Hva er sjansen for å overleve som ekstremt prematur?

Et normalt svangerskap er på 40 uker. Barn som er født tidligere kalles premature (før moden / umoden). Barn som er født mellom den 24. og 28. svangerskapsuke blir definert som ekstrem prematur. Overlevelsesraten øker enormt på bare noen få uker, fra omtrentlig 0 % ved barn som er født i 22. svangerskapsuke til 90 % ved barn som blir født i 27. svangerskapsuke. Barna er gjerne så små at de passer i dukkeklær.

I tabellen under er det listet opp sjansen for å overleve ved fødsel i en gitt svangerskapsuke. Det finnes mange forskjellige statistikker med små variasjoner tilgjengelig. Et fellestrekk er at sjansen for å overleve ved fødsel i Norge ser ut til å være marginalt større enn i utlandet. De to første kolonnene er hentet fra en undersøkelse i Norge, hvorav den andre kolonnen viser overlevelsesraten blant de få som intensivbehandles. Kolonnen til høyre viser et eksempel på statistikk fra utlandet. 

Antall uker svangerskap Overlevelsesrate * Overlevelsesrate int. ** Overlevelsesrate QB ***
23 uker 16 % 39 % 17 %
24 uker 44 % 60 % 39 %
25 uker 66 % 80 % 50 %
26 uker 72 % 84 % 80 %
27 uker 82 % 93 % 90 %
28 – 31 uker     90 – 95 %
32 – 33 uker     95 %
34+ uker     Nesten som en normalfødt baby
Foto: vierdrie, sxc.hu
Foto: Jean Scheijen, sxc.hu

Som regel vil man forsøke å stoppe fødsler som starter før 34. svangerskapsuke. Dersom man ikke klarer å stoppe fødselen helt, vil man forsøke å utsette den så lenge som mulig ettersom sjansene for at barnet overlever øker fra dag til dag.

Svangerskapsvarighet
I 2002 så statistikken for svangerskapsvarighet slik ut:

 • 0,4 % av barna ble født mellom 12 og 21 uker
 • 0,6 % av barna ble født mellom 22 og 27 uker
 • 7,5 % av barna ble født mellom 28 og 36 uker
 • 6,0 % av barna ble født mellom 37 og 38 uker 
 • 14,4 % av barna ble født mellom 38 og 39 uker
 • 23,1 % av barna ble født mellom 39 og 40 uker
 • 26,3 % av barna ble født mellom 40 og 41 uker
 • 15,9 % av barna ble født mellom 41 og 42 uker
 • 5,7 % av barna ble født mellom 42 og 43 uker
 • 0,2 % av barna ble født mellom 43 og 44 uker

Barn som fødes før 23 ukers svangerskap og barn med fødselsvekt under 500 gram, har svært dårlig prognose, både med tanke på overlevelse og for de som overlever, med tanke på senskader. For de barna som overlever de første dagene, er graden av sykdom og behandlingsbehovet de viktigste faktorene som kan si noe om barnets videre prognose. – Forskningsrådet

Årsaker til prematur fødsel
Dette er et tema det forskes mye på. Det er en rekke (ofte sjeldne) årsaker som kan forårsake prematur fødsel. Noen av disse er: Svangerskapsforgiftning, svak livmorhals, for tidlig vannavgang, morkaken fungerer ikke som den skal, tvilling transfusjon, røyking, m.m.

Behandling ved prematur fødsel
Stavanger Universitetssykehus har gjort tilgjengelig en protokoll som grundig går igjennom ulike tiltak man setter i verk ved for tidlig fødsel. Her er det også en del statistikk tilgjengelig.

Rekorder
James Elgin Gill (født 20. mai 1987 i Canada) er den som er født tidligst og overlevd. Han ble født i 21. svangerskapsuke (21 uker og 5 dager) og veide 624 gram. 

Rumaisa Rahman er den babyen med lavest fødselsvekt som har overlevd. Hun ble født i september 2004 og var kun 244 gram da hun ble født i 25. svangerskapsuke. Hennes tvillingsøster veide 563 gram, og overlevde også.

Historiske personer
Flere kjente historiske personer har blitt født for tidlig. Johannes Kepler (kjent for sine lover om planetenes bevegelser) ble født 2 mnd. for tidlig i 1571. Isaac Newton (kjent bl.a som oppdageren av tyngdekraften) ble født i 1643 og var i følge sin mor så liten at han kunne få plass i et quart (1,1 liter) glass. Winston Churchill (statsminister i Storbritannia under 2. verdenskrig) ble født 2 mnd. for tidlig i 1874.

Kontroverser vedrørende premature fødsler og abort
Ettersom man kan føde barn som overlever i 23. svangerskapsuke har det vakt oppsikt at enkelte land (bl.a. Russland) tillater abort helt frem mot termin.

I Norge er grensen for selvbestemt abort 12. svangerskapsuke. Frem til 18. svangerskapsuke kan abort innvilges av en nemnd så lenge visse kriterier er oppfylt. Det er da ikke noen reel problemstilling med tanke på om barnet er levedyktig. Filosofisk sett er problemstillingen likevel tilstede. Når starter livet? Det er et vanskelig (og kanskje ubehagelig) spørsmål som ikke blir debattert tilstrekkelig i det offentlige Norge. Dessverre overskygger slagordene til de kristenkonservative på den ene siden og feministene på den andre siden debatten.

Media: kl kl vg

Be Sociable, Share!

2 thoughts on “Hva er sjansen for å overleve som ekstremt prematur?”

 1. Vi har kommet svært langt inne medisin og legekunst noe vi må kunne glede oss over. På de fleste områder innen medisinfaget har vi klar å forlenge pasientens forventede levetid, enten ved at vi helbreder sykdom eller ved å bremse opp sykdomsforløpet. Spørsmålet vi bør stille oss nå er hvor går grensen mellom å forlenge livet og det å forlenge dødsprosessen, som også er en naturlig del av livet. Det er intet område innen medisin hvor dette spørsmålet er sårere enn når det gjeller fortidlig fødte barn. Vi ønsker jo att alle skal leve. Noen mener vi ikke har lov til å avslutte behandling å la barn dø og viser til Gud. Men når vi griper inn og holder barn i live har vi på en måte overkjørt denne Guddommen. Vår medisinske kunnskap og teknikk har kommet så langt at vi ikke kommer utenom dette spørsmålet. Når skal vi avslutte behandlingen. Når har vi kommet til det punktet att det ikke er livet vi forlenger men dødskampen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge