40 MLM myter du må forstå før du begynner med MLM

MLM står for Multi-level Marketing, men flertallet av de selskapene som påberoper seg denne forretningsformen driver snarere med Multi-level Recruitment, altså verving av nye distributører er langt viktigere enn salg av varer eller tjenester til sluttkunder. En slik forretningsdrift er ensbetydende med at selskapet opptrer som et pyramidespill, hvilket er ulovlig etter de fleste vestlige landslovgiving.

Foto: Virag Vig, sxc.hu

For å unngå myndighetenes lupe er det viktig å pakke konseptene godt inn i rammer som tilsynelatende legitimerer virksomheten, og for å komme ubehagelig kritikk i forkjøpet er det etablert en lang rekke myter som tilslører fakta om MLM. Det skal nevnes at fakta som her er gjengitt gjelder det jevne MLM-selskap, og det finnes noen få selskap som har klart å anvende forretningsformen MLM slik den er tiltenkt, nemlig å selge produkter til sluttkunder via selvstendige distributører. Blant disse er tilsynelatende Tupperware og Vorwerk. Det overveldende flertall av MLM-selskaper har imidlertid hovedfokus på verving, og produktomsetning er sekundært.

Dette er en gjesteartikkel skrevet av B.F. Gjesteartikkler reflekterer nødvendigvis ikke synspunktene til 10min.no.

Myte 1: MLM er den eneste måte for den vanlige mann i gata til å bli rik.

Fakta: Det finnes knapt noen bransje hvor det er vanskeligere å bli rik på enn MLM. Det finnes ca. 200.000 enkeltmannsforetak i Norge, og sannsynligheten for å bli rik ved å starte opp et rengjøringsbyrå, en kiosk eller et transportfirma er svært mye høyere enn å bli rik gjennom MLM.

Myte 2: MLM er en rettferdig forretningsform som belønner etter innsats.

Fakta: For minst 90 % av alt arbeid som utføres i en MLM-organisasjon utbetales det i praksis ikke lønn til den personen som utfører arbeidet. Det er en liten elite som tjener de store pengene, mens majoriteten taper penger. Mange vil påstå at de mottar provisjon fra første salg, men så lenge man ikke dekker inn sine egne utlegg tjener man heller ikke penger.

Myte 3: MLM er en ypperlig måte å bygge sosiale relasjoner.

Fakta: Forsøk på verving av familie og venner fører oftere til vondt blod enn til nye sosiale relasjoner. Amanuensis Gorm Kunøe ved BI har uttalt at nettverksselskaper forurenser vennskap og samhold når folk innser at de har tapt penger.

Myte 4: Mange blir rike av MLM og mange tjener bare litt.

Fakta: Svært få blir rike, få tjener litt, og majoriteten taper penger. Inntektene til de som tjener penger er i all hovedsak finansiert av tapene til dem som ikke lykkes. Undersøkelser har også vist at mange av dem som har tjent mye penger på nettverkssalg har hatt dårlige evner til å ta vare på pengene.

Myte 5: Produktene som omsettes gjennom MLM er bedre enn produkter som selges i vanlige butikker.

Fakta: De fleste MLM-selskaper gjør hva de kan for at deres produkter ikke skal kunne sammenlignes direkte med produkter man får kjøpt i vanlige butikker, nettopp fordi de ikke tåler prissammenligning. De fleste MLM-selskap leverer produkter som er produsert av andre selskaper, og som ofte også selges i vanlige forretninger under andre merkenavn til en langt lavere pris.

Myte 6: MLM opplever veldig mye ufortjent kritikk, MLM er ikke verdens undergang.

Fakta: MLM opplever svært lite kritikk i media sett i lys av hvor omfattende problemet er. Dersom MLM slik det opereres idag skulle erstatte all konvensjonell varehandel, ville det definitivt ha forårsaket verdens undergang rent økonomisk.

Myte 7: Det er noen få useriøse MLM’ere som ødelegger for de mange seriøse MLM’ere og som gir bransjen et veldig dårlig rykte.

Fakta: De fleste MLM-selskap har en forretningsmodell som stimulerer til verving fremfor produktsalg, og dersom kun seriøse personer drev med MLM ville de fleste selskapene forsvinne. I de fleste MLM-selskap ville man ikke ha en sjanse til å lykkes dersom man fortalte ærlig om produktene og prognoser for inntjening. MLM har et ekstremt mye bedre rykte enn det fortjener. Det er absolutt forskjell på distributører, men i hovedsak består dette i evnen til å kamuflere den destruktive forretningsmodellen. Et pyramidespill blir ikke legal forretning bare det omtales med fine ord.

Myte 8: Alle selskaper er pyramider.

Fakta: De fleste selskaper har en oppbygging som ligner en pyramide, men siden inntektene genereres ved salg av varer/tjenester til personer utenfor selskapet og alle ansatte i selskapet tjener penger, finnes det ingen pyramideeffekt slik de fleste MLM-selskaper har. Så lenge et selskap baserer sine inntekter på kontinuerlig verving av nye distributører er det en pyramideeffekt tilstede som betyr at de aller fleste taper penger.

Myte 9: MLM er en stor trussel mot vanlig forretningsvirksomhet, derfor er det så stor skepsis til MLM.

Fakta: Det er umulig å finne uttalelser fra det regulære forretningsliv som bekrefter denne påstanden, heller ikke i nøytrale fagmiljøer. MLM utgjør ca. 0,5 % av all omsetning, og regnet i reell omsetningsverdi og dermed verdiskapning utgjør dette ca. 0,1 %.

Myte 10: Regnestykkene som viser at et MLM-selskap snart vil ha rekruttert hele jordas befolkning er beviselig feil, fordi det aldri har skjedd.

Fakta: Markedet stagnerer selvfølgelig lenge før hele jordas befolkning er rekruttert, nettopp fordi majoriteten av disse enten er smarte nok til å gjennomskue den destruktive forretningsmodellene eller ikke har råd til å betale inngangskostnaden.

Myte 11: Dersom mitt MLM-selskap var et pyramidespill ville det ha vært stanset av myndighetene for lenge siden.

Fakta: Etterforskning av brudd på pyramidebestemmelsene er svært nedprioritert av myndighetene, og det er bare de svært opplagte og alvorlige bruddene som etterforskes. Mindre enn 1 % av alle pyramidespill som etablerer seg i Norge blir noen gang etterforsket.

Myte 12: Når et MLM-selskap har eksistert i over 20 år og omsetter for flere hundre millioner dollar i året kan det umulig være et pyramidespill eller en svindel.

Fakta: Bernard Madoff drev sin pyramidesvindel i over 30 år før boblen sprakk, og det at et MLM-selskap har eksistert lenge trenger ikke bety at det er seriøst. Det kan virke massivt at et selskap som f.eks. NuSkin omsetter for 1,3 milliarder dollar i året, men tar vi med at selskapet har 450.000 selgere, betyr det at en selger i gjennomsnitt generer en omsetning på knapt 3.000 dollar i året, altså ca. 18.000 kr. Når alle da oppfordres til å kjøpe startpakken til 7000 kr og kjøpe produkter for 700 kr pr. måned for å være kvalifisert for å motta provisjon, er det altså ingen tvil om at distributørene selv genererer det meste av omsetningen.

Myte 13: Man kan lykkes i MLM ved å bruke bare noen få timer i uken.

Fakta: Skal man lykkes i MLM må man normalt jobbe svært hardt i flere år før man oppnår nevneverdig inntekt.

Myte 14: Jobber man med MLM er man sin egen sjef.

Fakta: Mindre enn 1 % av alle som jobber med MLM har dette som sin hovedinntekt, og totalt sett i befolkningen er det langt flere som er sin egen sjef utenfor MLM enn innenfor. Jobber man for et MLM-selskap har man normalt svært strenge kjøreregler å forholde seg til, og skulle selskapet gå konkurs eller de skulle eksludere deg som distributør er inntektsgrunnlaget borte. I realiteten er man svært lite i stand til å påvirke forretningsmodellen man følger.

Myte 15: I en vanlig jobb gjør man andre rike, mens i MLM tjener man pengene til seg selv.

Fakta: I en vanlig jobb får man betalt fra første time. I MLM er det personer lenger oppe i hierarkiet som først tjener penger på innsatsen man gjør, og i begynnelsen betaler man faktisk for å få lov til å jobbe uten lønn.

Myte 16: MLM er en enestående mulighet til å bygge opp en varig gjentakende inntekt.

Fakta: De færreste MLM-selskaper overlever mer enn 5 år, og dersom et MLM-selskap baserer sine inntekter på kontinuerlig verving av nye distributører vil det bare være et tidsspørsmål før selskapet stagnerer og deretter går over i en fase av kontinuerlig kollaps, dvs. at tilvekst av nye distributører ikke klarer å kompensere for frafallet av eksisterende distributører.

Myte 17: Alle som kritiserer et MLM-selskap representerer et konkurrerende MLM-selskap eller har andre forretningsinteresser som trues av MLM.

Fakta: De fleste som kritiserer MLM baserer seg på fakta, og ved imøtegåelse av kritikk mot MLM angripes som regel motivet fremfor argumentasjonen for å avspore debatten og avlede oppmerksomheten.

Myte 18: Så lenge det omsettes produkter er det ikke snakk om pyramidespill.

Fakta: De aller fleste pyramidespill omsetter produkter eller tjenester, de klassiske pyramidespillene er stort sett utryddet. I MLM-selskaper med pyramideeffekt er produkter/tjenester overpriset for å kamuflere at man i virkeligheten betaler en avgift for å delta i konseptet, og det er denne avgiften som genererer pengestrømmen oppover i hierarkiet. I de fleste MLM-selskaper står distributørene selv for mer enn 50 % av konsumet av produkter og tjenester, hvilket skaper en klar pyramideeffekt.

Myte 19: Det er bedre å registrere seg som distributør i et MLM-firma og kjøpe produktene sine derfra og samtidig få muligheten til å tjene penger, enn å kjøpe de samme produktene i en vanlig butikk for å gjøre butikkeieren rik.

Fakta: Når man betaler 3-10 ganger så høy pris for produktene i en MLM-forretning lønner det seg absolutt å kjøpe disse i en vanlig butikk i stedet.

Myte 20: Legemiddelindustrien er korrupt og de er kun ute etter å tjene penger på forbrukerne. Derfor er det tryggere å kjøpe helseprodukter via MLM.

Fakta: Det finnes absolutt betenkelige sider ved legemiddelindustrien, men sammenlignet med MLM-bransjen er det reneste søndagsskolen. Det er forbudt for leger som skriver ut medisiner å tjene noe på det, i motsetning til MLM. Legemiddelindustrien jobber ikke på dugnad, de ønsker å tjene penger, men har langt, langt strengere regler å forholde seg til enn MLM-bransjen.

Myte 21: De som mislykkes i MLM er late, har feil innstilling eller tror at de skal bli rike uten å gjøre noe.

Fakta: De fleste som blir vervet til MLM blir lokket av løfter om å tjene gode penger med beskjeden innsats. Realiteten er at det er matematisk betinget at majoriteten vil tape penger i et pyramidelignende omsetningssystem.

Myte 22: Dersom noen er så dumme at de tror på løfter om at de skal bli rike i en fei uten å gjøre noe, kan man ikke skylde på selskapet eller distributøren som fortalte dem dette.

Fakta: Det er helt klart den som utspekulert påstår dette som har skylden for dette, på samme måte som en innbruddstyv ikke ville få mindre straff for et innbrudd dersom huseier glemte å lukke vinduet før han dro på ferie. De fleste MLM-selskaper har en offisiell politikk som forbyr agressiv og villedende markedsføring, men håndhever dette bevisst ikke fordi det vil være umulig å verve flere distributører dersom disse ble presentert for de kalde fakta.

Myte 23: Ingen i MLM taper penger, fordi de får produkter tilbake for pengene de har investert.

Fakta: De aller fleste MLM-produkter er kraftig overprisede, og produktene man får kompenserer derfor bare for en veldig liten del av det man har investerer. Nesten alle distributører slutter å kjøpe produktene idet de avslutter sin distributørstatus. Det er mange som har blitt sittende igjen med et stort lager med produkter som de har kjøpt for å være kvalifisert men ikke forbrukt. Det har vært gjort forsøk på å selge MLM-produkter på eBay og ofte må man ned på 10 % av vanlig pris før man får solgt.

Myte 24: Det er ikke noe stort problem at man kan tape noen tusenlapper på MLM, man ville nok ha brukt disse pengene på noe annet unødvendig likevel.

Fakta: Mange taper langt mer på MLM, enkelte flere hundretusen. Dersom det er OK å tape penger så lenge man ikke er helt avhengig av dem for å overleve, kunne man like gjerne ha legalisert lommetyveri med en gang.

Myte 25: De som kritiserer MLM er misunnelige, kommunister og forkjempere for janteloven.

Fakta: Studerer man fakta om MLM er det absolutt ikke grunnlag for misunnelse. MLM spiller i hovedsak på menneskets grådighet, og ofrene for MLM har ofte lav forretningsforståelse og mindreverdighetskomplekser. Saklig kritikk mot en forretningsmodell som er matematisk programmert til å produsere tapere kan ikke bortforklares med janteloven.

Myte 26: De fleste MLM-selskaper er åpne og ærlige om sin forretningsmulighet.

Fakta: Mange MLM-selskaper har svært infløkte kompensasjonsplaner som er designet for å lure potensielle distributører til å tro at man møter et vell av inntektsmuligheter, mens disse i realiteten bare er med på å forflytte enda større del av inntektene oppover i hierarkiet. Det finnes derimot noen MLM-selskaper som publiserer nøkkeltall som gjør at man kan regne ut hva en gjennomsnitts distributør mottar i provisjon, og alle disse tallene bekrefter påstanden om at det er ytterst få som i det hele tatt tjener penger. På den annen side er det svært mange MLM-selskaper som dukker opp uten at man kan finne ut hvem som står bak.

Myte 27: Det er mange som registrerer seg kun fordi de liker produktene.

Fakta: Den store majoritet lokkes av forretningsmuligheten, produktene er underordnet. I de fleste MLM-selskaper utgjør kvalifiserende salg til distributører mer enn halvparten av omsetningen.

Myte 28: Man trenger bare å rekruttere 3 personer under seg for å tjene penger.

Fakta: Den typiske distributør rekrutterer ingen nye distributører under seg, og gir opp etter et halvt år. Å etablere en stor downline er like vanskelig som å fylle et badekar uten at proppen er satt i. Distributørene du har klart å verve vil normalt forsvinne like fort som du klarer å verve flere. Har man blitt vervet til et selskap som er inne i fasen “kontinuerlig kollaps” er det tilnærmet umulig å etablere noen betydelig downline.

Myte 29: I MLM bygger man langsiktige og varige forretningsrelasjoner.

Fakta: MLM-bransjen er full av personer som hopper fra den ene muligheten til den andre. Den personen du vervet for et halvt år siden kan plutselig finne på å lokke med seg alle “dine” distributører over til hans eller hennes nye forretningsmulighet.

Myte 30: MLM er blitt en stueren og anerkjent forretningsmodell.

Fakta: MLM-bransjen er gjennomsyret at pyramidespill, søksmål, skatteunndragelser, kvakksalveri og brudd på markedsføringsloven. Mange MLM-selskap er etablert av straffedømte og konkursryttere. Mange selskaper har forbindelser til nyreligiøsitet som Scientologi eller Kabbala, eller de står i ledtog med tyngre kriminelle miljøer. Ved å delta aktivt i MLM-nettverk kan man raskt vikle seg inn i ett nett av løgner, illusjoner og hjernevask, og man risikerer å havne i kompani med kriminelle. MLM har generelt ingen anerkjennelse som forretningsform i fagmiljøer.

Myte 31: Det koster svært lite å drive en MLM-forretning i forhold til en vanlig franchise.

Fakta: Tilsynelatende er det rimeligere å starte opp med MLM enn en franchise. Men sammenligningen er villedende og det finnes mange andre muligheter til å starte opp et eget firma som ikke er franchise. Ved oppstart av MLM betaler man gjerne for en registreringsavgift og en oppstartspakke, og deretter har man månedlige kostnader i form av deltakeravgifter eller minimumskjøp for å være kvalifisiert. I tillegg kommer alle kostnader til telefoni, kjøring, annonsering, forsendelser osv. Man kommer fort opp i 50.000 kr før man enten begynner å tjene penger eller skjønner at dette ikke fungerte. I tillegg kommer tiden man har brukt på dette.

Myte 32: Mitt selskap har en helt unik kompensasjonsplan som er markedets beste som gjør at det ikke kan sammenlignes med andre MLM-selskaper.

Fakta: Det finnes tusenvis av MLM-selskaper som slåss om å nå frem til de samme potensielle distributørene, og det å skille seg ut som unik er en utbredt strategi. Det finnes mange krumspring man kan gjøre med en kompensasjonsplan som gjør at den fremstår som unik, uten at det nødvendigvis eliminerer pyramideeffekten og det faktum at storparten av dem som deltar vil tape penger. Det ville være enkelt å finne 20 selskaper som alle påstår at deres kompensasjonsplan er den beste. Nu Skin markedsfører sin kompensasjonsplan med slagordet “The difference demonstrated”, samtidig som de publiserte nøkkeltall viser at den gjennomsnittlige provisjonsutbetalingen til en aktiv distributør er ganske likt det man må betale for å være kvalifisert for provisjon. Og de aktive distributørene utgjør altså 13 % av alle distributørene. Om kompensasjonsplanen er unik, er resultatet fortsatt at de aller fleste taper penger.

Myte 33: Den norske stat har gjennom oljefondet eierskap i mange MLM-selskaper, hvilket må bety at dette er solid forretning. Donald Trump har også karakterisert en investering i et MLM-selskap som den beste investeringen han noen gang har gjort.

Fakta: Oljefondet har investert penger i svært mye forskjellig, og det finnes mange etiske betenkeligheter ved investeringene som gjøres. Det at oljefondet og Donald Trump tjener penger på aksjer i disse selskapene betyr nødvendigvis at moderselskapet tjener penger. Hvordan disse tjenes og hvorvidt distributørene tjener penger er ikke en vurdering som oljefondets investeringsrådgivere gjør, og man kan heller ikke si at den norske stat går god for forretningsmodellen som benyttes.

Myte 34: Det er svært få forbrukerklager på MLM-selskaper, hvilket betyr at MLM-bransjen nesten utelukkende har fornøyde kunder.

Fakta: Når et offer for et pyramidelignende MLM-selskap innser å ha tapt penger, har man nok lyst til å få stoppet dette, men fordi man selv har gjort iherdige anstrengelser for å lure flere personer, er frykten at man selv kan bli rammet hvis man rapporterer tilfellet. Man har ofte også freidig løyet til familie og venner om sin suksess (man skulle oppnå en gang), og da ønsker man minst mulig oppmerksomhet. Man blir også fortalt at dersom man ikke lykkes, så er det ens egen feil, ikke selskapets. Det er gjort undersøkelser på dette i USA som har vist at omfanget av forbrukerklager som gjelder MLM ligger på 0,5 % i forhold til andre typer forbrukerklager. Det finnes også eksempler på at etterforskning av gigantiske pyramidespill har blitt lagt bort av politimyndigheter grunnet fravær av forbrukerklager.

Myte 35: I MLM jobber alle i team.

Fakta: Et av MLM-konseptets store paradokser er at straks man har skaffet seg en kunde (dvs. en ny ditributør) har man også skaffet seg en konkurrent. Om din upline påstår at du skal få all mulig hjelp til å lykkes, er det ikke nødvendigvis oppriktig ment.

Myte 36: I mitt MLM-selskap er det flere personer som har tjent millioner og har flere tusen distributører under seg uten at de hadde erfaring med nettverkssalg fra før, hvilket beviser at dette er en forretning som alle kan lykkes med.

Fakta: Dersom noen allerede har vervet flere tusen distributører under seg, betyr det at du har tusenvis av konkurrenter som kjemper i det samme markedet som deg, hvilket gjør det enda mer usannsynlig at en fersk distributør vil gjøre suksess i konkurranse med tusenvis av etablerte distributører. For personer med sunn forretningsforståelse er slike suksesshistorier mer avskrekkende enn tiltrekkende.

Myte 37: Alle selskap som er medlem av Direktesalgsforbundet eller Direct Sales Association er seriøse og driver ikke med pyramidespill eller villedende markedsføring.

Fakta: Medlemskap i disse organisasjonene har vist seg å ikke være noen garanti for å ikke bli lurt. Flere av selskapene som er medlem av Direktesalgsforbundet er helt opplagte pyramidespill der minst 98 % av deltakerne taper penger. Dette gjelder f.eks. Tahitian Noni og Nu Skin.

Myte 38: Ved å jobbe med MLM forbedrer man ikke bare sin økonomi, man utvikler også sin personlighet og blir et bedre menneske.

Fakta: Det som foregår i MLM-miljøene har mange likhetstrekk med religiøse sekter der medlemmene forføres og hjernevaskes til å tro at det skal bli rike, og at nettverkstoppene er ufeilbarlige og uimotsigelige forretningsgenier. Mange blir oppfordret til å bryte kontakten med familie og venner som kritiserer MLM-konseptet, fordi disse er misunnelige “dreamstealers” som ikke ønsker at man skal bli rik. Mange utvikler MLM-avhengighet som en slags spillegalskap, og selv om de taper mye penger i et konsept blir de gjerne med over til neste “eventyr” når deres mentor skifter beite. Det er ikke uvanlig at personer kan ha deltatt i 10 forskjellige konsepter og tapt penger på alle 10, men fortsatt er varme forsvarere av MLM. Man står altså ikke bare i fare for å tape penger i MLM, man risikerer også å tape sitt sosiale nettverk, og man kan gjøre stor skade på sin personlighet ved å ofre sin etikk og integritet i forsøket på å tjene penger for enhver pris. Mange opplever depresjoner når sannheten går opp for dem, og MLM-bransjen har mange liv på samvittigheten, både i form av selvmord blant deltakere som har satset over evne, og personer som har valgt bort konvensjonell legebehandling til fordel for “mirakelkurer” markedsført via MLM.

Myte 39: Det er mye høyere terskel for å bli lurt av en MLM-selger enn i en vanlig butikk, fordi i MLM kjøper man nesten alltid av noen man kjenner.

Fakta: Når den man skal selge produktene til også har som hovedmål å tjene penger på å videreselge produktene (dvs. verve flere distributører), er det langt lavere terskel for å få denne til å tro på de mest fantastiske påstander om produktet sammenlignet med en kjøper i en vanlig butikk som ikke har andre interesser enn å få mest mulig for pengene.

Myte 40: MLM vil oppleve en mangedobling de neste 10 årene, og er en forretningsform som er immun mot store økonomiske kriser.

Fakta: Det er godt dokumentert at pyramidespill alltid får en oppsving i tider med økonomisk nedgang ved at folk i desperasjon søker alternative inntektsmuligheter. Det er derimot ingenting som tyder på at MLM-bransjen vil mangedoble seg de neste årene. Mange store og etablerte MLM-selskaper har opplevd betydelig tilbakegang de siste to årene, både i Norge og i USA.

?

10min.no sier…
Les også artikkelen Hvem blir rik av nettverksmarkedsføring (MLM)? Kan jeg bli rik? som ser mer på detaljene på hvem som tjener penger på MLM.

Be Sociable, Share!

17 thoughts on “40 MLM myter du må forstå før du begynner med MLM”

 1. Jeg har en venn som er helt frelst på å selge Noni juice til fire hundre kroner per liter. Jeg ble litt interessert første gang jeg hørte om det, så jeg spurte litt. Joda, jeg kunne tjene meg rik, jeg måtte bare forplikte meg til å kjøpe produkter for 1200 kroner per måned, og det måtte jeg kjøpe måned etter måned uansett om jeg fikk solgt produktene eller ikke. Det var visst ikke noe tap om jeg ikke fikk solgt dem heller, for jeg kunne jo være min egen kunde og kjøpe mine egne produkter. Jeg forsøkte å forklare at hvis du kjøper produkter og forbruker dem selv så er du ikke en selger, du er en kunde, men det der ble litt vanskelig.

 2. Hei BF.
  Skikkelig interessant dette her. Og du har jo helt rett.
  Det er stor grunn til å tvile på produktene som selges gjennom MLM. Fordi de stort sett selges under myndighetense “radar” De tåler neppe sammenligning med tilsvarende produkter solgt over disk. Og produkter som selges over disk må forholde seg til de lover og regler som gjelder markedsføring, produktmerking, dokumentasjon og produktsikkerhet.
  Dette gjelder også for MLMselskaper, men det tar de ikke så tungt, for myndighetene har ikke nok kapasitet til å sjekke alle produkter solgt gjennom MLM.

  De aller fleste som er med i ett MLMselskap har ikke greie på hverken bedriftsøkonomi eller hva som skal til for å drive en bedrift. Og ikke kan de skattereglene heller, så mesteparten av MLMdrift er direkte skatteundragelse.

  Videre så er mesteparten av markedsføringen gjort gjennom et MLMselskap i strid med de regler som gjelder for markedsføring.
  Bla så kan man ikke hevde at deres produkt kan gjøre deg friskere, kurere sykdom og lingnende utsagn. Det er i strid med et uttall lover.
  Dette fører oss videre til det værste med MLM. Dette er bygd opp slik at det ikke er ansatte i firmaet, bare selvstendige disrtibutører. Og selv om de får opplæring, og reklamemateriell gjennom hovedselskapet, så er de selvstendige distributørene personlig ansvarlig for hva de selger. Dvs, de er personlig ansvarlig for at de følger de ulike lovene innen markedsføring, at produktene selges i samsvar med gjeldende rettnilgslinjer for salg av slikt produkt, og at de kan dokumentere innhold, påstander og at de kan legge frem fakta.
  Så viss en person får en allergisk reaksjon på å bruke en krem solgt gjennom en MLMdistributør, så er det denne distributøren sitt ansvar. Rettslig og økonomisk.
  Jeg har vært borti folk som anbefaler å drikke feks et aloevera produkt, selv om foreningen for aloevera ikke anbefaler folk å drikke aloevera pga muligheter for allergiske reaksjoner.

  MLM sine uttalelser bryter ofte mot den allmene medisin, og argumenterer ofte for at legemiddelindustrien bare er ute etter våre penger. HAHA, hva er MLMindustrien ute etter da? Viss ikke det var pengene våre. Og folk burde jo stille spørsmål ved hvordan en rørlegger vet at dette produktet er bedre for din helse enn det produktet en lege anbefaler!
  Så det er all grunn til å være veldig skeptisk til produktene som selges gjennom et MLMselskap. Og det er desto større grunn tilå være skepistk til alt som har med MLM og gjøre.
  Stå på, det er ikke så mange av oss på den rette siden!

  1. Aloe Vera er sunt og godt og det er ingenting i veien med å drikke det om du har lyst til det. Blåbær blir ikke ille om noen begynner å selge overpriset blåbær-juice til tusen kroner literen gjennom MLM… Jeg har faktisk lest at “Aloe Vera smører tarmen” (som om tarmen trenger smøring) og endel tilsvarende møl etter det kom en Aloe Vera juice på markedet, og jeg er helt enig i at de som markedsfører noe jalla juice som sikkert inneholder 0.1% aloe vera er ute og kjører. Det å ha noen planter i vinduskarmen blir litt annerledes.

   1. Hahaha, jeg er jaggu enig med deg i det gitt.
    Og det er vel noe av det MLMselskaper gjør, de tar et produkt som i og for seg er helt ok, smører på noen reklamebrosjyrer som får dette til å virke som løsningen på all verdens problemer, og vipst så har de et produkt de kan pushe til maks overpris.

  2. Du må nesten passe deg litt for beskyldingene du kommer med altså!
   “De aller fleste som er med i ett MLMselskap har ikke greie på hverken bedriftsøkonomi eller hva som skal til for å drive en bedrift. Og ikke kan de skattereglene heller, så mesteparten av MLMdrift er direkte skatteundragelse.”. Har du noen dokumentasjon på dette eller er det fri fantasi som vanlig? Ganske kraftige beskyldninger mot mange mennesker du kommer med her…

   Jeg gjentar spørsmålet jeg har stilt deg mange ganger, hva har du kunnskap om?Jeg kan bekrefte at du ikke har kunnskap om MLM, vet ikke om du kan noe om bedriftsøkonomi, eller om du har erfaring fra å drive forretning! De aller fleste jeg jobber sammen med har god forståelse for bedriftsøkonomi, veldig mange har drevet butikk før, og de absolutt fleste har et sterkt ønske om å holde seg innenfor skattereglene!

   Men du har helt rett i en ting, og det er at de som ikke har forståelse for bedriftsøkonomi og det å drive en forretning, lykkes sjeldent i MLM… Litt av meningen er jo faktisk å gi de denne forståelsen! Men klart at når folk forventer resultater etter 3 mnd med totalt 10 timer investert, så viser det jo en vesentlig mangel på begge de feltene!

   Dere får fortsett å spre uvitenheten deres! Men flere beskyldninger om kjeltringstreker fra deg Elg, så ryker du på en anmeldelse, og da finner man ut hvem du er!

 3. The Real Problem with Network Marketing and Multi-Level Marketing (MLM)
  HINT: It’s not the business model itself.

  http://entrepreneurs.about.com/cs/multilevelmktg/a/problemwithmlm.htm

  Til alle som uttaler seg så bombastisk om MLM her:

  Først den anonyme forfatteren B.F.: du har vel aldri hørt om forskjellen mellom direct selling companies og MLM? Du skjønner Tupperware er ikke et MLM selskap, så hvordan kan du finne på å si at det fungerer slikt MLM er tiltenkt å fungere?
  Og til dere alle sammen: deres arroganse kan kun måles mot deres ignoranse. Verdens fremste økonomieksperter (bl.a. Robert Allen, Mark Victor Hansen og Robert Kiyosaki) er enige om at MLM er verdens mest rettferdige og velfungerende businessmodell. Siden dere vet alt så mye bedre lurer jeg på deres bakgrunn. Dere må være høyt utdannet innen økonomi eller skikkelig vellyket i forretninger eller muligens begge deler? Eller så er dere (og det er nok mest sannsynnlig) en gjeng med tapere, akkurat slike som artikkelen skriver om som tiltrekkes av MLM i håp og raske, lettjente penger. Folk som mislykkes med alt de prøver seg på, og i siste instans faller på en trygd eller en middelmådig jobb resten av livet.
  Og Elg, jeg vet at det er en stor utfordring, men hvis og viss betyr to vidt forskjellige ting, skal du fortsette å skrive så mye BS i offentlige fora kan det være en fordel at du lærer deg litt rettskriving.

  1. Hei Anna.
   Du viser jo med dette MLMs sanne ansikt. Er du ikke med, er du i mot, og da skal du latterligjøres, trues, knebles og fremstilles som en taper.
   MLM er ikke noen vellykket forretningsmodell. Og finanseksperter fraråder folk å gå inn i slik virksomhet. Du henviser til noen amerikanske økonomer, hva med feks å legge ut en link til det de har sagt da?
   Men nei, det og er typisk for den bransjen du driver i. Ingenting skal bevises, det går på synsing og følelser.
   Sjekk heller hva norske økonomer sier om MLM, feks Staavi eller Hegnar. Verdens største MLMselskap ble ledet av Berhard Madoff. Hvordan gikk det med det tro? Og selv der var det ingen seriøse aktører som investerte pengene sine, men derimot mange småsparere og foreninger som sitter igjen med enorme tap.
   MLM er designet for at noen få skal kunne tjene penger. MLM er ikke en selskapsform, men mer en forretningsmodell som går ut på at han på toppen skal tjene mye penger, på bekostning av de under seg.
   Mafiavirksomhet og narkotikakarteller er også virksomheter som tjener store summer. Det er ikke dermed sagt at fordi det er mye penger i omløp her, så er det en sunn måte å drive forretninger på.
   MLM er skatteundragelse satt i system. Produktene kommer i andre rekke, det er forretningsmodellen som er salgsargumentet her. Produktene er som regel obskure varer i alternativkategorien, eller også ofte i helsekostbransjen. En bransje der det er lett å friste folk med mirakler, som ikke kan bevises og som som regel selges i strid med gjelende regler.

   MLM er en tapsbransje for de som går med. Det kan enkelt vises hvordan mer enn 90% av de involverte aldri kommer til å tjene penger. Og grunnen til at hverken skattekontorene, mattilsyn og des like ikke er mer involvert i MLMbransjen som helhet, er fordi det ikke er folk som tjener penger og de som er med er så få at det ikke kan kalles fare for folkehelsen.

   MLM er en skjult, dunkel og obskur bransje det lønner seg å holde seg unna. Man utnytter familie, venner, bekjente og ukjente for å selge søppel til gullpris. For at en på toppen skal ta ut masse penger. Som regel uten å betale skatt….

   Og Anna, les litt om rettskrivning du, før du skriver om ting du ikke har greie på. Ja, les litt om MLM også

   1. “Og Anna, les litt om rettskrivning du, før du skriver om ting du ikke har greie på. Ja, les litt om MLM også”
    Kom med noen gode anbefalinger på hva jeg kan lese om MLM da? Du som er så belest på området… Denne bloggen?
    Bevis nå hva du har lest, nå har du sjansen til å overbevise oss!!

   2. Her er en lenke til noe info fra Robert Kiyosaki :
    http://www.wynman.com/kiyos.html
    Og søk på “Bill Clinton on MLM” på Youtube…

    Er tydeligvis delte meninger om denne bransjen???

    Bernie Madoff drev vel strengt talt ikke et mlm selskap? Det var et Ponzi Scheme… Lær deg forskjellen! Den norske stat er pr definisjon et ponzi scheme også, bare at det er godkjent… Sier ikke mer., så kan du jo finne ut hvorfor selv!

    Du har rett i dine meninger for noen selskaper, kanskje også mange opp igjennom tiden, men du tar også feil på mange selskaper, så da er det litt dumt at du slår alle over en kam og sier at MLM er… Det er en generalisering som ikke er gyldig andre steder enn hos de som ikke kjenner bransjen! Altså ikke fakta som du påstår, men en påstand, og en uriktig en sådann!

  2. Var en bra artikkel du linket til… Dette er hva jeg mener med et nøytralt syn på ting! Og jeg håper for guds skyld at folk klarer å se forskjellen på kvaliteten i argumentene fra denne bloggen til den lenken du la ved!

   ER egentlig veldig nysgjerrig på dette hatet for modellen MLM? Hvor kommer det fra? Og hva skulle være så vanskelig med å lese seg litt opp før man uttaler seg! Skjønne dynamikken i det man kritiserer… Måtte da vært mye bedre å faktisk ha litt stolthet i det man skriver istedenfor kunnskapsløst oppgulp!

   Men vet du hva? Jeg diskuterer her mest for å teste mitt syn og argumenter! Og etter utallige kommentarer og diskusjoner, så har jeg blitt vesentlig tryggere på at jeg har tatt et riktig valg med tanke på MLM… De ca 50 bøkene jeg har lest om forretningsdrift, lederskap, bedriftsøkonomi, økonomi generelt, psykologi, organisasjons-psykologi, markedsføring og biografier av kjente businessfolk+++ Har faktisk fått meg til å se hvor genialt “micro-franchising” kan være for de som virkelig ønsker å lære seg å drive en business, og komme seg bort fra å jobbe for andre og å nyte friheten av å være entrepenør! At det er enkelt å tjene penger i MLM har jeg aldri påstått… Er det noen gang det? Men at det er umulig, og kun svindel som disse gutta påstår… Og vanskeligere enn å bli rik på en kiosk som en her så fint påstår… Ja det sier bare om hvor mye erfaring denne personen har fra tradisjonell forretningsdrift! Det kan ikke være mye…. Det avslører argumentasjonen så altfor godt!

   Men det værste er at de klarer å provosere meg litt, selvom det ikke biter like mye på som før!Du er tydeligvis en nettverker selv, så vi får fortsett jobben vi har startet, så er det jo ofte slik at resultater har en tendens til å stoppe kjeften på de kritiske! ;) Lykke til videre!

 4. Liker veldig godt et argument du drar frem.

  Fakta: Et av MLM-konseptets store paradokser er at straks man har skaffet seg en kunde (dvs. en ny ditributør) har man også skaffet seg en konkurrent

  Firmaet vil gjerne at du skal verve venner og bekjente. Vervepremier er selvfølgelig (stort sett) noe som blir tildelt. Men ser dere (som driver med det her) ikke at når du har vervet en person, er markedet ditt minsket. Din venn/bekjent er også intr. i å tjene penger, og vil kanskje gjøre det med noen av dine potensielle kunder.
  Noen ser på slik virksomhet man kan tjene penger på resten av livet, men ser dere ikke at en dag vil det bli tomt for kunder. Og kundene vil imidlertid slutte å “abbonere” på produkter.

  Jeg er helt sikker på, at leter jeg lenge nok kan jeg finne en like bra (hvis ikke bedre) blåbær saft i helsekostbutikken som kyöni selger. Selv er jeg veldig glad i å plukke blåbær da 8)
  Og nuskin produkter, kan umulig være noe bedre enn de som finnes på apoteker o.l. – da ville de vært der.

  Kjenner jeg blir litt frustrert, men fått ut litt nå ;)

  1. Nei, hadde ikke tenkt på dette, så takk for opplysningene! Godt vi har slike grundige, kildekritiske, og opplystemennesker som deg, som kan dette feltet ut og inn!

 5. Ok, la oss starte fra toppen :

  “Myte 1: MLM er den eneste måte for den vanlige mann i gata til å bli rik.

  Fakta: Det finnes knapt noen bransje hvor det er vanskeligere å bli rik på enn MLM. Det finnes ca. 200.000 enkeltmannsforetak i Norge, og sannsynligheten for å bli rik ved å starte opp et rengjøringsbyrå, en kiosk eller et transportfirma er svært mye høyere enn å bli rik gjennom MLM.”- For å kunne kalle noe for fakta trengs det dokumentasjon! Jeg vil vite fra deg hvor mange som har blitt RIK ved å starte EN kiosk, eller ETT transportfirma, eller et rengjøringsbyrå! Jeg vil samtidig ha dokumentasjon på hvor mange som har blitt rike på MLM… Alt annet blir en PÅSTAND, og du kan på ingen måte si at du besitter FAKTA! Jeg er redd statistikken du finner er nedslående for argumentasjonen din! Men venter spent…

  “Myte 2: MLM er en rettferdig forretningsform som belønner etter innsats.

  Fakta: For minst 90 % av alt arbeid som utføres i en MLM-organisasjon utbetales det i praksis ikke lønn til den personen som utfører arbeidet. Det er en liten elite som tjener de store pengene, mens majoriteten taper penger. Mange vil påstå at de mottar provisjon fra første salg, men så lenge man ikke dekker inn sine egne utlegg tjener man heller ikke penger.” – Det utbetales ikke LØNN i til distributører i et MLM selskap, men provisjoner! Og alle som står for en omsetning får provisjon, altså 100% av de som gjør en innsats får betalt for det! Men å sammenligne forretningsdrift med et ansettelsesforhold blir så bak mål at det faktisk ikke fortjener et godt svar en gang!

  “Myte 3: MLM er en ypperlig måte å bygge sosiale relasjoner.

  Fakta: Forsøk på verving av familie og venner fører oftere til vondt blod enn til nye sosiale relasjoner. Amanuensis Gorm Kunøe ved BI har uttalt at nettverksselskaper forurenser vennskap og samhold når folk innser at de har tapt penger.” – Jeg har fått ekstremt mange gode venner ved å jobbe med nettverk… Men som du sier jeg har mistet noen også, men det er mest fordi noen har regelrett pisset på businessen min, uten at jeg overhodet har forsøkt å rekruttere de! Men har ALDRI blitt uvenn med noen fordi de har VALGT Å BLI MED! Når kom Gorm Kunøe med denne påstanden? Og hvor kan jeg se den i rett sammenheng?

  “Myte 4: Mange blir rike av MLM og mange tjener bare litt.

  Fakta: Svært få blir rike, få tjener litt, og majoriteten taper penger. Inntektene til de som tjener penger er i all hovedsak finansiert av tapene til dem som ikke lykkes. Undersøkelser har også vist at mange av dem som har tjent mye penger på nettverkssalg har hatt dårlige evner til å ta vare på pengene.” – Igjen kom med tall!! Kom med beviser, vismeg reelle tall som viser hvem som taper, og hvem som tjener! Sett det sammen med arbeidsinnsats! For du sammenligner dette med en jobb, altså et ansettelsesforhold hvor man får en garantert lønn, mot bytte av et fast antall timer… Så jeg vil vite hvordan du har kommet til denne konkklusjonen? Skal man sammenligne så må man gjøre det på rette premisser! Det er jo helt naturlig at man ikke får betalt noe om man ikke gjør noe?? Eller hva? Du må ikke være så vinklet om du ønsker å fremstå nøytral…

  Jeg tar for meg disse fire i denne omgang og så fortsett jeg kanskje senere… Mulig jeg velger å ta for meg disse mytene på min egen blogg istedenfor… Men lurer rett og slett på om jeg heller skal bruke noen av kontaktene mine på å få en uttalelse far en med litt tyngde innenfor markedsføring istedenfor, men dere hadde vel ikke trodd dette selv da dere! Dere er jo helt håpløse… Ser jo hva dere ønsker, men dere bommer, og det er synd! For en saklig blogg som kunne vært nøytral og faktisk vist kunnskap, selv om man var kritisk.. Det er hva folk trenger! Ikke misvisning som dere holder på med!

 6. Her er noen av mine erfaringer i et samliv som ble brutt grunnet satsing på MLM og manglende kontakt med omverdnen og realitetene

  • Min tidligere ”jeg vil bli millionærkone” jobber desperat for å nå drømmen sin. Gjentatte møter med hallelujastemning og retorikk som hører hjemme i menigheter som feks Oslo kristen senter og lignende har gitt henne bekreftelser på at hun er viktigere enn noen annen i verden, og at drømmen er rett rundt hjørnet. Her er noen punkter som alarmerer en far
  • Man lærer å påvirke alle i sin sfære om at dette er noe bra og dette går riktig vei slik at man blir backet opp i alle bauger og kanter. Og i så måte påvirker det barna. Min sønn ble anmodet om å spare penger etter sin konfirmasjon på BSU – men jeg får til svar at det treng han ikke , får mamma blir snart millionær.
  • En del venner og familie avstår nå fra kontakt med min ekskone – sitat fra 10min.no – ”Forsøk på verving av familie og venner fører oftere til vondt blod enn til nye sosiale relasjoner. Amanuensis Gorm Kunøe ved BI har uttalt at nettverksselskaper forurenser vennskap og samhold når folk innser at de har tapt penger.”
  • Hun bestilte varer i mitt navn til min adresse i utlandet da jeg jobbet og bodde i utlandet med noen av barna våre, siden produktene hun skulle selge hjemme i Norge var ulovlige og brukte sine barn til å smugle dem inn til Norge. Hun ber dem legge varene i koffertene sine og instruerer dem at de skal si at dette er kosttilskudd til eget forbruk. Hun og andre bestilte dem også til adresser i Sverige og smuglet dem inn selv når man dro på ”harryhandel”
  • Hun har stor reisevirksomhet for å oppnå ”jeg vil bli millionædrømmen” Noe som i perioder fører til stort fravær fra hjemmet, noe som ihghjen førte til at hun i perioder var borte tre-fire kvelder pr uke(noe jeg ikke visste om da jeg var utenlands og jobbet) og overlot vårt yngste barn til seg selv eller hun måtte overnatte til venner i uka når hun skulle på skolen.
  • Etter at jeg kom hjem fra utlandet og begynte å jobbe i Norge igjen, registrerte jeg at hun hadde over 30 reisekvelder mens hun egentlig hadde samvær med egne barn over en periode på tilsammen 90 dager samtidig som hun var sykemeldt fra sin faste jobb grunnet, utbrennthet( dette tar vist overhånd…). Barna beskriver nå mor som fraværende og lite tilstede i hjemmet, når hun er hjemme er det enten ukjente på møter der eller hun sitter i telefonen, eller at hun er fraværende fra hjemmet.
  • Man skal henge opp bilder av drømmene sine på veggen, lærer man på møtene og kursene, dette være seg alt fra reisemål, til biler, diamantringer osv.. Dette nærer håp hos barn og familie, og gir gjentatte brutte lovnader mellom omsorgsperson og barn. Dette vil i lengden ødelegge relasjoner i alle familier der en lever ut denne drømmen uten at den realiseres.

  Hva gjør MLM stsing med barn? Her er en liten beskrivelse av hva barna til en desperat jente på jakt etter mammon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge