet noe. Skjønner godt at du er anonym. Takk for meg!

  1. Ingenting hadde vert mer hyggelig enn at kakao kunne hjulpet menneskeheten med all verdnes plager. Men før jeg begynner å tro på det så trenger jeg noe mer enn makredsføringsmateriell og anekdoter.

   1) En dobbelt blindstudie må påvise effekten.
   2) Inntil 1) er utført må det i det minste kunne sannsynliggjøres hva som er årsaken til den påståtte effekten. Så langt tyder ikke eksisterende forskning på at antioksidanter, eller noe annet i Xocai kan forårsake den effekten som det hevdes.

   Jeg er ikke mer anonym enn at jeg har et .no domene som hvem som helst kan se hvem som eier…

 12. Hei,, var mye antioksidanter til å være vanlig eple,, Granatepler er vel et av produktene med høyest innhold av antioks..

  Kakao er et av produktene med bredest spekter av antioksi. Dessuten har kakao mange andre positive innvirkninger på helsen, bla. blodomløp.

 13. Til deres opplysning så er kakao en frukt.
  Det hevdes fra helsemyndighetene at det er det sunneste du kan spise, derfor er ikke kakao en erstatning av annen frukt. Kakao er en frukt i seg selv og den mest bredspektret antioksidant du kan spise av sunn mat. I tilegg inneholder den bæret, acaibær, og bæret, alaska blåbær som er frysetørret, dette fordi den ikke er en bio-flavonoid som kakao er. Alaska blåbær har påvist høyere innhold av flavonoider en annen blåbær, men den må frysetørres fordi mye av næringen forsvinner innen få døgn om det ikke gjøres.

  Acaibær inneholder 184 forskjellige antioksidanter, til sammenligning med appelsiner som bare har 1 vitamin, c vitamin. I kakao er det påvist mer en 400 kjemiske sammensettinger av forskjellige antioksidanter, og det er målt opp til 1200. En stk Xocai Power Squares har en ORAC Score på 16.488. En anbefalt dags servering er 3 stk, tilsamen 18g, som inneholder tilsamen 1.740 mg flavonoider. Sjekk hvor mye appelsiner eller annen frukt og grønt du må spise for å få i deg samme mengde med flavonoider og antioksidanter. Det er flavonoidene og den brede sammensettingen som gjør helseeffekten påstår forskningen, derfor anbefales det å spise variert av frukt og grønt.

  Antioksidanter nøytraliserer Frie – Radikaler og holder dem borte fra å gjøre skade. Brunswick Labs er det ledende laboratorium som har spesialisert seg på vitenskapen om antioksidanter og oksidativt stress. Brunswick Labs Certified Program er et kvalitetssikrings program for å sertifisere produkter som oppfyller kravene for antioksidant testing og merking.

  Xoçai`s produkter er ikke patentert, men har en proprietær blend, det samme som Coca Cola oppskriften har. Hva betyr Proprietær og Exclusive XoVita™ High-Antioxidant Blend? Hva er en åpen standard? For å vite hva en åpen standard er bør man først forstå hva en proprietær standard er. En proprietær standard er utviklet av et selskap, hvor det kun er dette selskapet som har tilgang til å lese spesifikasjonen på standarden. En åpen standard er til for at alle kan lese innhold.

  XoVita ™.
  Et slikt unikt element er XoVita ™, en proprietær høy antioksidant blanding av kakao, Acai og blåbær, en ingrediens kombinasjon eksklusivt til Xoçai. Denne proprietære og eksklusive høyantioksidant blandingen er inkludert i Xoçai produkter og gir en bred klasse av næringsstoffer og helsemessige fordeler. XoVita ™ bidrar konsekvent til at Xoçai produktene har den høyeste ORAC (antioksidant-måling) og flavonoid rike produkter tilgjengelig i dag.

  En eksklusivt og proprietær høy – antioksidant blanding av kakao, Acai, og blåbær sammensetning med overlegen beskyttelse. Kakao er rik på flere ulike fytokjemikalier, der mange av dem mangler i dagens moderne kosthold. Kakao har det høyeste antioksidant innholdet i noen kjente matvarer, og utallige studier har vist helsebringende egenskaper. Kalsium, jern, bioflavonoider, magnesium, aminosyrer, vitamin B6, vitamin B12, folsyre).

  Kakao.
  Potensielle fordeler: Bidrar til å støtte kardiovaskulær helse * fremmer riktig betennelse respons * gir antioksidant beskyttelse * bidrar til å beskytte cellular funksjon * flavonoider, katekiner, epicatechins, anthocyanins, procyanidins.

  Açaí – bær.
  Acai – bær er en høy-energi frukt fra et unikt Amazonas palmetre, og har blitt brukt av innfødte i dette området i århundrer. Dette næringsstoffet har blitt rost av leger, helsepersonell og inneholder og er rangert som # 2 av høyeste nivået av antioksidanter i næringsstoffer. Açaibæret inneholder Vitamin A, B1 – B2 – B3 (Thiamin), (Riboflavin), (Niacin), Vitamin C og E (Tocopherol), Omega-3, 6 og 9. 60 % av fettet i Açaibæret er Omega-9, som er en enummettet fettsyrer og hjelper til å minske LDL (skadelig kolesterol) og styrker HDL kolesterol. 12 % er Omega-6, som er en flerummettet fettsyrer, og som bl.a. senker LDL (skadelig kolesterol. Potensielle fordeler: polyfenoler, anthocyanins, essensielle fettsyrer, aminosyrer, øker energinivået * kan støtte sunt immunforsvar * bidrar til å fremme kardiovaskulær helse * opprettholder optimal cellulære helse.

  Blåbær.
  Kraften i det Blå! Blåbær er rangert veldig høyt på antioksidanter sammenlignet med andre frukter og planter. De er fulle av næringsstoffer og smak, men likevel svært lavt i kalorier. Blåbær fortsette å være en av de beste valgene å inkludere i et sunt kosthold. Potensielle fordeler: anthocyanins, vitaminer, mineraler, bidrar til å støtte til sunn hjerte-funksjon * kan bidra til å opprettholde kognitiv helse * gir antioksidant beskyttelse * støtter sunn reaksjon på betennelser.

  Frie Radikaler.
  Er årsak til 90% av helseproblemene. Frie radikaler angriper cellene i kroppen hver dag, er som forurensning på våre celler, (rust). Fri radikaler skaper oksidativt stress, oppstår når vi puster, når vi spiser, benytter medisiner, stresser, alkohol, røyking, passiv røyking, trener. Frie radikaler er bevist å kunne skape betennelser i kroppen som resulterer i ulike og alvorlige helseproblemer. Antioksidanter. Vitenskapelig bevist det eneste som nøytraliserer frie radikaler. Antioksidanter bekjemper oksidativt stress, derav navnet (antioksidant). Finnes i bær, frukt, grønnsaker, med mer, men får vi nok! Orac. Orac står for Oxygen Radical Absorbance Capasity som er en måleenhet på mengden antioksidanter i næringsmidler. 90%. Vitenskapelig bevist at opp imot 90% av helseproblemer i verden skyldes missforholdet mellom <> kommer av ubalanse. De siste 10% er genetisk og arvelig. http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/ORAC/ORAC_R2.pdf

  Mer er det ikke å si om naturens kraftigste og mest bredspektret antioksidant.

  1. Noen korte poenger:

   a) Det er ikke påvist noen helseeffekt av å innta ekstra antioksidanter.

   b) Det er ikke påvist at kakaoen (eller noen av de andre ingrediensene) i Xocai, har bedre egenskaper enn andre lignende (og billigere) produkter.

   c) At man har retten til enn viss oppskrift betyr ikke at denne oppskriften har noen helseeffekt.

   d) Brunwick Labs har testet antioksidantinnholdet in vivo. Altså før produktet er konsumert. Det betyr nødvendigvis ikke at kroppen kan nyttegjøre seg av dette.

   e) ”Correlation between the high antioxidant capacity of fruits and vegetables, and the positive impact of diets high in fruits and vegetables, is believed to play a role in the free-radical theory of aging. However, there exists no physiological proof in vivo that this theory is valid. Consequently, the ORAC method, derived only in test tube experiments, cannot currently be applied to human biology.”

   f) European Food Safety Authority evaluerer på vegne av EU ulike påstander fremsatt i markedsføringen av ulike matvarer. I en rapport fra 2010 vedrørende påstander om antioksidanter heter det: ” The Panel considers that no evidence has been provided to establish that having antioxidant activity/content and/or antioxidant properties is a beneficial physiological effect.”

   g) Det er på ingen måte påvist at frie radikaler er en årsak til 90 % av helseproblemer. Hvor har du dette fra?

   h) Det er pussig at du hele tiden snakker om hva forskning og vitenskap viser, men ikke linker til en eneste forskningsrapport som kan understøtte påstandene dine. Om du leser artikkelen så ser du at det er linket til en mengde undersøkelser som motbeviser dine påstander.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge