Kyani – helserevolusjon eller pyramidebløff?

I strømmen av nettverksselskaper som gjør seg fete for det norske MLM-markedet, er det langt mellom dem som etablerer seg med store nettverk av distributører. De aller fleste faller til jorden uten nevneverdig utbredelse, mens noen få klarer å etablere seg. Blant de sistnevnte er Kyäni som i løpet av knappe tre år har rekruttert nærmere 3 000 nordmenn som distributører av sine produkter.

Så hva er det revolusjonerende med Kyäni som har gitt dem en slik suksess på det norske markedet og enda større i Sverige? Er det rett og slett et fantastisk helsefremmende produkt som markedet aldri tidligere har sett og som nordmenn higer etter å kjøpe for å forbedre sin helse? Eller er det en et klassisk tilfelle av et overpriset kosttilskudd markedsført som gjennom et pyramidelignende system med overdrevne påstander som ikke kan dokumenteres vitenskapelig?

Dette er en gjesteartikkel skrevet av B.F. Gjesteartikkler reflekterer nødvendigvis ikke synspunktene til 10min.no.  

tlingitKort fortalt
Kyäni er et amerikansk MLM-selskap som ble startet i 2005 og som etablerte seg i det norske markedet i 2009. De selger kosttilskudd til astronomiske priser, markedsført ved hjelp av en stor samling brukerhistorier som forteller om de mest oppsiktsvekkende helbredelser og helsegevinster for personer som har drukket eller spist Kyänis kosttilskudd. Det finnes imidlertid ingen vitenskapelig forskning som kan dokumentere at disse historiene har noen sammenheng med inntaket av disse kosttilskuddene, og hypotesen som hele konseptet bygger på kan meget enkelt avsløres som en bløff. Hva er det da som gjør at nesten 3.000 nordmenn allerede har registrert seg som forhandlere for disse produktene? Har de ikke en gang gjort et enkelt søk på Google først? Eller er det et klassisk eksempel på at grådighet er en effektiv brems på all kritisk tankegang?”

Hele historien
La oss starte med noen innledende fakta. Kyäni ble etablert i 2005 av Kirk Hansen, Carl Taylor og Dick Powell, alle meritterte forretningsmenn. I løpet av de tre første årene etablerte selskapet en betydelig skare med distributører, i all hovedsak amerikanere. I begynnelsen av 2009 begynte det også å bli en økende skare av distributører fra Europa og Asia, og Sverige var et av landene som tidlig etablerte flere tusen distributører. For øvrig har land som Ungarn og Estland blitt betydelige markeder i Europa. I dag står Asia for mer enn halvparten av all vekst, og Sør-Korea er det desidert største markedet, etterfulgt av Kina og Japan. I USA har aktiviteten sunket kraftig, og blant de distributører som registrerte seg de 3 første årene har om lag 90 % avsluttet sitt forhold til selskapet.

Kyäni betyr «sterk medisin» på Tlinglit. Selskapet selger produkter som kosttilskudd som ifølge deres egen merking «ikke er ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom eller tilstand». Kontrastene til det inntrykk man sitter igjen med etter å ha sett gjennom markedsføringen er imidlertid enorme. På Kyänis offisielle nettsted kan man lese følgende:

«While in Alaska, Dick and Gayle Powell met a researcher who was studying the Alaskan Tlingit (Klink-it) tribe. The researcher was fascinated with the health of the tribe and noted that they had no words for heart disease, cancer, diabetes, and other common diseases in their vocabulary. The tribe routinely consumed the Wild Alaskan Blueberry as well as Sockeye Salmon. Research has since shown that these two foods represent some of the best nutritional value found anywhere.» Kilde.
Altså, mottakeren av denne informasjonen skal først overbevises om at det er et folkeslag i Alaska som har oppsiktsvekkende god helse sammenlignet med andre grupper. Det er imidlertid meget enkelt å finne informasjon som effektivt avkrefter disse påstandene:

«Health problems among the Tlingit are not much different than they are with other Alaska Native peoples. Extensive and continuous Indian Health Service data demonstrate their susceptibility to such illnesses as influenza, arthritis, hepatitis, cancer, and diabetes.»Kilde

Blåbær


«Among the population of roughly 107,000 Iñupiat, Aleut, Athabascan and Tlingit-Haida, cancer is the leading cause of death among women and the third leading cause of death among men.» KildeAltså, vi trenger ikke engang å gå til hypotesen for å finne den første bristen. Den underliggende teorien er altså beviselig feil, og det skulle egentlig være unødvendig å diskutere hypotesen. Men la oss likevel ta en nærmere kikk på den.Blåbær og laks
Ifølge Kyäni er blåbær og laks kildene til dette unike kosttilskuddet, altså mat som tradisjonelt sett har tilhørt det norske kostholdet i generasjoner. Dersom hypotesen holdt mål, ville det altså være underlig om man ikke fant tilsvarende resultater blant nordmenn som man påstår man har funnet hos Tlinglit-folket. Dersom det faktisk var slik at kreft og diabetes ikke var utbredt blant Tlinglit-folket, var det fortsatt en lang vei frem til å sette dette i sammenheng med inntak av blåbær og laks. Og siden den underliggende teorien umulig kan dokumenteres, er det selvfølgelig ingen vitenskapelig forskning som kan dokumentere en slik 

effekt med blåbær og laks.

Kyäni har riktignok listet opp en rekke henvisninger til forskning som kan gi inntrykk av at dette konseptet er vitenskapelig og kunnskapsbasert. Disse henvisningene kan deles inn i to kategorier:

kyani helsepåstander

 • Uavhengig og anerkjent forskning som er svært generell og som ikke kan forsvare helsepåstandene om Kyänis produkter
 • Forskning gjennomført av Dr. Abbas Qutab som er ansatt hos Kyäni

Det finnes altså ingen holdbar forskning som rettferdiggjør Kyänis påstander om helsefremmende egenskaper.

Men, vil noen si, Kyäni påstår jo slett ikke at de helbreder eller forebygger sykdommer! Nei, offisielt påstår de ikke dette, her har selskapets advokater gjort en god jobb. Det er likevel liten tvil om hvilket inntrykk selskapet prøver å skape, og det er slett ikke vanskelig å finne eksempler på at produktene har vært markedsført som helbredende overfor kreft, også tilfeller der konvensjonell kreftbehandling er frarådet til fordel for Kyäni-produkter.

Selskapet heter altså «sterk medisin», hvilket er en selvmotsigelse i seg selv. Den offisielle markedsføringen er også spekket med begreper som ikke kan angripes som påstander, men tilsynelatende er ment å gi mottakeren et inntrykk av at her er det helt fantastiske helseeffekter å få tak i. Når den vitenskapelige dokumentasjonen er fraværende, utfylles dette med brukerhistorier og anekdoter om de fantastiske resultatene og helbredelsene som er oppnådd ved å innta Kyänis «supermat». Her er det fri utfoldelse når det gjelder hvilke sykdommer og plager man på utrolig vis har blitt helbredet fra takket være Kyäni: Kroniske smerter, søvnløshet, kreft, høyt blodtrykk, overvekt, infeksjoner, migrene, blodpropp, artralgi, fibromyalgi og vorter er et lite utvalg. For sikkerhets skyld skriver selskapet at disse historiene helt og holdent står for skribentenes ansvar, og at Kyäni ikke kan gå god for noe av innholdet. Like fullt synes dette å være den viktigste delen av markedsføringen av produktene.

MLM salg

Hva så med Kyänis forretningsmodell? Med en slik spredning må vel noe ha vært gjort riktig? Kyäni uttaler selv at dersom deres produkter hadde blitt solgt gjennom vanlige forretninger og helsekostbutikker, hadde de blitt glemt mellom butikkhyllene og aldri blitt noen markedssuksess. Mye tyder på at de har helt rett, fordi det finnes svært mange lignende produkter på markedet allerede. Et annet aspekt er at produkter omsatt gjennom butikker fremfor uavhengige distributører gjør det enklere å adressere de påstander som fremsettes om produktene. Kontrollen med disse helsepåstandene pulveriseres altså gjennom MLM-modellen.

Kyani pyramide


Et vanlig kjennetegn ved MLM-modellen er at de som selger produktene selv er forpliktet til å kjøpe dem for å være kvalifiserte for å tjene penger. Dermed oppstår en svært gunstig effekt ved at disse kan dra økonomiske fordeler av å overdrive påstandene om produktenes effekt. Dermed er man sikret en jevn strøm av de helt utroligste brukerhistorier.
Ekstremt kostbare produkter
Produktene til Kyäni er ekstremt kostbare dersom man sammenligner deres effekt med hva man kunne ha fått i seg på naturlig vis. Hvem ville egentlig betale 400 kr literen for noe som ikke kan dokumenteres å være sunnere enn annen fruktjuice? Dermed er det naturlig nok svært vanskelig å skaffe kjøpere av produktene, og enda vanskeligere å beholde dem når de ikke opplever den forespeilede effekt. Dermed er det forestillingen om å tjene store penger på dette som er det mest tiltalende aspektet ved dette, og i praksis selger man en forretningsmulighet. Dette bekreftes også ved at Kyänis selgere innrømmer at man har flere distributører enn sluttkunder. Inngangsbilletten til denne «fantastiske» forretningsmuligheten er at man betaler noen tusen for en startpakke, og deretter betaler man for en månedlig produktpakke for å være kvalifisert. Det er disse obligatoriske kjøpene som utgjør størsteparten av Kyänis omsetning, og i praksis ligger en skjult verveavgift innbakt i den ekstreme overprisen. Dette er ulovlig i henhold til den norske Lotteriloven som krever at 50 % av all omsetning skal være salg av produkter eller tjenester til reelle sluttkunder. Distributørenes egne kjøp regnes altså ikke som salg til sluttkunder i en slik sammenheng.

Hva det koster å produsere Kyänis produkter er vanskelig å si, men det påstås at de to gründerne til sammen har investert 300 millioner dollar i konseptet. Når selskapet er grunnlagt på en stor bløff, kan man jo også undre seg hvorvidt produktene som selges inneholder det de oppgis å inneholde.

Pyramidespill
For de som kjenner pyramidespillenes natur kan det være verdt å merke seg at Kyäni bruker en såkalt tvungen matrise. Dette betyr at nye distributører plasseres i et forhåndsbestemt mønster. Denne hierarkiske formen forsvares ofte som en mer rettferdig modell, siden personer som selv ikke klarer å rekruttere nye selgere også vil få muligheten til å tjene penger på distributører som kommer senere inn. En annen konsekvens med denne modellen er at frafallet av distributører stort sett vil skje blant dem som registrerte seg sist. Når pyramiden da kollapser blir det normalt en kraftigere dominoeffekt. Dette har så langt kun inntruffet på det amerikanske markedet, og i de øvrige land Kyäni er inne i har det vært relativt beskjedent frafall av distributører.

Kyani koster mer enn det smakerSom de fleste andre MLM-selskaper frister Kyäni med de mest generøse garantier om at man kan få 100 % refusjon om man ikke er fornøyd. Den svenske avisen Sundsvalls Tidning har imidlertid satt søkelys på forretningskonseptet og rapportert om en rekke distributører som har møtt store vanskeligheter når de har forsøkt å få i stand en refusjon.
Et av slagordene til Kyäni er «Feel the difference». Men hva er egentlig forskjellen? Jo, Kyäni har absolutt vært meget dyktige når de har satt sammen en utspekulert røverhistorie som samtidig er uangripelig rent juridisk. Men bortsett fra det er dette bare en gjentakelse av den gamle historien om et «mirakelmiddel» solgt til en vanvittig pris gjennom et pyramidelignende omsetningssystem. Sammenligner vi Kyäni med Tahitian Noni finner vi at den største forskjellen er at Tahitian Noni er på vei ut av det norske markedet med omsetningen om antall distributører på full fart nedover, mens Kyäni er på vei inn. Erfaringstallene fra USA tyder imidlertid på at Kyäni med sin mer aggressive markedsføring har hatt en kortere inkubasjonstid og ventelig vil møte metningen i markedet tidligere. Denne døgnflueeffekten forsterkes også av at mer og mer av denne type virksomhet flyttes til internett, hvor man etter hvert vil finne mer og mer informasjon om hvilken gigantisk bløff dette konseptet er fundamentert på.

Slik vil det gå
Legger man historien til grunn kan man sannsynlighetsberegne hvordan Kyäni vil oppleve det norske markedet:

 • Frem til sommeren vil det være en fortsatt vekst på ca. 50 nye konsulenter pr. uke.
 • I løpet av høsten vil vervingen bremses ned til 20-30 nye konsulenter pr. uke
 • Første halvdel av 2013 vil vervingen bremse ytterligere, og frafallet av konsulenter vil starte
 • Sommeren 2013 vil man flate ut på det høyeste antall samtidig aktive norske konsulenter på mellom 4.000 og 5.000 personer
 • Utover høsten 2013 vil frafallet av distributører stige betydelig slik at tilveksten av nye distributører ikke klarer å demme opp for frafallet
 • I løpet av 2014 vil det norske distributørkorpset reduseres til under 2000 personer
 • I 2015 reduseres dette til under 500
 • I 2016 er det bare en hard kjerne igjen bestående av de distributørene som fortsatt er hellig overbevist om produktenes fantastiske egenskaper, og det verves noen ytterst få nye distributører i måneden.

Når Kyäni i praksis er borte om 4-5 år vil man antagelig kunne slå fast følgende:

 • 7.000-10.000 nordmenn har totalt prøvd seg som distributører for Kyäni.
 • Mindre enn 25 % av disse lyktes noen gang å rekruttere en eneste ny konsulent.
 • Minst 95 % har totalt sett gått med tap når distributørenes obligatoriske kjøp er fratrukket.
 • 50-100 personer har opplevd redusert levetid eller livskvalitet etter å ha byttet ut legemidler med Kyäni-produkter.
 • 2-3 nordmenn har tjent en million kroner eller mer.
 • 20-30 personer har tjent over 100.000 kr.
 • En rekke distributører har kommet i økonomisk skvis fordi de ikke klarer å opprettholde omsetningen og dermed selv har måttet dekke kostnadene til leasing av bil
 • 50 % av alle dem som har prøvd seg som distributører har startet opp som distributører for et annet pyramidelignende selskap.
 • For 50-100 nordmenn ble Kyäni inngangsporten til en langvarig MLM-avhengighet.
 • Hundrevis av vennskap er blitt forpestet og mange distributører har opplevd å ikke bli invitert i familieselskaper lenger fordi de alltid maser om denne blåbærsaften.
 • 20-30 millioner kroner har forflyttet seg fra norske lommebøker og over i hendene på de amerikanske bløffmakerne bak Kyäni.

Er Kyani enn bløff? Legg igjen din kommentar!

Les også artikkelen 40 MLM myter for å lære mer om MLM.

Be Sociable, Share!

162 thoughts on “Kyani – helserevolusjon eller pyramidebløff?”

 1. Hei B.F

  Jeg synes du skal sende denne artikkelen til cs.eur@kyanicorp.com, og henvise den til Janne Heimonen.

  Det du skriver eier lite rot i virkeligheten.

  Du burde snakket med noen som kan mer enn deg om MLM, før du går ut og “knivhugger” ett seriøst selskap. Det som er bra er at vi har produkter, som helt sikkert kan hjelpe deg med problemene du måtte ha i hverdagen. 1 person som du, tar ingen av de 100 000ener av menneskene, som nå jobber med Kyani worldwide seriøst. Det er så mange mennesker som har en positiv effekt av Kyanis produkter, så ett oppgulp av en stakkar, som sikkert ikke har fått til noe i livet sitt, vil ingen mennesker ta seriøst.

  Lykke til i din videre reise, i den lille bobblen du måtte leve i, så får vi se hvordan ståa til Kyani er om 10 år ;)
  Det finnes IKKE 3000 distributører i Norge, hvor du har de tallene fra skulle jeg likt å vite

  1. Denne artikkelen er latterlig lesestoff. Full av faktafeil. B.F utgir seg for å være en person med stor kunnskap om Kyani. Han burde da iallefall vite hvem som startet selskapet(Michael Breshears ?) og hvordan provisjonssystemet er(tvungen matrise ???????). Jeg er ingen distributør i Kyani,men er tilhenger av MLM. Liker slett ikke at seriøse selskaper(uansett hva de heter), blir urettmessig omtalt av såkalte “forståsegpåere”. Har satt meg inn i Kyani som selskap, dets produkter og provisjonssystem. Dette fordi jeg har blitt spurt om å bli distributør i selskapet. For mitt vedkommende er det av personlige årsaker ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Har jobbet med MLM i snart 20 år og min personlige mening er at Kyani er et av de aller mest seriøse selskapene i denne bransjen

  2. Dere må gjerne sende denne artikkelen til Kyanis ledelse for gjennomlesning, men jeg tviler sterkt på at den vil bli møtt med annet enn taushet utad og juridiskr trusler direkte mot meg og eieren av 10min.no.

   Det er riktig at det ikke er 3000 norske distributører ennå, men fortsetter vervingen i samme tempo vil man runde dette tallet i løpet av april. Jeg sitter med komplett medlemsoversikt som viser navn, nasjonalitet og tidspunkt for registrering, og i tillegg har jeg oversikt over de som har trukket seg som distributører. Det er vanskelig å finne info på Breshears før 2007, mest fordi Kyani har drevet utstrakt spamdexing for å drukne avslørende fakta om selskapet. Ingen seriøse selskaper driver med slikt. Breshears påstår å ha hatt en karriere i DSA, men det er kun Kyani-kilder som oppgir dette, og søk på dsa.org gir null treff. Han oppgis offisielt ikke som grunnlegger av selskapet, men han har hatt en nøkkelposisjon siden selskapets begynnelse.

   Jeg registrerer at det her i hovedsak satses på å demonisere meg som forfatter og latterliggjøre min kunnskap om MLM, mens dere i liten grad evner å diskutere sak. For den nøytrale leser vil det stort sett oppfattes som en innrømmelse av manglende evne til å argumentere saklig. Jeg utfordrer dere heller til å imøtegå mine påstander med etterrettelige faktaopplysninger.
   B.F. sin siste blogpost er .. CWM-consultants earning money – on what?

  3. “Det er så mange mennesker som har en positiv effekt av Kyani sine produkter”

   Finnes det noen dokumentasjon for dette utover anekdoter? Hadde produktene til Kyani virkelig hatt en fantastisk helseeffekt som man påstår så ville dette kunne påvises i seriøse studier. De eneste “studiene” jeg har kunnet finne er studier utført av Kyani sine egne folk. Ettersom en objektiv effekt høyst sannsynlig ikke lar seg påvise, så må man ty til anekdoter. I de aller fleste tilfeller betyr det at det ikke finnes noen effekt utover placebo.

   “Det finnes IKKE 3000 distributører i Norge”

   Ettersom du tydeligvis har kjenneskap til hva tallet er hadde det vert fint om du kunne publisert dette slik at denne informasjonen evt. kunne blitt rettet i artikkelen.

   1. Synes synd på stakkarslige jantelov mennesker som sitter her, og forbanner seg over at andre lykkes… Livet smiler om dagen, og det er fordi jeg fikk muligheten til å starte å jobbe med Kyani.

    Dokumentasjon??? er ikke frukt å bær bra for kroppen?? Klart studiene er utført av kyanis egne folk, det er de som har skapt disse fantastiske produktene, utenom Nitro da, det selskapet kjøpte de opp.. Er ikke omega bra for kroppen?? Tokotrienol er ikke det den kraftigste e-vitaminen ?? Nitrogenoksid, er limet som får oksygen til å feste seg på de røde blodlegemene i kroppen, og øker blod sirkulasjonen, samt fjerner slaggstoffer… Sjekk nobel pris i medisin fra 1989 tror jeg det var.. NO er livets molekyl..

    Det finnes masse effekter, og det kommer til å bli gedigent stort i Norge, og resten av verden… Hvis dere vil være annsatte, innleid for å hjelpe andre til å oppfylle sine drømmer, so be my guest… Jeg velger å bruke all min tid til å bygge meg opp en royalty inntekt på helseprodukter, som jeg kan leve av resten av livet :) :)

   2. Etter å ha vært aktiv på denne siden med litt kommentarer rundt MLM og markedsføring, som jeg har lest mye rundt, jobber med til daglig og er på en livslang utdannelse rundt… Så har jeg i det siste også begitt meg ut på en reise innenfor dokumentasjon, placebo, kosthold, ernæring osv… Rett og slett for å ikke gjøre som dere, å uttale meg for mye om ting jeg ikke kan..

    Har dere satt dere inn i forskning rundt hvordan ernæring, kosthold, vitaminer og mineraler, fettsyrer osv påvirker kroppen vår? Har dere satt dere inn i hvor vanskelig det er å dokumentere vitenskapelig påstander om at noe har effekt? Vet dere hvilke metoder som må brukes for et ernæringsprodukt for at man skal kunne kalle det vitenskapelig bevist?

    Det dere argumeneterer for er at Kyani ikke kan si at deres produkt gir en eller annen form for effekt! Men man KAN si at Kyani sine produkter inneholder f.eks antioksidanter og enkelte vitaminer f.eks?

    Da kan man igjen vise til forskning rundt hva ekstra tilskudd av disse stoffene KAN gi!
    Hvor mye man trenger osv.. er vanskelig å si da man ikke vet hvor mye man får i seg fra før… Dette gir da selvfølgelig utslag i den merkbare effekten av produktene også. Noe som gjør at en avfeineng med placebo ikke er måten man konkluderer med et ernæringsprodukt som Kyani hevder selv at de er!

    Man skal ikke lete lenge før man finner ut hvor mye man burde få i seg av de forskjellige vitaminene og mineralene.
    Dere sier at man ikke nødvendigvis trenger tilskudd av dette, dersom man har et variert og riktig kosthold! hva er et variert og riktig kosthold? Delte meninger om dette!

    Dere avfeier alle som har en opplevelse av effekt med placebo, ettersom man ikke viser til dokumentert effekt. Det artige er jo at mennesker som jobber seriøst vitenskapelig med testing av kostholdsprodukter og ernæring ikke bruker en dobbel blindtest eller “randomized trials” i slik forskning.
    Nettopp fordi denne ikke tar høyde for de ekstremt mange faktorene som spiller inn rundt dette med ernæring… Man bruker gjerne langtids studier som “cohort studies” som strekker seg over lenger tid og tar høyde for vesentlig flere faktorer enn selve produktet man har i tankene… Men ikke nødvenigvis høyde for placebo!

    Dere sier at man skal skaffe dokumentasjon og hevder at uten dette så er det placebo, noe enhver person som med minimum av kunnskap ikke ville hevdet! Jeg besitter selv et minimum av kunnskap rundt dette…

    Men har lest meg opp på både placebo, ernæring og bruk av forskning…. Anbefaler dere å gjøre det samme før dere uttaler dere!
    ikke rart at man truer med søksmål! Dere tar det som et tegn på dårlig sak… Hmmm… Jeg ville sett på det som det motsatte om man virkelig er villig til å ta det rettens vei! For der må man bevise…

    Les litt bøker gutter, sett dere inn i hva dere kritiserer!

    Og hvis dere mener at man ikke trenger tilskudd av vitale næringsttoffer så forstår jeg hvorfor dere er så opptatt av å ta denne bransjen, og aktører innenfor kosthold… Men det er jo en helt annen diskusjon!

    Sett dere da isåfall inn i hvordan mat prosesseres nå i forhold til for 70 år siden… Les dere opp på jordbruk, matindustri, dyrehold osv… Og mener du at det er de samme næringsverdiene i råvarer idag som for 70 år siden? Ja da må du virkelig dokumentere dette for meg, for de som deler ditt syn, blir det færre og færre av!

    Og basert på viten om endringer i matvareindustrien kommer faktisk nødvendigheten av tilskudd inn! Den vil være variabel, men høyst nødvendig for de aller fleste!

    Kommer frekt nok med noen boktips på slutten her jeg :
    Mind over mind . The surprising power of expectations (Tar for seg Placebo på en interessant måte)
    Eat, Drink and be healthy (Tar for seg hvordan amerikanske myndigheter feilinformerer folk om hva som er rett og galt innen ernæring, og også hvordan man forsker på virkninger av ulike kosthold)

    God lesning!

    1. @Steinar Halvorsen:
     “mennesker som jobber seriøst vitenskapelig med testing av kostholdsprodukter og ernæring ikke bruker en dobbel blindtest eller “randomized trials” i slik forskning”

     Dersom du har lest deg opp på forskning og har en slik oppfatning har du enten ikke skjønt hva du har lest eller så har du lest feil bok.

     “Dere sier at man skal skaffe dokumentasjon og hevder at uten dette så er det placebo, noe enhver person som med minimum av kunnskap ikke ville hevdet!”

     Nei, vi sier ikke at alt er placebo, vi stiller oss bare bak norske lover, som bl.a. krever at helsepåstander brukt i markedsføring skal kunne dokumenteres å skilles fra placeboeffekt.

     “Jeg besitter selv et minimum av kunnskap rundt dette…”
     Innebærer det også forståelse av EU-direktivet som nettopp trådte i kraft mht. helsepåstander om kosttilskudd? Eller at det er ulovlig å påstå i markedsføring at et normalt variert kosthold ikke er tilstrekkelig for en frisk person til å få i seg det man trenger av vitaminer og mineraler?
     B.F. sin siste blogpost er .. God jul!

     1. Jeg ga deg navnet på boka! Så kan du jo lese den selv… Det er forskjell på ernæring og medisin min venn…

     2. Søk på Google på tittelen “Eat, Drink and be healthy” gir treff på mange forskjellige bøker. Hvis du oppgir forfatteren også skulle det være enklere å finne frem til den. Det hadde imidlertid vært flott om du kunne ha lagt ut et sitat fra boken som underbygger påstandene du kom med om forskning.

      Kunne du også ha forklart hva som er forskjellen på ernæring og medisin i markedsføringsloven mht. hvordan helsepåstander skal være dokumenterte?
      B.F. sin siste blogpost er .. God jul!

     3. Jeg vil tro at det er ulovlig å påstå at et variert og godt kosthold ikke er godt nok for en god helse!
      Men det betyr ikke at det er den hele og fulle sannhet…
      Og hva er et variert kosthold?
      Hvor mye skal du få i deg av de viktigste mineralene og vitaminene, for ikke å snakke om balansen i de essensielle fettsyrene?
      Vet du dette?
      Hvor mange vet dette?

      Oppfattelsen av et variert og godt kosthold er ekstremt subjektiv, da det florerer av informasjon som motsier hverandre rundt hva man trenger og hva man ikke burde få i seg! Dette medfører at man oftest ikke får i seg det man skal! Kan du forklare økningen i diabetes, overvekt, kreft, leddproblemer osv i befolkningen? Er det fordi alle er så utrolig gode på å spise variert? Jeg er en av de som IKKE spiser variert, hva skal jeg gjøre da?
      Hjelper det ikke meg å ta tilskudd?

      Filosofien om at man kan spise et variert kosthold er vel og bra den om alle hadde fulgt den… Men problemet oppstår når folk ikke gjør det, noe som er mer vanlig enn du tydeligvis tror! Man skal som jeg har nevnt tidligere ikke fordype seg mye i dette før man skjønner at maten ikke er lik det den var for 40 år siden, da vi hadde vekseljordbruk, og dyrene beitet i gode omgivelser… Det slås ganske heftig opp om dagen at kylling og kalkun, og sikkert mange andre dyr også er foret på kraftfor som inneholder antibiotika.. Kan du forklare meg hvordan en kylling som er fostret opp innendørs på kraftfor, på 48 dager, mot fri natur og 72 dager skal være like fulle av viktige næringstoffer? Hva er dine tanker rundt det at man bruker kunstgjødsel for å kunne hente opp jordbruksprodukter uten vekseljordbruk? Hvor får disse matvarene sine næringen fra? Jorda ikkesant? Hva skjer når jorda ikke får de næringstoffene den trenger? Eller kyllingen ikke får de næringstoffene den trenger?

      Jeg ser iallefall logikken i at de da heller ikke inneholder de næringstoffene VI trenger!

      Jeg har kommet med to bokanbefalinger til deg, anbefaler deg å lese de da de er relevante i forhold til hva du diskuterer her inne!
      Ikke dermed sagt at vi to blir enige om du velger å lese de, da man lett tar med seg de tingene man selv er opptatt av ut av en bok… Men for min del er det et ganske godt tegn at en professor i medisin ved Harvard School of Medicine, går igjennom de ulike metodene for vitenskapelige tester og sier hvorfor “Randomized trials” IKKE egner seg for kosthold! Men du kan kanskje mer om dette enn han også? Han slakter også med et meget godt grunnlag hvorfor han mener ernæringsrådene man baserer lovgivningen blandt annet i USA på, er direkte feilinformasjon, og opplysninger basert på dårlig dokumentasjon…
      Men igjen, du vet jo best!

      men vi to kommer aldri til å bli enige om noe som helst, og det kan jeg fint leve med! Det eneste jeg ønsker er at du skal oppdatere deg litt på det du uttaler deg om!

      Ydmykhet er vel et stikkord jeg ønsker å gi til deg.. Det er alltid godt å ta med seg!Litt ydmykhet for at du kanskje ikke vet alt….

     4. For det første så vil jeg gi deg en liten pekepin på at Google ikke er stedet hvor man skal hente informasjon om ALT! Du har en tendens til det…

      Et søk på f.eks Amazon, som er litt mer innenfor det du faktisk skal finne nemlig en BOK, ville gitt deg litt bedre treffrate rundt hva jeg ville vise deg!
      Det er denne boken : http://www.amazon.com/Eat-Drink-Be-Healthy-ebook/dp/B004INHD00/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1356814614&sr=8-1&keywords=eat%2C+drink+and+be+healthy

      Når det kommer til forskjell på dokumentering innenfor medisin og ernæring så er det ganske like dokumenteringskrav.. Men det er vesens froskjeller i praksis… F.eks så kan man si at tran fungerer fordi den inneholder Omega-3, og det er dokumetert at omega 3 fungerer… Mens når det kommer til medisin, så må man dokumentere at det aktuelle produktet fungerer! Skjønte du forskjellen?

     5. Jeg begynte å skrive ned hele her, men holder meg til konklusjonen :
      “Unfortunately, randomized trials are often impossible to do when it comes to nutrition. Getting people to fix and eat special meals for a long time is difficult. Given the large number of volunteers needed, the cost of running a randomized trial can be astronomical. The womens health initiative, which is primarily testing the impact of reducing dietary fat to 20 percent of calories and increasing fruits and vegetables on the development of breast cancer, will cost more than $1 billion an still probably won’t yieal clear answers on this important question”

      Vet ikke jeg, men synes nå at dette beviser at det er forskjell på medisin og kosthold?

     6. @Steinar Halvorsen:
      Det som omtales her er blindede forsøk på et komplett kosthold, eksemplifisert gjennom å redusere totalinntaket av fett for å se på langtidsvirkningene. Kyäni er et kosttilskudd som nokså enkelt ville la seg gjøre å teste gjennom blindede forsøk, særlig med tanke på de svært spesifikke lidelsene og sykdommene som det hevdes å ha helbredet. Du må altså skille mellom kosthold og kosttilskudd.

      Du skriver også i en annen kommentar at vi ikke ser verdien i at noen foredler og selger produkter. Det er fullstendig skivebom. Det vi påpeker er at disse produktene selges ved å benytte ulovlig markedsføring, samt at de omsettes i et pyramidelignende system der inntjeningspotensialet overdrives massivt. Med den ekstreme overprisen hadde det vært umulig å omsette produktene i en slik skala dersom markedsføringen holdt seg innenfor det lovlige.
      B.F. sin siste blogpost er .. God jul!

  1. Det er et meget godt spørsmål, Tea.

   Svaret er så enkelt at dersom alle spiste naturlig blåbær og laks ville ikke folka bak Kyäni tjene penger. Derfor tviholder de på en innbilning om at laksen og blåbærene i Alaska er ekstremt mye sunnere enn laksen i norske elver og blåbær i norske skoger. Denne bløffen er det altså nesten 3.000 nordmenn som har gått på. Hadde det kun vært produktet de ble lokket med ville nok 99 % latt sin medfødte skepsis bidra til at de takket nei til blåbærsaft til 8000 kr literen, men når mennesket lukter muligheter til å tjene penger virker det som om denne delen av hjernen kobler ut.

   Det er nå snart to uker siden jeg sendte en e-post til Kyäni, bl.a. for å få navnet på forskeren det referes til. Fortsatt er det ikke kommet noe svar.
   B.F. sin siste blogpost er .. CWM-consultants earning money – on what?

  2. Spis hva du vil, men sjekk hvor ting kommer ifra når du kjøper de i butikk :) Vil du fiske og plukke selv, så god tur… Kommer til å være 50 000 nordmenn, som kommer til å bruke Kyanis produkter innen 3-5 år, og jeg kommer tilå være glad, for at så mange mennesker ser at dette er gode produkter ;) Så kan dere sitte her å suttre over at Kyani har skapt mange millionærer… :) :) :)

   Klart ingen er innteresert i å svare på henvendelser fra en kvakksalver ;)

  3. JA det er et godt spørsmål… Virker som om B.F. og de andre mener at det er kostholdsindustrien sin feil..

   Jeg har en annen teori, og det er at det er matindustrien sin feil!
   Mange spiser nok sunt nok til at de ikke trenger tilskudd, men det er de ytterst færreste…

   Spis båbær, og to kilo fet fisk i uken du og du trenger eventuelt ikke Kyani… De som ikke gjør det KAN ha behov for tilskudd! De færreste gjør nettopp dette, men ja løsningen er så enkel som du skisserer…Problemet oppstår når folk ikke benytter den løsningen!

   Kostholdsindustrien har kommet for å bli, nettopp fordi matvareindustrien har såpass mange svin på skogen!

   Det merkelige er at disse folkene på denne nettsiden forsøker å ta kostholdsinfustrien, når de som egentlig forpester ernæringen deres får holde på i fred, nettopp fordi de “dokumenterer”…. Jeg vil heler kalle det “lobbyerer”….
   Eat, Drink and be healthy av Walter Willett M. D. og P.J. Skerrett som er professorer på Harvard Medical School kan være god lesning.

   Dette er ikke en bok om hvorfor man skal ta kost-tilskudd, men en bok som forklarer hvordan og hvorfor folk blir feilinformert om HVA de trenger… Og spiser man ikke riktig så er jo faktisk et supliment nødvendig for å få i seg det man trenger! Altfor mange spiser ikke slik de burde… Enkelt og greit!

   Dette viser seg jo å være en tråd hvor man diskuterer om man trenger tilskudd i det hele tatt! Og da blir det langt flere enn MLM selskaper man burde ta! Latterlig hele opplegget til disse guttene!

   Blinde for sannheter, og hektet på gammel vitenskap valser de ivei! De får nok noen kameler å svelge etterhvert, akkurat som enkelte som jobber med MLM også må! Spesielt de som er kjepphøye og kommer med latterlige påstander… De eksisterer både hos MLM’ere og hos motstanderne, noe denne siden og et par andre er et godt eksempel på! :)

   Jeg vet ikke om Kyani holder mål eller ikke, men ser at disse guttene som kritiserer ikke holder mål. Da de starter sin leting etter argumentasjon med en agenda, altså de leter etter noe de kan ta et selskap på, noe som viser hvor lite de kan, vil kunne, eller ønsker å kunne om seriøs argumentasjon og forskning! Gode retorikere, men det skinner igjennom at kunnskapen brister på så altfor mange områder!

 2. Helt enig med deg, dette er bare en Pyramide samme som Synergy og mange andre selskaper som prøver å tjene penger via internett og distributører. Hadde den juicen vart så bra hadde våre leger foreslått det til alle, og jeg er ganske sikkert på at min lege vet ikke hva det er engang.. Jeg syns folk skal istedet investere pengene sine i naturlig blåbæar og laks eller vente til sommeren så kan mann plukke dem selv, slikk at mann kan fryse dem til vinter så har du masse blåbær hele vinter også.
  At blåbær og Laks i Alaska er bedre enn i Norge det er bare tull, blåbær smaker det samme hvor en du kjøper, samma vitaminer og kalorier ..
  Jeg synnse folk burde takke deg som tar tid til å undersøke slikke ting og åpner øyner til de fleste som blir lurt av amerikaner og norske distributører som vet ikke engang hva de selger..

  1. Kjære Tea!
   Alle vet at laks i fra havet er bra, men hvor mye finnes det av det i butikk hyllene?? Ingen ting.. Opdrettslaks er ikke bra, og det vet alle som kjenner til hvordan den laksen blir sprøytet med antibiotika, hver gang den får mat…
   Alle som vet litt om frukt, bær og mat, vet også at desto hardere klima bær vokser i, desto mer antioksidanter finnes det i bærene.

   Kom ikke med utalelser om kyanis produkter, når du ikke har peiling på hva som er bra og ikke!!

   1. Sitat: “Kom ikke med utalelser om kyanis produkter, når du ikke har peiling på hva som er bra og ikke”

    Dersom du har et problem med at Tea ikke har peiling, burde jo du i godhetens navn være den første til å opplyse hennes villfarelse med skikkelige fakta.

    Sitat: “Opdrettslaks er ikke bra, og det vet alle som kjenner til hvordan den laksen blir sprøytet med antibiotika, hver gang den får mat”

    Fakta er at mindre enn 1 % av norsk oppdrettslaks mottar antibiotika i løpet av sitt liv.
    Referanser:
    http://www.laks.no/Informasjon/Artikler/Laks-er-trygg-mat/
    http://www.nifes.no/index.php?page_id=350&article_id=2136

    Sitat: “Alle vet at laks i fra havet er bra, men hvor mye finnes det av det i butikk hyllene?? Ingen ting”

    Det er helt uproblematisk å få kjøpt villaks i Norge.

    Sitat: “Alle som vet litt om frukt, bær og mat, vet også at desto hardere klima bær vokser i, desto mer antioksidanter finnes det i bærene”
    Dette bør du helst dokumentere, men det er altså helt gratis å plukke blåbær i Norge som vokser under minst like harde klimatiske forhold som i Alaska.
    B.F. sin siste blogpost er .. CWM-consultants earning money – on what?

    1. Ja det er “Gratis” å tilberede maten sin hjemme også.. Men allikevel altså, så går folk på restaurant!
     Du beviser atter en gang at du er imot Kyani fordi de tar seg betalt for å selge noe som kan plukkes i naturen gratis for å tjene penger på det!

     Du kan fiske laksen din selv, du kan plukke soppen din selv, du kan også så poteter og gulerøtter i hagen!

     Men så er det slik at man ikke ønsker å gjøre dette selv, og at noen betaler for at andre har gjort jobben for deg!
     At ikke du ser verdien i det er ikke selskapets problem… Du er rett og slett utenfor målgruppen!

     Du ønsker å diskuterere nødvendigheten av kosttilskudd, da vi har gode råvarer tilgjengelige i Norge? Deg om det, men du forstår altså at man trenger antioksidanter? Og at Blåbær kan være en god kilde til dette? Men du har problemer med at man skal betale for det?

     Jeg gidder ikke gå i skogen å plukke blåbær… Så jeg synes det kan være greit å få det fra alternative kilder… For jeg vet at jeg trenger næringstoffene de inneholder!

     Så da gjør jeg det! Uavhengig av hva du måtte mene om det! Men oppls gjerne litt klarere hva agendaen din er… For den begynner å skinne igjennom først nå!

  2. Alle selskaper med mer enn 1 annsatt er pyramider… forskjellen er at hos Rema, så høster Reitan familien inn overskuddet, men innen MLM, så deles overskuddet mellom de som er distributører.. Klart Kyani inc tjener penger, men 50% av omsetningen går tilbake til oss vanlige mennesker, i stedet for de som har nok penger fra før…

 3. Hehe, så du velger å tro at blåbær og laks som kommer fra Alaska er mere sunnere en i Norge? at de e Alaska ikke sprøyter dem? Hvor i all verden har du sett dett? har du vart der som distributør og sett dem med dine egne øyner eller er det noe du fikk lære deg på sånn seminar for å selge dems produkter og tjene penger via nettet?? Jeg skal si deg en ting, jeg har selv vart distributør i mange kostilskud og fåt mange ganger fult opplaring men jeg fant ut at alt det der var bare tull og jeg nektet og ljuge til folk lenger bare for å bli rik … for du skjønner at det er flere folk som slutter til og med medisinene sine for å gi en sjanse til synergy eller kyani og de ender med at de blir enda dårligere … nei, så du kan velge å selge blåbær juice i fra alaska til folk som velger å tro på deg men jeg velger å gå inn i skogen å plukke blåbær der istedet for å betale til dere 8000kr for en flaske …

  1. Jeg er ganske sikker på at ting som vokser i Alaska, og i havet utenfor Alaska er sunnere enn det vi har i Norge ja, gjør ikke du??? Alaska har renere klima enn Norge, og havene rundt alaska er renere enn andre hav, det trodde eg du visste, du som kan så mye :) Må le… Ja, jeg har sett blåbær i Alaska med egne øyne, og de er større enn de i Norge, og de har en sterkere blåfarge… Desto sterkere farge desto mer antioksidanter.. men det vet vel du..
   Jeg har enda ikke møtt en person, som er misfornøyd med Kyanis produkter, så jeg velger å bruke min tid til å hjelpe de, med å annbefale disse fantastiske produktene til andre… og det går faktisk veldig bra :) Vi har faktisk flere eksempler på at mennesker har sluttet med medisiner, i samråd med sin fastlege, og det er jo ingen ting som er bedre enn det :)

   At du ikke har lykkes innen direkte salg, er vel din egen feil, og ikke produktene sine… i såfall har du hatt dårlige produkter å jobbe med :)

   God tur i blåbærskogen, jeg velger å selge produkter av høy kvalitet, og leve av det resten av livet ;)

 4. Kjære Tea. Med det samme du er ute i skogen å plukker blåbær, kan du jo også plukke resten av ingrediensene. Dvs Tranebær,Bringebær,Gojibær,Granateple,Concorddruer,Noni,Aloe Vera,Druekjerner/Drueskall og Bi-Pollen:-) God tur !!!

  Når det gjelder mattekunnskapene til deg og BF, er det også tydeligvis en mangelvare. BF skriver at “blåbærjuicen” koster 8000 kr pr.liter, mens du sier 8000 kr for ei flaske. For det første selges det ikke flasker i Europa. Produktet, altså Sunrise, selges i esker med 30 porsjonspakker à 29,57 ml.

  Siden dere ikke er så god i matte runder vi av til 30 ml. Hvis dere sliter med ml og liter, kan jeg for sikkerhets skyld informere dere om at 1 liter er 1000 ml.

  Regnestykket blir da følgende: 1 eske med 30 stk x 30 ml = 900 ml
  1 eske koster kr.285,- eks mva

  Pris pr. ml blir da: 285:900=0,316 kr.
  Pris pr.l blir da 0,316×1000= 316,66 kr. eks mva

  Jeg er selv blitt kunde i Kyani og er kjempeimponert over produktene. Mer energi og generelt en bedre hverdag. Dette er jo ikke “medisin”. Dette er kosttilskudd, altså et tilskudd til det kostholdet man elles har i hverdagen. Om dere to er av de få som fremdeles tror at man får i seg det man trenger av vitaminer,mineraler og sporstoffer gjennom “vanlig kosthold”, ja da er det egentlig litt synd på dere. Verden har gått fremover de siste årene, selv om en del av våre såkalte ernæringsspesialister mener noe annet. Vil jo være et skikkelig nederlag og måtte innrømme at de har ført det norske folk “bak lyset” i mange år. Sjekk ut hvem de står på lønningslista til før dere stoler blindt på hva de sier. Dette gjelder også en del profilerte leger som hevder at vi ikke trenger kostilskudd og at kosttilskudd er farlig. Kjøpt og betalt av legemiddelindustrien hele hurven.

  Dere og de “såkalte” ernæringsspesialistene burde vært langt mer skeptisk til maten dere kjøper i butikken. Der skal dere slite med å finne en eneste vare som er 100 % naturlig. Det finnes et EU- sertifikat tilgjengelig som dokumenterer hva Kyanis produkter inneholder. Dette stemmer også overens med det som står på produktet. Faktisk ned til den minste detalj. Dette er noe selskapet må ha for å få lov til å distribuere produktene sine i EU. Ingen kunstige tilsetningsstoffer.

  Kyani er imidlertid ikke det eneste nettverksselskapet som selger helseprodukter av høy kvalitet.

  Man blir hva man spiser:-) Den som ikke skjønner det, har en lang vei å gå.

  Siden dere er så skeptisk til om disse produktene virker, er det bare å si fra. Skal gjennom min sponsor sørge for at dere får prøve produktene i en mnd uten en krone i utlegg.

  Ha en fortsatt fin og “neggete” dag

  1. Sitat: “Med det samme du er ute i skogen å plukker blåbær, kan du jo også plukke resten av ingrediensene. Dvs Tranebær,Bringebær,Gojibær,Granateple,Concorddruer,Noni,Aloe Vera,Druekjerner/Drueskall og Bi-Pollen:-) God tur !!!”
   Det er slett ikke nødvendig. Kyänis hypotese er at Tlingit-stammen har fremragende helse pga inntak av laks og blåbær, og de har tradisjonelt ikke hatt bedre tilgang enn nordmenn til det øvrige som du her nevner.

   Sitat: “Når det gjelder mattekunnskapene til deg og BF, er det også tydeligvis en mangelvare.”
   Det finnes nok absolutt personer med bedre mattekunnskaper enn meg, men du er kanskje ikke blant dem jeg ville ha vurdert å oppsøke for å forbedre mine matematiske ferdigheter.

   Sitat: “Regnestykket blir da følgende: 1 eske med 30 stk x 30 ml = 900 ml
   1 eske koster kr.285,- eks mva
   Pris pr. ml blir da: 285:900=0,316 kr.
   Pris pr.l blir da 0,316×1000= 316,66 kr. eks mva”
   Hvor logisk er det at 30 ml koster 285 kr og 1 liter koster 316 kr? Kanskje jeg skulle bestille 10 liter av deg for 3167 kr og videreselge for halv pris, altså 140 kr pr. eske? Jeg ville da ha hatt en gevinst på ca. 43.000 kr.
   Jeg skal ikke kommentere dine matematikkunnskaper ytterligere, det tror jeg er unødvendig. Jeg skal imidlertid hjelpe deg med å sette opp regnestykket riktig:
   * 1 eske á 29,57 ml koster 285 kr.
   * Vi deler 1 på 0,02957 og får at man trenger 33,82 esker for å få en liter juice.
   * Vi multipliserer videre 33,82 med 285 kr, og kommer ut med en literpris på 9638,15 kr (mitt første regnestykke var basert på prisen i USD).

   Sitat: “Om dere to er av de få som fremdeles tror at man får i seg det man trenger av vitaminer,mineraler og sporstoffer gjennom “vanlig kosthold”, ja da er det egentlig litt synd på dere.”
   Jeg tør minne om at det er ulovlig å fremsette påstander om at man ikke får i seg tilstrekkelig med vitaminer og mineraler gjennom et variert og balansert kosthold. Du er imidlertid i din fulle rett til å synes synd på meg, men min medlidenhet er altså ikke rettet mot meg selv, men mot de tusenvis av nordmenn som ser ut til å ha gått på Kyäni-bløffen.

   Sitat: “Kjøpt og betalt av legemiddelindustrien hele hurven.”
   Ifølge Kevin Frøystad skal også alle skeptikere være kjøpt og betalt av legemiddelindustrien, så disse konspirasjonsteoriene har jeg sluttet å reagere på.

   Sitat: “Der skal dere slite med å finne en eneste vare som er 100 % naturlig.”
   Jeg kan fortsatt plukke blåbær i skogen og fiske laks selv. Alternativt kan man kjøpe økologiske produkter som helt klart er noe dyrere enn vanlige produkter, men fortsatt i en helt annen prisdivisjon enn Kyänis produkter.

   Sitat: “Det finnes et EU- sertifikat tilgjengelig som dokumenterer hva Kyanis produkter inneholder”
   Jeg har dette dokumentet, og der står det at Kyäni Nitro Xtreme inneholder følgende:
   “Humectant glycerin, purified water, fructose, noni juice concentrate, magnesium chloride hexahydrate, caramel, acidifier citric acid, spearmint flavor, vitamin blend (thiamin, niacin), zinc sulfate monohydrate, microencapsulated Q10, mixture of ginger rhizome, amla fruit and capsicum fruit extracts, chromium chloride hexahydrate.”

   Sitat: “Ingen kunstige tilsetningsstoffer.”
   Så sinksulfat og kromklorid er altså ikke kunstige tilsetningsstoffer?

   Sitat: “Kyani er imidlertid ikke det eneste nettverksselskapet som selger helseprodukter av høy kvalitet.”
   Det som er riktig å si er at det Kyäni ikke er alene om å påstå å selge helseprodukter av høy kvalitet.

   Sitat: “Man blir hva man spiser”
   Greit å vite. Hadde tenkt å prøve smalahove en gang, men da er vel ikke det noe sjakktrekk. Stemmer det for det man drikker også? Jeg er nemlig veldig glad i gløgg.

   Generelt:
   Det er nå gått ca. en måned siden jeg sendte Kyäni en lang rekke spørsmål. Bl.a. om navnet på den forskeren som angivelig skal ha studert Tlingit-folkets tilsynelatende fremragende helse. Det har ikke kommet noe svar utover en generell melding om at det er stor pågang og lav kapasitet på å besvare henvendelser.
   B.F. sin siste blogpost er .. CWM-consultants earning money – on what?

   1. B.F
    Du er passa negativ…tror Ludvig i flåklypa er en prototype av deg :) Hvordan du får til at Sunrise koster 8000 kr literen, får du klage til mattelæreren din om… Stakkars liten

   2. Les regnestykket du kritiserer en gang til… Og litt nøyere denne gangen! Så regner du en gang til… Og gjerne gjenta prosessen!

    Avslører rimelig greit at negativiteten din stammer fra en dårlig evne til å lese og igjen forstå det du leser… Det du bommet på var :
    Hvor mye en eske inneholder… Følte jeg måtte gi en stakkar et lite hint!

    Godt du sa at det var andre som var bedre i matte, men det var dessverre ikke der evnene sviktet… Det var i lesningen, og det forklarer jo faktisk resten av synet ditt på det du diskuterer på denne nettsiden!

    Lær deg å lese, så prøv å forstå det du leser… Det kan faktisk komme til å endre din verden!
    Ønsker deg lykke til på norsk-kurset! Så vurder et mattekurs etter det! ;)

   3. “Jeg tør minne om at det er ulovlig å fremsette påstander om at man ikke får i seg tilstrekkelig med vitaminer og mineraler gjennom et variert og balansert kosthold.”

    Seriøst??? Ulovlig å påstå at man ikke får i seg nok gjennom et balansert kosthold???

    Tror du på dette selv?

 5. Kanskje du må lære å ta deg tid til å sette deg inn i ting: 1 eske Sunrise inneholder 30 porsjonsposer med 29,57ml i hver pose , altså 30×29,57ml= 887,1ml pr eske som altså koster 285,- eks mva
  Hvis du klarer og plukke 1,2 kg bær for ditt daglige inntak so be my guest.
  Velger du å kjøpe bærene i butikken så skal du nok svi av mer enn ca 12-13 kr som disse porsjonsposene koster pr dag :-)
  Har selv prøvd produktene i samråd med min fastlege pga betennelse i kroppen, etter ca 2mnd avtok smertene dramatisk.
  Ta heller å bruk tiden din på å google “ubalanse i kroppen og tarm systemet” , kan hende du etterhvert skjønner hva forskere med mer enn 20-30 års bakrunn har kommet frem til.
  Lykke til!

 6. Auda, her må jeg bare legge meg langflat og beklage!

  Jeg baserte regnestykket i artikkelen på en kilde som oppgav at 56 ml med Nitro FX kostet 65 euro:
  http://www.citrinen.net/kyani/produkter/kyaniprodukter/priser.html
  Dette hang nok igjen i bakhodet da jeg ikke fanget opp at Solan hadde multiplisert med 30 i sitt regnestykke. Litt av problemet er at antall ml er nemlig ikke oppgitt for Sunrise og Sunset på nevnte side. Jeg har derfor navigert meg inn på web-shopen der det står at 56 ml Nitro FX koster 400 kr, 56 ml Nitro Xtreme koster 546,96 kr, og 30 pk Sunrise koster 355,65 kr. Sistnevnte har da altså en literpris på ca. 400 kr, mens Nitro Xtreme altså koster nesten 10.000 kr pr. liter.

  Konklusjonen er altså at prisen pr. liter Sunrise ligger på omtrent det samme som annen juice som omsettes via MLM, eksempelvis MonaVie, Tahitian Noni og Xango. Jeg har ikke hengt meg opp i doseringen når det gjelder helsepåstandene, for selv om produktene er tilsatt en lang rekke vitaminer og mineraler, bygger hele konseptet på påstanden om at Tlingit-folket har eksepsjonelt god helse sammenlignet med andre folkeslag på grunn av inntak av blåbær og laks.

  Det jeg stusser på er hvorfor du hevder at man trenger 1,2 kg blåbær for å få i seg den daglige dosen. Et nærliggende regnestykke som da kan være verdt å prøve seg på, er mengden blåbær som må til for å holde Kyäni-kundene med blåbærsaft. Man trenger da 438 kg blåbær pr. bruker i året. Kyäni har ca. 90.000 distributører på verdensbasis, og det øker fortsatt raskt i Europa og Asia (samtidig som det er på full retur i USA). Det vil da være behov for ca. 40.000 tonn blåbær i året, og som i Norge kan blåbær kun høstes en gang i året i Alaska. Fra et dekar mark dyrket med alaska-blåbær kan man høste ca. 100 kg bær, hvilket betyr at man trenger ca. 400 km2 for å få sanket inn tilstrekkelig med blåbær. Det påstås imidlertid at Kyäni har mer enn 1 million kunder, hvilket betyr at man trenger minst 4000 km2. Men, dette er altså på dyrket mark under ideelle forhold, og i beste fall vil et skogsområde i et hardt klima gi kanskje 10 % av dette. Altså vil man trenge minst 40.000 km2 med blåbærskog, altså et område tilsvarende Finnmark fylke. Mer enn halvparten av Alaska er utelukket som innhøstingsområde fordi planten ikke tåler temperaturer under -35 grader.

  Blåbærene må høstes i løpet av en måned, og det er minst en halvtimes arbeid å plukke en liter ville blåbær. I løpet av denne måneden skal da disse 400.000 tonnene med blåbær sankes. Hvis en blåbærplukker arbeider 16 timer i døgnet vil han i løpet av en måned kanskje klare å plukke ca. 250 kg, altså et kvart tonn. Man vil da trenge 1.600.000 blåbærplukkere som ikke gjør annet enn å plukke blåbær, sove eller spise i løpet av en hel måned. Alaska har forresten ca. 730.000 innbyggere.

  Det samme nettstedet uttaler at Kyäni har som mål å omsette for en billiard. Dersom halvparten av dette er blåbærprodukter, og 3420 kr (285 * 12) beslaglegger 438 kg blåbær, vil en halv billiard kroner i omsetning kreve ca. 128 milliarder tonn blåbær hvert år, hvilket ville medføre at planetens totale overflate tettdyrket med blåbærplanter ikke hadde vært i nærheten av å være tilstrekkelig. Da er det bedre å bruke de engelske nettsidene som referanse, der det uttales at målet er en milliard dollar i omsetning. Men selv dette vekker noen logistiske utfordringer. Det vil nemlig kreve ca. 100.000 km2 og minst 4 millioner ivrige bærplukkere dersom man skulle selge blåbærprodukter for 1 milliard dollar.

  Regnestykket er nok feil. At man skal klare å få stappet 1,2 kg blåbær inn i 30 ml juice som i tillegg skal inneholde alt dette andre høres også litt rart ut. Kanskje du har gjort samme regnefeil som meg, bare med omvendt fortegn?

  Uansett: Kyäni har en kraftig ubalanse mellom ambisjoner og resultater når det gjelder å lage en forretningsmulighet ut av dette. På sine nettsider skriver de:
  “The vison is to create conditions for 100,000 people to earn extra money on Kyani by creating 10 million customers.”
  Målet er altså 100 kunder pr. distributør, hvilket høres meget fornuftig ut. Faktum er dog at de i løpet av få måneder vil nå målet om 100.000 distributører, mens de er langt, langt unna målet om 10 millioner kunder. For dersom disse 10 millioner kundene skulle bruke 3000 kr på Kyäni i året (anbefalt dosering), ville dette ha generert 30 milliarder kroner i årlig omsetning, eller 5 milliarder dollar. Dette ville samtidig ha gitt en gjennomsnittlig provisjonsutbetaling på ca. 150.000 kr pr. distributør. Antall norske distributører har nå passert 3.000, men det er absolutt ikke i nærheten av 300.000 kunder.
  Kilde: http://gokyani.com/en/page/vision

  Ved google-søk på “ubalanse i kroppen og tarm systemet” får jeg opp reklame for tarmskylling, og ellers lite som har noen relevans for Kyäni.
  Da vil jeg heller anbefale en artikkel om blåbær og antioksidanter:
  http://iform.nu/kosthold/mat-og-sunnhet/6-helomvendinger-blant-antioksidanter

  For øvrig er det ingen av dere som har kommentert det faktum at mer enn 80 % av de amerikanske Kyäni-distributørene allerede har trukket seg ut av selskapet. Jeg skulle likt å vite om dere som er norske distributører får vite dette fra selskapet og evt. hvilke forklaringer dere har fått eller selv har på dette.

  1. Du er fortsatt helt ute, når det gjelder Kyani… Du kan ikke vite noen ting,men bare dikter opp historier i ditt eget hode, for så å kritisere noe du ikke har peiling på…
   Synes det er synd at det fortsatt finnes mennesker, som bare er ute etter å finne feil hos andre. Må være en vanskelig oppvekst, og mye negativt i livet, som er årsaken til det..

   Vet ikke hvor du har fått vite at det er 1,2 kg blåbær i en pose sunrise, det er vel noe du også har kokt sammen selv… Det er 1,2 kg frukt i posen tilsammen..

   Tror du bare er en kritikker, som kun leter etter feil hos andre mennesker, og selskaper.
   Du ønsker ikke at andre mennesker skal lykkes i livet, fordi du kanskje ikke har gjort det selv??
   Ikke vet jeg, men det å sitte å regne i det vide og brede, for å finne frem til ting, som i ditt hode virker urealistisk, må det ligge mye negativt bak…

   Men nok om det… når du sitter å leter etter feil hos kyani, så jobber 100 vis av mennesker, med å anbefale mennesker å prøve produktene, og 7 av 10 merker en positiv effekt, og da må vel dette være bra for mennesker :) om det finnes nok av det ene eller spiller vel ingen rolle for din del?? Kyani blir kontrolert av GMP, så jeg er sikker på at de har kontroll på om det finnes nok råvarer, for å dekke kyanis målsettning… Jeg stoler mer på GMP, enn på en kverrulant kritikker :) Lykke til i din jobb med å spre møkk om andre… håper det kommer right back at you ;) GooooKyani

  2. Auda!!! Mye du må si auda til, om du faktisk setter deg inn i ting!

   Du kritiserer folk for å kjøpe bær på flaske da du mener at man kan plukke de selv…

   Det kan jeg godt forstå at du gjør, da jeg oppfatter deg som konstant på BÆRTUR rundt det du uttaler deg om!

   Slutt å kritisere folk for manglende kunnskap og dokumentasjon, da du ikke gjør annet enn å vise dine egne mangler! Eksempelet du måtte innrømme er bare ett av mange…. Dessverre!

 7. og at du mener at 80 % av Kyanis distributører i USA har trukket seg ut av Kyani, viser bare din mangel på viten vedrørende Kyani… Vi trenger ingen forklaring, på eventyr du har diktet opp ;)

  skjønner ikke at du gidder å bruke energi på dette…. Fortell heller hvorfor du hater MLM, og at andre mennesker lykkes med dette??

 8. Herregud skjerp deg Kyani! Alle kan jo se at du er en desperat Kyani selger, og jeg kan skjønne at du vil tjene penger men herregud du kan aldri få meg bevist at blåbær saft er bedre en blåbær eller omega 3 kapsel er bedre en ren laks … Fin deg en annen jobb å tjene penger hvis du ikke vil bli snart skuffet over Kyani fordi folk er ikke sau

  PS. Vi hater ingen, vi vil bare åpne øyner til nordmenn som velger å tro på denne nye pyramida bløfen her, og du er en av dem..

  B.F stå på.

  1. Jeg er overhodet ikke desperat :) Jobber når jeg selv vil, og trenger egentilig ikke jobbe mer, men gjør det alikevel, for å hjelpe andre med en bedre hverdag… Er helt fantastisk å få muligheten til å jobbe med disse fantastiske produktene, som hjelper hundrevis av mennesker i Norge, og som nå kommer til å gjøre hverdagen til mange bedre økonomisk også. Kan ikke tenke meg en bedre jobb… Treffer nye mennesker, som man aldri ville truffet hvis man hadde vært annsatt i ett firma, for å hjelpe andre til å oppfylle sine drømmer, og som høster inn overskuddet som du jobber for :)
   Bare fortsett å jobbe for andre, og vær sur på de som har en bedre hverdag enn deg selv ;) Jantelov heter det… Man blir det man gjør, og gjør du ikke mer enn du gjør i hverdagen din, så kommer den aldri til å forandre seg :) :)
   Jeg kommer til å jobbe for Kyani så lenge jeg lever, og jeg vet med stor sikkerhet, at laksen i butikkhyllene ikke er som villaks, og jeg vet at bærsom vokser i kaldere klima, har mer antioksidanter enn oppdrettsblåbær ;)

   Og PS, jeg har enda ikke fått en negativ tilbakemelding fra noen, som har prøvd produktene, eller som jobber med det, og det er ett godt nok svar til meg selv, at det jeg jobber med, er bedre enn å være annsatt hos noen andre :) :) :)

  2. Dere og denne siden er en stor bløff :) Bare leter etter noen å tråkke på, og er misunnelige på andre mennesker, som lykkes i denne verden… huff å huff, nå er det noen som kan bli rike innen MLM, det kan ikke jeg, fordi jeg er tafatt, og helt sikkert lat, så da må vi prøve å ødelegge for andre…Stakkars meg osv… Tror dere heller burde prøve å finne en utvei fra Deres comfortsone, som virker å være hjemme i egen stue, foran pcn, for å kritisere andre mennesker, så kanskje Dere kan få til noe bra i livet..

   Lykke til videre i jakten på å ødelegge for andres drømmer ;)

 9. Godt du tilslutt skjønte regnestykket, da gjenstår det resten……
  I posene inneholder det næringstoffene til 10 forskjellige bær som tilsammen tillsvarer 1,2kg med bær (ikke bare blåbær)….
  Innholdet i disse bærene har vist seg (de siste 150 årene)å ha gode effekter på kroppens ve og vel….det unike her er at Kyanis forskere har satt sammen dette til noe enkelt og rimelig for hver av oss å innta daglig.
  Dette er jo selvfølgelig frivillig og de som ønsker å høste dette selv må gjerne gjøre det :-)
  Trenger vel ikke å være rakettforsker for å forstå at det vi spiser i dag ikke inneholder det samme som maten gjorde for 50år siden.
  Jorden vi idag dyrker all mat i har desverre langt mindre nærinstoffer enn tidligere pga økt kunstig gjødsling og lite variasjon mellom hva som blir dyrket på samme åkerlappen. Genmanipulasjon, sprøytemidler og kunstige modningsprosesser gjør at næringsinnholdet ikke kan sammenlignes med det som ble produsert for 50 år siden.
  Hvorfor er kreft økt så drastisk de siste 10-20år? hvorfor er det en økning i fibromyalgi? hva med soriasis? allergi? ME? osv osv….
  Det jeg vil frem til her er at det må ligge en grunn bak alle disse sykdommene som har tatt seg opp så voldsomt de siste 20 årene….
  De av dere som har hørt om Middelshavsdietten og andre dietter som kan hjelpe mot diverse livstil sykdommer vet hva jeg snakker om.
  Nitro FX eller Extreme er basert på forskningen som fikk Nobels prisen i medisin i 1998…..anbefaler deg derfor og finne mer ut av det ;-) hva nitrogenmonoksid gjør med kroppen og hvorfor de kaller det “livets molekyl”. Prisen pr liter er høy, men man trenger 672ml i løpet av et år så da er det vel ikke så gæernt :)
  Skjønner at du er imot MLM og for all del…..det må du jo gjerne være, det jeg vet er at mulighetene er store og mange for de som er villige til å prøve…..,men for all del alle kan jo ikke være distributører OG heldigvis så er det ikke alle som kunne greid det heller :-) Vurderer sterkt selv mulighetene for dette i Kyani og har meget god erfaring med produktene.
  Herbalife ble dømt nedenom og hjem da det kom til Norge i 1982 (tror jeg det var), vel de lever i beste velgående og har mange distributører i Norge som tjener svært gode penger…….
  Test ut produktene og sett deg godt inn i forretningsideen før du kommer med uttalelser som ikke stemmer med virkeligheten.
  Jeg personlig ønsker Kyani velkommen som et riktig bra og fornuftig helsekost produkt…..finnes utrolig mye mindre bra der ute !!!!

 10. Da får du en negativt tilbake melding av meg nå .. for den smakte bare som søtt saft, ikke noe mere enn det..
  Du smiler nå og er positiv siden du har fult lommene dine, vi får se etter noen år når nordmenn våkner og finner ut at den er bare blåbær saft og ikke noe mer enn det, når dem slutter å kjøpe da vil jeg se deg om du forstatt smiler!

  1. JA, ikke sant, det smaker godt ?? Det er da vel ikke en negativ tilbakemelding?? Det er det de fleste synes er bra, at de får i seg viktige ting for kroppen, som smaker godt :) :) er mer enn 5 om dagen i en pose Sunrise, så det er nettopp det du beskriver, som mennesker synes er fabelaktig. Enkelt, smaker godt, og nyttig for å bygge opp immunforsvaret, samt at du får i deg det kroppen trenger av vitaminer om dagen, i tillegg til mat :) :) Takk for en positiv tilbakemelding, fra en negativ person.. Vil du prøve produktene over en lengre periode??

 11. Siden kommentarene dine er spredd over en rekke innlegg, blir det litt rotete å besvare disse hver for seg, så jeg velger å samle dette til ett innlegg.

  Sitat: “Synes synd på stakkarslige jantelov mennesker som sitter her, og forbanner seg over at andre lykkes.”
  Standard forklaring og demonisering av alle som er retter kritisk søkelys mot en forretningsmodell som beviselig ikke er levedyktig ved at omsetningen allerede har stupt i USA. Fint om dere holder dere til sak og ikke lar følelsene løpe avgårde med dere.

  Sitat: “er ikke frukt å bær bra for kroppen?”
  Jo, men nyere forskning har altså på det nærmeste utelukket at det har noe med innholdet av antioksidanter å gjøre.

  Sitat: “Hvis dere vil være annsatte, innleid for å hjelpe andre til å oppfylle sine drømmer, so be my guest”
  En gjennomsnittlig ansatt i Norge tjener ekstremt mye bedre enn en gjennomsnittlig norsk MLM’er. Jeg har også ettertrykkelig dokumentert at en større del

  Sitat: “Jeg velger å bruke all min tid til å bygge meg opp en royalty inntekt på helseprodukter, som jeg kan leve av resten av livet”
  Jeg håper da inderlig at du lever lenger enn frem til tidspunktet Kyäni kollapser i Norge på samme måte som det allerede har gjort i USA.

  Sitat: “Det finnes nesten ingen… Kommer til å 10 dobble seg i løpet av 1-2 år”
  Det er nå over 3000 nordmenn som har registrert seg som distributører for Kyäni. Hvis dette skal tidoble seg i løpet av 1-2 år, vil vi da ha over 30.000 distributører. Det kommer ikke til å skje.

  Sitat: “3 familier som stiftet og innvesterte i Kyani, Breshears var ikke av de”
  Det ser ut til å stemme ja, selv om Breshears oppgis som grunnlegger i mye av spamdexing-innholdet. Jeg har kommentert dette i tidligere innlegg.

  Sitat: “Kommer til å være 50 000 nordmenn, som kommer til å bruke Kyanis produkter innen 3-5 år”
  Hvis 30.000 distributører skal betjene 20.000 kunder (siden distributørene selv også er kunder) vil man ha vanskelig for å bortforklare at dette er et pyramidespill, da lovgivingen krever at minst 50 % av all omsetning skal være uavhengig produktsalg.

  Sitat: “Klart ingen er innteresert i å svare på henvendelser fra en kvakksalver”
  Jeg har blitt kalt mye rart, men denne var ny.

  Sitat: “Alle selskaper med mer enn 1 annsatt er pyramider”
  Det er stor forskjell på pyramidestruktur og pyramideeffekt

  Sitat: “forskjellen er at hos Rema, så høster Reitan familien inn overskuddet, men innen MLM, så deles overskuddet mellom de som er distributører”
  Det er en direkte feil sammenligning som hvis den var riktig ville medføre at ingen av de ansatte i Reitan-gruppen mottok lønn. Det er bare et fåtall distributører som går med overskudd på sitt arbeidsforhold til Kyäni, mens 100 % av alle Reitan-ansatte tjener penger fra første timesverk. Enhver sammenligning med Reitan-gruppen går i Kyänis disfavør.

  Sitat: “Klart Kyani inc tjener penger, men 50% av omsetningen går tilbake til oss vanlige mennesker”
  Det er slett ikke uvanlig at 50 % av omsetningen i et selskap utbetales som lønn til medarbeiderne.

  Sitat: “Jeg er ganske sikker på at ting som vokser i Alaska, og i havet utenfor Alaska er sunnere enn det vi har i Norge ja, gjør ikke du??? Alaska har renere klima enn Norge, og havene rundt alaska er renere enn andre hav”
  Hvis du er så sikker kan du vel også dokumentere det.

  Sitat: “Ja, jeg har sett blåbær i Alaska med egne øyne, og de er større enn de i Norge”
  Bærene har ifølge biologiske dataark en diameter på 6-9 mm. Altså like stor som i Norge.

  Sitat: “de har en sterkere blåfarge”
  Jeg kan ikke se noen fargeforskjell mellom norske og alaskiske blåbær på bildene jeg har funnet.

  Sitat: “Desto sterkere farge desto mer antioksidanter”
  En av påstandene i markedsføringen er at ville blåbær har 10 ganger så mye antioksidanter som industrielt dyrkede blåbær. Det er ikke mulig å skille disse på farge.

  Sitat: “Vi har faktisk flere eksempler på at mennesker har sluttet med medisiner, i samråd med sin fastlege, og det er jo ingen ting som er bedre enn det”
  Mennesker slutter med medisiner i samråd med sin fastlege hele tiden. At det har skjedd også med noen av de 3.000 Kyäni-distributørene er ikke bevis for noe som helst, men potensielt kan det gi Kÿani saftige bøter dersom slike påstander brukes i markedsføringssammenheng til å gi inntrykk av at Kyäni kan erstatte legemidler.

  Sitat: “At du ikke har lykkes innen direkte salg, er vel din egen feil, og ikke produktene sine… i såfall har du hatt dårlige produkter å jobbe med”
  Dette utsagnet var nok ikke rettet mot meg, og jeg har heller aldri drevet med direktesalg, MLM, pyramidespill, nettverkssalg, ponzi-svindel e.l. Det jeg er imponert over er at du klarer å motsi deg selv innenfor en og samme setning.

  Sitat: “God tur i blåbærskogen, jeg velger å selge produkter av høy kvalitet, og leve av det resten av livet”
  Det er faktisk bedre dokumenterte helseeffekter av det å gå tur i blåbærskogen enn hva inntak av Kyäni-produkter kan dokumentere av effekter på vanlige, friske mennesker.

  Sitat: “Du er passa negativ…tror Ludvig i flåklypa er en prototype av deg”
  Det får du så gjerne tro, men det er ikke akkurat direkte avskrift fra mine attester.

  Sitat: “får du klage til mattelæreren din om… Stakkars liten”
  Hun gikk av med pensjon i 1996 og jeg er ganske usikker på om hun fortsatt lever. Jeg blandet regnestykkene når det gjelder Nitro og Sunrise, det er helt riktig, men det forandrer ikke hovedkonklusjonen i artikkelen.

  Sitat: “og at du mener at 80 % av Kyanis distributører i USA har trukket seg ut av Kyani, viser bare din mangel på viten vedrørende Kyani”
  Siden du fortsatt ikke tror på meg skal jeg bevise det for deg hvordan du selv kan få bekreftet at det jeg sier ikke er tatt fra luften.
  1. Åpne følgende lenke: https://extranet.securefreedom.com/kyanisun/Signup/EnrollNew_Ask.asp
  2. Skriv inn “12800” og trykk “Continue”
  3. Trykk “Continue” en gang til når du får opp USA som land

  Du vil nå få opp et skjema der du kan melde deg som distributør for Kyäni med Debbie Heisler som sponsor. Hun ble distributør sommeren 2007. Hvis du går to hakk tilbake og øker til 12801 vil du fortsatt få opp USA som land, men går du videre får du en feilmelding om at du ikke har tillatelse til å vise nettsiden. Årsaken er at denne distributøren har stoppet sitt medlemskap. Gjentar du den samme operasjonen opp til 12850 vil du få opp ytterligere 3 distributører, nemlig Kevin Yenchick (12827), Cindy Hamblin (12828) og Patricia Cardinale (12844). Alle de andre har sluttet, altså 92 % av distributørene som registrerte seg den gang er ikke distributører idag.

  Hopper vi ett år frem i tid er vi kommer til Ara Manoukian med ID 67684. Fortsatt er alle nye distributører amerikanske, men nå er andelen frafalne kommet ned i 86 %. Merk at distributør-ID’er nå kommer med intervaller på 7, dvs. at neste distributør har ID 67691 osv. Skriver man en ID imellom disse får man en feilmelding.

  Slik fortsetter det. Hopper vi til ID 185640, kommer ID’ene nå i intervaller på 3. Her er Europa og Asia begynt å komme med for fullt, men fortsatt er to tredjedeler av alle nysigneringer amerikanere. Av disse har 78 % terminert sine medlemskap som distributører.

  Det er ca. 35.000 amerikanere som har registrert seg som Kyäni-distributører så langt. Halvparten av disse hadde allerede registrert seg da vi passerte mars 2009 (ID lå da på rundt 134000). I 2009 og 2010 ble det begge årene rekruttert ca. 7.500 amerikanske distributører, mens det i 2011 hadde sunket til under 5.000.

  Sitat: “skjønner ikke at du gidder å bruke energi på dette”
  Nei, det vil du nok aldri skjønne heller, at noen gidder å bruke tid på noe de selv ikke tjener på, men som andre kan ha nytte av.

  Sitat: “Fortell heller hvorfor du hater MLM, og at andre mennesker lykkes med dette??”
  Jeg hater ikke MLM, men jeg hater misbruket av MLM til å drive fordekt pyramidespill. Fordi jeg gjennom svært grundig granskning av hvordan forretningsmodellen MLM opereres i praksis har konstatert at inntektene til de få som tjener penger er generert av tapene til dem som mislykkes.

  Sitat: “Du ønsker ikke at andre mennesker skal lykkes i livet, fordi du kanskje ikke har gjort det selv”
  Nei, jeg er selvfølgelig en lut fattig, trygdet kommunist.

  Sitat: “når du sitter å leter etter feil hos kyani, så jobber 100 vis av mennesker, med å anbefale mennesker å prøve produktene”
  Det er over 3.000 registrerte Kyäni-distributører i Norge. Jeg håper jeg slipper å gjenta dette flere ganger. Det kunne jo hende at jeg ble fristet til å publisere hele listen.

  Sitat: “Bare leter etter noen å tråkke på, og er misunnelige på andre mennesker, som lykkes i denne verden”
  Jeg utfordrer deg: Skaff meg dokumentasjon på hva den best betalte norske Kyäni-distributøren har tjent på Kyäni de tre første månedene av 2012 (altså en som skatter til Norge), og send det til meg på e-post. Det må selvfølgelig være skattbar inntekt, dvs. etter at utgifter til forretningsdriften er trukket fra. Dersom dette er mer enn det jeg selv kan dokumentere å ha tjent i samme periode, skal jeg sørge for at denne artikkelen slettes, og jeg skal i stedet skrive en rosende artikkel om Kyäni. Du finner e-post-adressen min her: http://faraosgravkammer.blogspot.com/2010/06/velkommen.html

  Sitat: “Treffer nye mennesker, som man aldri ville truffet hvis man hadde vært annsatt i ett firma, for å hjelpe andre til å oppfylle sine drømmer, og som høster inn overskuddet som du jobber for”
  Så hvis jeg melder meg som distributør for Kyäni så er det ingen andre enn meg selv som vil tjene penger på den innsatsen jeg gjør? Eller skal min sponsor motta provisjon på salg som jeg gjør?

  Sitat: “Jobber når jeg selv vil, og trenger egentilig ikke jobbe mer, men gjør det alikevel, for å hjelpe andre med en bedre hverdag”
  Var det ikke du som sa at folk burde slutte å jobbe for andre? Hvis du får inntekter uten å jobbe, er det da ikke noen andre som sørger for at disse inntektene kommer til deg? Burde ikke de også slutte å jobbe for andre?

  Sitat: “jeg vet med stor sikkerhet, at laksen i butikkhyllene ikke er som villaks”
  Du mener med like stor sikkerhet som når du påsto at oppdrettslaks blir sprøytet med antibiotika, hver gang den får mat?

 12. Mye artig å lese her. Skummet igjennom inlegget ditt BF og det er noen ting som slår meg: (Skriver med store bokstaver, ikke for å være blærete, men svaret synes da lettere. Håper det er ok).

  Sitat: “er ikke frukt å bær bra for kroppen?”
  Jo, men nyere forskning har altså på det nærmeste utelukket at det har noe med innholdet av antioksidanter å gjøre.
  TRENGER DOKUMENTASJON PÅ DENNE. GJERNE DER DET STÅR AT ANTIOKSIDANTER IKKE IKKE ER BRA FOR KROPPEN.
  BARE EN LITEN OPPLYSNING FØR DU SKAFFER DENNE DOKUMENTASJONEN: DU ER KLAR OVER AT BÅDE C- OG E-VITAMIN REGNES UNDER GRUPPEN ANTIOKSIDANTER, SÅ DOKUMENTASJONEN DIN BØR INNEHOLDE NOE OM AT KROPPEN IKKE HAR BEHOV FOR C- OG E-VITAMINER.
  DU BØR OGSÅ FÅ MED U-VIKTIGHETEN AV AT ANTIOKSIDANTENE ØDELEGGER DE FRIE RADIKALENE I KROPPEN, NOE SOM FØRER TIL MINDRE SANNSYNLIGHET FOR BL.A. KREFT OG HJERTE – KARSYKDOMMER.

  Sitat: “Jeg velger å bruke all min tid til å bygge meg opp en royalty inntekt på helseprodukter, som jeg kan leve av resten av livet”
  Jeg håper da inderlig at du lever lenger enn frem til tidspunktet Kyäni kollapser i Norge på samme måte som det allerede har gjort i USA.
  DETTE ER EN PÅSTAND OG DOKUMENTASJONEN DIN ER IKKE GOD NOK. HVA HETER NETTSIDEN SOM FØRER TIL DETTE INNMELDINGSARKET?

  Det er nå over 3000 nordmenn som har registrert seg som distributører for Kyäni. Hvis dette skal tidoble seg i løpet av 1-2 år, vil vi da ha over 30.000 distributører. Det kommer ikke til å skje.
  TROR EGENTLIG IKKE PÅ DENNE SELV, MEN MENER DU HER GJØR ETT FORSØK PÅ Å VÆRE SYNSK.

  Sitat: “Klart Kyani inc tjener penger, men 50% av omsetningen går tilbake til oss vanlige mennesker”
  Det er slett ikke uvanlig at 50 % av omsetningen i et selskap utbetales som lønn til medarbeiderne.
  DETTE ER RETT OG SLETT HELT FEIL. JEG HAR ALDRI HØRT OM EN BEDRIFT SOM GIR BORT HALVPARTEN AV OMSETNINGEN SIN TIL DE ANSATTE. DETTE VILLE BETY KONKURS FOR DE FLESTE BEDRIFTER. DET ER STOR FORSKJELL PÅ OMSETNING OG OVERSKUDD. MITT EKSEMPEL: BEDRIFTEN JEG JOBBER I HAR EN OMSETNING PÅ CA 2,5 MRD. I DIN TEORI SKULLE MIN LØNN SOM DE 350 ANDRE HA VÆRT PÅ DRØYE 3,5 MILL. HMMMM VIRKER MEGET USANNSYNLIG..

  Jeg hater ikke MLM, men jeg hater misbruket av MLM til å drive fordekt pyramidespill. Fordi jeg gjennom svært grundig granskning av hvordan forretningsmodellen MLM opereres i praksis har konstatert at inntektene til de få som tjener penger er generert av tapene til dem som mislykkes.
  HVA ER INGANGSBILETTEN FOR Å BLI MEDLEM SOM KUNDE HOS KYANI – 0. SÅ DIN KONKLUSJON ER AT HVIS JEG SOM KUNDE GENERERER PENGER OPP I SYSTEMET OG BRUKER EN VARE JEG ER FORNØYD MED, HOLDER PÅ MED NOE ULOVLIG (DA IKKE IFØLGE NORSK LOV, OPPDATER DEG LITT DER FØRST ER DU GREI)? TAPER PÅ DETTE? JEG MENER OG TROR JEG FÅR BEDRE HELSE OG DU SER PÅ DET SOM ETT TAP?

  Sitat: “jeg vet med stor sikkerhet, at laksen i butikkhyllene ikke er som villaks”
  Du mener med like stor sikkerhet som når du påsto at oppdrettslaks blir sprøytet med antibiotika, hver gang den får mat?
  HER HAR DU RETT. NORSK OPPDRETTSLAKS BLIR IKKE SPRØYTET MED ANTIBIOTIKA. AV OG TIL VED SYKDOM KAN DET BLI DET BRUKT FOR MED ANTIBIOTIKA I MEN DETTE ER IKKE DAGLIGDAGS (JOBBER DAGLIG MED OPPDRETTSNÆRINGEN).

  Ha en suveren dag videre :)

  1. Takk for et svar som diskuterer innhold og påstander fremfor person. Jeg skal svare deg saklig.

   Sitat: “TRENGER DOKUMENTASJON PÅ DENNE. GJERNE DER DET STÅR AT ANTIOKSIDANTER IKKE IKKE ER BRA FOR KROPPEN.”
   Svar: Her tillegger du meg flere påstander som jeg ikke har fremsatt. Jeg har tidligere henvist til denne linken: http://iform.nu/kosthold/mat-og-sunnhet/6-helomvendinger-blant-antioksidanter
   Her står det bl.a.
   “Ny forskning viser at antioksidantene ikke gir så god beskyttelse mot kreft likevel. Det er aldri bevist at det er antioksidantene i frukt og grønt som er bra for helsen, gevinsten kan skyldes helt andre stoffer. Det er heller ikke bare de frie radikalenes skyld om du blir syk, det er snarere ditt eget antioksidative system som ikke fungerer optimalt.”
   Jeg påstår ikke at antioksidanter fra naturlig frukt er skadelig, men det er altså dokumentert at store doser antioksidanter fra piller har negativ helseeffekt.
   Jeg innrømmer imidlertid at påstanden min er unøyaktig. Det som er riktig å si er at det gjennom forskning aldri har blitt bevist at det er antioksidantene som gjør at frukt og grønt er sunt. Man altså ikke utelukke det, men hadde det vært en så klar sammenheng som det påstås i markedsføringen av bl.a. Kyäni, er det sannsynlig at det ville ha vært vitenskapelig påvist allerede. Det er riktig at nevnte vitaminer også er antioksidanter, men det er litt varierende praksis på hvordan man benevner dette siden vitaminene har mange andre funksjoner som også er godt dokumenterte.

   Sitat: “DETTE ER EN PÅSTAND OG DOKUMENTASJONEN DIN ER IKKE GOD NOK.”
   Svar: Jeg gjentar at jeg sitter med komplett distributøroversikt for Kyäni. Om du sender meg en e-post kan jeg gjerne sende deg et utdrag av den hvis du fortsatt ikke tror meg. Bare fortell meg hvilken uke i 2012 du ønsker komplett oversikt fra, og du skal få det tilsendt.

   Sitat: HVA HETER NETTSIDEN SOM FØRER TIL DETTE INNMELDINGSARKET?
   Svar: Jeg har gjengitt den i mitt forrige innlegg.

   Sitat: TROR EGENTLIG IKKE PÅ DENNE SELV, MEN MENER DU HER GJØR ETT FORSØK PÅ Å VÆRE SYNSK.
   Svar: Det var heller ikke jeg som påstod at det ville tidoble seg, men man trenger slett ikke være synsk for å konstatere at det aldri vil bli 30.000 norske Kyäni-distributører. For to år siden spådde jeg at Carbon Copy Pro ville være borte fra Norge innen utgangen av 2010, og Wealth Masters International innen utgangen av 2011. CCP kollapset i desember 2010 da WMI brøt samarbeidet med dem, og WMI fikk endelig stadfestet sin pyramidedom av Lotterinemnda 29. desember 2011. Jeg vil fortsatt ikke påstå at jeg er synsk, men når jeg legger historikken til lignende selskaper til grunn er det egentlig ganske enkelt å forutsi hvordan det vil gå. Det som har skjedd i USA gir et tydelig signal om hva man kan forvente vil skje i Norge og ellers i verden.

   Sitat: DETTE ER RETT OG SLETT HELT FEIL. JEG HAR ALDRI HØRT OM EN BEDRIFT SOM GIR BORT HALVPARTEN AV OMSETNINGEN SIN TIL DE ANSATTE. DETTE VILLE BETY KONKURS FOR DE FLESTE BEDRIFTER.
   Svar: Det avgjørende er hva bedriften leverer. Hos et bemanningsbyrå vil lønnskostnadene normalt utgjøre godt over 50 % av utgiftene i selskapet, mens det hos en bilforhandler er mye lavere fordi varekosten er den betydeligste utgiftsposten.

   Sitat: HVA ER INGANGSBILETTEN FOR Å BLI MEDLEM SOM KUNDE HOS KYANI – 0.
   Svar: Det koster 240 kr å registrere seg som distributør, og skal man være kvalifisert for å motta provisjon må man kjøpe produkter tilsvarende 100QV (som er ca. 800 kr pr måned om jeg ikke husker feil). Det er en betydelig utgift for en husholdning i løpet av et år. I tillegg kommer andre utgifter og tidsforbruk til å drive forretningen.

   Sitat: JEG SOM KUNDE GENERERER PENGER OPP I SYSTEMET OG BRUKER EN VARE JEG ER FORNØYD MED, HOLDER PÅ MED NOE ULOVLIG?
   Svar: Nei, men gjør ikke noe ulovlig ved å være kunde hos Kyäni. Men dersom mer enn 50 % av det som genereres av penger oppover i systemet stammer fra distributører og ikke fra sluttkunder, er det i strid med Lotteriloven. Dersom Kyäni fulgte sin visjon om å ha 100 kunder pr. distributør og fortsatt klarte å gjøre omsetning, er jeg enig i at dette ville ha vært en fantastisk inntektsmulighet. Når Kyäni sier at det har et langsiktig mål om å omsette for en milliard dollar i året, er det grunn til å tro at de fortsatt har et stykke igjen. La oss si at de nå omsetter for 300 millioner i året. Deler vi dette på 90.000 distributører får vi en omsetning pr. distributør på drøyt 3.000 dollar. I tillegg vet vi at distributøren selv må generere ca. 1.500 dollar i omsetning for å være kvalifisert. Det er altså berettiget mistanke om at en meget betydelig del av omsetningen genereres av distributørene selv.

   Sitat: JEG MENER OG TROR JEG FÅR BEDRE HELSE
   Svar: Her støtter jeg deg, jeg tror absolutt at du opplever å ha fått bedre helse av å bruke Kyänis produkter. Det kalles placebo-effekt. Der er også påstått tidligere at 7 av 10 personer merker en forskjell etter å ha brukt Kyäni-produkter, og dette er statistisk helt i tråd med kjent kunnskap om placebo-effekt. For ditt personlige vedkommende har jeg ingen problemer med at du opplever en slik effekt, det er selvfølgelig bare positivt for deg. Det er imidlertid noe helt annet når man i markedsføringsøyemed påstår at produktene har effekter som ikke kan dokumenteres.

   Sitat: DU SER PÅ DET SOM ETT TAP?
   Svar: Det at man i det hele tatt må ha en tvungen kjøpsplikt for å få omsatt produktene er et signal om at produktene i svært beskjeden grad er salgbare til personer som ikke ser kjøpet i sammenheng med en mulighet til å tjene penger. Fra andre MLM-selskaper er det også kjent at nesten 100 % av distributørene slutter å kjøpe produktene den dag de gir opp forretningsmuligheten.
   B.F. sin siste blogpost er .. CWM-consultants earning money – on what?

 13. Orker ikke bruke så mye tid på å gå gjennom alt som skrives av BF. Vil bare kommentere det siste avsnittet. Det er ingen kjøpeplikt i Kyani. Det er et omsetningskrav til distributørene ja, men dette kan være fra ditt eget kjøp, og/eller fra dine kunder. Du trenger faktisk ikke handle selv.

  1. Sitat: “Orker ikke bruke så mye tid på å gå gjennom alt som skrives av BF.”
   Helt greit, så blir det opp til den nøytrale leser å tolke dette som en oppgitthet over min potensielle villfarelse eller et signal om at du er ute av stand til å motargumentere/motbevise.

   Sitat: “Du trenger faktisk ikke handle selv.”
   Det er helt riktig, har du rikelig med kunder trenger du absolutt ikke handle selv for å være kvalifisert. Problemet er at de fleste distributører ikke har en eneste kunde. En større undersøkelse i Utah – som kan regnes som verdens MLM-hovedstad – viste at det i gjennomsnitt var fire distributører pr. kunde. Når en av distributørene i tillegg uttaler at målet er 70 % distributører og 30 % kunder, er det vanskelig å tro annet enn at Kyäni har langt flere distributører enn kunder. Distributørenes kjøp er altså det som holder omsetningen oppe. Jeg har sett mange kreative forklaringer på hvorfor det er nødvendig med omsetningskrav, men i realiteten kan dette sees på som en innrømmelse av at produktene er svært lite salgbare til personer som ikke har interesse av å tjene penger på konseptet.

   Et selskap som har flere selgere enn kunder, vil normalt ikke overleve. Så hvorfor overlever da rekrutteringsbaserte MLM-selskaper som Kyäni gjennom flere år og sågar flere tiår?
   Jo, omsetningskravet gjør at distributørene plikter å generere omsetning, og når det ikke finnes kunder som vil kjøpe produktene ender det med at distributørene kjøper dem. I virkeligheten er disse personene ikke selgere for selskapet, de er kunder. De tror imidlertid at de skal tjene penger som distributører, men er bare blitt vervet som kunder på en utspekulert måte fordi de som selger produktene utmerket godt vet at det ville være så godt som umulig å verve de samme personene som vanlige kunder med produktprisene det opereres med. Når disse personene innser at de ikke greier å tjene penger på dette, stopper de sitt distributørskap og følgelig mister selskapet dem samtidig som kunde. Det som bestemmer et slikt selskaps levetid er hvor lenge det klarer å opprettholde illusjonene om at det er mulig å tjene penger som distributør og derved erstatte frafalne distributører fortløpende. Jeg har f.eks. dokumentasjon på at nesten 50 % av alle distributører for Tahitian Noni har sluttet løpet av et halvt år. Årsaken til at selskapet ikke har gått nedenom og hjem er at de har rekruttert (nesten) like mange nye distributører i samme periode. I USA og Europa har salget stupt, og det er først og fremst ekspansjon i asiatiske land som kompenserer for dette. I Norge er omsetningen nå nede på ca. 20 % av det den var for få år siden. Nå skal de prøve å skifte navn på både selskap og produktserier for å se om de klarer å lure enda flere før det endelig er kroken på døra.

   Da Wealth Masters International ble grillet av Lotteritilsynet poengterte de norske lederne at man kunne velge å bare være kunde, man måtte ikke nødvendigvis bli distributør. Utfordringen deres var at de ikke kunne vise til en eneste sluttkunde i Norge, absolutt alle som kjøpte produkter var distributører! Det er altså hvordan selskapet opererer i praksis som avgjør lovligheten, ikke hva man teoretisk kan og ikke kan. At Kyäni har et offisielt mål om 100 kunder pr. distributør har absolutt ingenting å si hvis man i virkeligheten har mindre enn 1 kunde pr. distributør.
   B.F. sin siste blogpost er .. CWM-consultants earning money – on what?

 14. MLM er salg av fantasier.
  Det er drømmen om rask gevinst som er drivkraften bak det å drive med MLM. Produktene er ofte dårlige og har liten eller ingen virkning, i tillegg til å være ekstremt overpriset.
  MLM selskaper markedsfører systemet slik at du hele tiden blir fortalt hvor mye penger du kan tjene gjennom et utrolig komplisert system. De de ikke forteller, er at på det tidespunktet du blir vervet, så er du en av mer enn de 90% som forer de på toppen med penger.
  Man kan gjennom et meget enkelt regnestykke se hvorfor man aldri kommer til å tjene penger på å være med i et MLMselskap.

  Men dette er bare toppen av isfjellet.

  Produktene de selger markedsføres i strid med både markedsføringsloven og legemiddelloven. Og viss (mot formodning) de skulle få en så stor kundegruppe at Mattilsynet ser på saken, så er det hver enkelt distributør som står ansvarlig for det han eller hun har sagt og presengtert for potensielle kunder.
  MLM selskaper bruker ofte veldig store ord for å beskrive hvor fantastisk deres produkt er, men de kan aldri vise til noen dokumentasjon.
  De har mange flotte brosjyrer og brukeruttalelser, men de er verdiløse som dokumentasjon. Det samme er ett eller annet obskurt laboratorie som de hevder forsker på og kan gå god for deres fantastiske produkt.
  Ofte så kobles også en eller annen nobelprisvinner til produktene deres. Men igjen, dokumentasjon mangler.
  Og som sagt, dokumentasjon er stikkordet her. Ikke reklame.

  Så kommer selve selskapsstrukuren. Som selvstendig distributør er du skattepliktig. Vel og merke viss du tjener penger.
  Tjener du penger på selve salget, er du i tillegg mvapliktig.
  Tjener du ikke penger, er du selvsagt ikke skatteplikteg, eller mva pliktig. Men da er du lurt, siden du ikke tjener penger.

  Veldig mye MLM rettes mot alternativ markedet, for der kan det virke som at folk er mer motagelig for humbug. Men mye av det som selges via MLM har påståtte virkninger som får Rytke Gert Hamer til å virke som en seriøs fyr.
  Jeg har sett sjokolade solgt gjennom MLM til 1000% høyere pris enn kjøpesjokolade, med påstander om at den skal hjelpe mot kreft! Selvfølgelig fullstendig udokumentert.

  Når det gjelder det siste mirakelstoffet: Antioksidanter, så er det ikke bevist at du blir friskere jo mer antioksidanter du spiser. Det finnes over 1000 ulike typer antioksidanter og det er sammensetningen fremfor mengden som avgjør hvorvidt du holder deg sunn og frisk.
  Og i motsetning til hva noen prøver å inbille folk, så blir ikke antioksidanter skadet ved oppvarming. feks så får du i deg mer antioksidanter ved å spise tomatsuppe fra pose, enn ved å spise tomatsuppe som er laget av ferske tomater.

  MLM er en usunn foretningsmodell, med usunne markedsføringsmetoder. Det er bare 2-5 som tjener bra med penger. Det er de på toppen. Resten er sauflokken som sender penger oppover.

 15. Elg, du tenker virkelig som, ja en Elg…
  Jeg kan si meg enig i enkelte ting rundt Kÿani, da modellen dems er tvilende iht Norsk lov, men jeg skal ikke være bombastisk på dette, da jeg ikke jobber med selskapet, ikke kommer til å starte med det, og mener det er myndighetenes oppgave å evt sjekke slikt.

  Men, jeg må spørre hvilken KOMPETANSE DU Elg har må dette med MLM og NWM!?

  Det du her påstår er at over 78. mill mennesker jorden over er komplett idioter, da undres jeg, er jeg en idiot eller er det du som er det!?

  Og du og dine medsynsborgere er pkt 1, HELT PÅ JORDET, hvor dere henter deres opplysninger ville våre intr å vite, for dette er gammel ørevoks fra ende til annen.

  Se på denne: http://www.businessforhome.org/2011/06/direct-selling-featured-in-wall-street-journal/

  Amway er et selskap som er itc 70år, dem har alene skapt over 6000 millionærer, og ikke da bare millionærer, men $ millionærer ($1,000,000 = Kr 5 983 000,-) Dette betyr da at det er ganske mange flere som tjener fra $999,999 til $0 ;) Og ja, dette ER FAKTA!

  Nettverksindustrien er den industrien i verden som skaper flest $ millionærer hvert eneste år!
  Internett er det verktøyet i verden som skaper flest $ millionærer!

  I det selskapet jeg jobber i, som startet i USA i 2005, så kom den som i dag er NR ! på inntektstoppen i 2009, altså hele 4år etter at selskapet startet, det er vel ikke mulig iht din (manglende) kompetanse, eller hva?

  Et meget godt råd til deg Elg, og dine likesinnede: Skaff dere en hobby, og begyn å prat og diskuter rundt de emner dere FAKTISK har kunnskap om, for ikke skjønner jeg hvorfor dere gidder å bruke tid på å skrive om dette (hehe, så fremt da dere ikke er av gjengen som var med i T5Pc, WGI el.l for da var dere tullinger da, og komplett idioter i dag!)

  Mvh
  En fornøyd nettverker, som ser gleden hver uke og hver mnd med å hjlepe mennsker til en tryggere økonomisk fremtid.

  PS: I en skikkelig nettverksverden, så skapes DIN inntekt ved at du hjelper DINE til å få sin inntekt. “Hjelp så mange du kan til å oppnå sine drømmer, og dine kommer på veien”.

  1. @Børge:
   Innlegget ditt er stilet til ELg og hans meningsfeller, derfor tar jeg meg friheten til å svare deg.

   Jeg registrerer at du kommer skliende inn i diskusjonen her med påstander om at du tjener 6-sifrede beløp i måneden. Når det da fremlegges sterke indikasjoner på at dette er en ren bløff, kommer du med bortforklaringer som kan dokumenteres som bløff. Når du til sist blir bedt om å dokumentere at du snakker sant, er det plutselig blitt en privatsak det du skrøt åpenlyst om. Det er i utgangspunktet ikke vår sak hva du tjener eller ikke tjener, men det var altså du som brakte dette inn i diskusjonen, og du må tåle å bli konfrontert med det.

   Du oppfatter altså at vi påstår at 75 millioner mennesker er komplette idioter. Det har i alle fall ikke jeg påstått, jeg påstår bare at de har blitt lurt av en svært så utspekulert og raffinert svindelmetode. På spørsmålet om hvem som er idiot av deg og ELg, så liker jeg ikke å kalle folk idioter, men siden du spør så kan jeg i alle fall konkludere med at ELg leder kraftig på deg når det gjelder å kunne dokumentere sine påstander.

   Når et MLM-selskap snakker om å ha skapt et visst antall millionærer, så må man ta det med en stor klype salt. For de snakker normalt om totale provisjoner som er utbetalt. Har man f.eks. hatt en provisjonsutbetaling på 100.000 dollar i 10 år, er man en millionær på disse statistikkene. Det betyr altså at man ikke har trukket fra skatt og andre utgifter knyttet til forretningsdriften. De fleste som har tjent en million dollar på Amway har dessuten hatt dette som heltidsjobb, og en såkalt Amway-millionær kan fortsatt tjene under en gjennomsnittlig norsk inntekt. Det er kanskje 20 millioner mennesker som har prøvd seg som Amway-distributører gjennom tidene, og det faktum at bare ca. 1 av 3.000 har mottatt en million i provisjon sier alt om hvilken pseudo-økonomi som ligger i bunn av forretningsmodellen. Skulle man gjøre en tilsvarende undersøkelse blant norske statsansatte, ville man nok finne ut at minst 1 av 30 har fått minst 1 million dollar i brutto lønn. Skulle jeg bruke samme regnemåte på meg selv er jeg også dollarmillionær. Påstanden om at NWM er den industrien som skaper flest millionærer er en seiglivet myte, men ikke desto mindre en bløff totalt uten rot i virkeligheten. Det finnes absolutt ingen statistikk som underbygger denne påstanden. Det samme kan sies om påstanden om at NWM er den raskest voksende forretningsformen. I Norge har f.eks. Direktesalgsforbundets medlemmer hatt en nedgang de siste årene når det gjelder omsetning (justert etter konsumindeksen).

   Når du snakker om at selskapet ditt ble startet i 2005, regner jeg med at du mener World Ventures. Dette er et av de groveste pyramidespillene som opererer i Norge dersom man legger fordelingen av provisjoner til grunn. Det er helt opplagt at dette handler om forflytning av penger oppover i pyramiden og ikke om salg av produkter når 1 % av distributørene sitter igjen med 75 % av all provisjon som utbetales. Jeg sitter med en fersk oversikt som viser kvalifiseringsstatus til en serie med drøyt 10.000 personer som startet som distributører for World Ventures i perioden 2005-2006. Ikke en eneste av disse er idag kvalifisert for provisjon, og heller ingen i deres downlines (ca. 15.000 konsulenter). De siste to årene er det kun rekruttert 20 personer i fragmentene av hele dette nettverket, men heller ingen av disse er altså kvalifiserte idag. Nettverket som opererte de første årene er altså mer eller mindre utradert, og det er årsaken til at en som ble med i 2009 er den som nå tjener mest. Vi snakker om et pyramidespill som har kollapset i et geografisk område, men som fortsatt ikke er kollapset i andre geografiske områder. Dette er helt vanlig og har skjedd både med Kyäni og World Ventures. Om du ikke tror meg, send meg en e-post, og du skal få kopi av hele listen.

   Og når du snakker om komplette idioter fra T5PC og World Games, så reflekterte du neppe over det faktum at dersom man sammenligner nordmenn som driver med MLM med dem som ikke gjør det så får man mye høyere konsentrasjon av tidligere T5PC- og WGI-medlemmer blant MLM’erne. Tilfeldig? Neppe.
   B.F. sin siste blogpost er .. CWM-consultants earning money – on what?

  2. Hei.
   Her kommer du med det samme vrøvlet som alle innen MLM kommer med.
   Du/dere påstår at det dere driver med har enorme økonomiske potensiale, men selvsagt uten å dokumentere en eneste påstand.
   I et MLMselskap så vil til enhver tid mer enn 92% av deltagerne ikke tjene penger i det hele tatt. Hvorfor? Fordi de ikke er kommet langt nok i vervingen sin til å ha et stort nok nettverk, men samtidig som nettverket øker, vil også antallet personer som inngår i de 92% bli stadig flere.
   Dette er enkel barneskoleregning.
   Det MLMere gjør, er å spekulere i folks griskhet. Dere lokker med lettjente penger, uten å kunne vis etil eller dokumentere noe av det.
   Så, kompis, kom med noen påstander du kan dokumentere, så kan vi diskutere. Uten det, så kommer du bare med vrøvl.

 16. Vi kan være enig om å være uenige!

  Dere prater som om en skulle tro ALLE som går med i NWM selskap gjør dette for å bli RIKE, men det er jo ikke slik det er…
  Det er jo ikke slik at ALLE som tar utdannelse og fagbrev som rørlegger, ønsker å starte opp egen bedrift og ansette andre rørlegger etter endt utdannelse, for å bli rik. Det er ikke slik at alle som begynner på ICA, Rimi eller andre butikker ønsker å bygge seg opp til en dag å eie sin egen butikk. Folk er forskjellige, og godt er det, men de fleste har et likt utgangspunkt, og da er det valgene en tar på sin vei som bestemmer hvor en ender, men også der har de fleste muligheter til å endre…

  Når har jeg sagt å ha en 3 siffret inntekt i dag på NWM? Ja, jeg fakturerer over +25000,- pr uke gjennom direktesalg, på Ltd selskap (omgjøres i disse dager til AS, og da skal du få dokumentasjon, ettersom alt da legges offentlig ut.) Men jeg har en ung Svensk gutt på 21år på teamet mitt som startet i januar 2012, og gjennom sitt nyetabl AB omsetter han for Sek + 25.000:- mnd… Og vi jobber fullt ut lovlig iht europeisk og norsk lov…

  Antall dollar millionærer i AmWay var i 2011 ca 6000 personer/foreninger/selskap, og vi snakker da om årlig omsetning på mer en $1 mill pr år.

  Å kalle WV en hinsides ulovlig pyramide er morsomt å høre, da har en unnlatt å se på de grunnleggende deler i dems provisjonsplan.
  I WV tjener en representant ikke ett øre på å verve nye reps, 100% av inntekten stammer fra salg av produkt. Produktet er et medlemskap i en reiseklubb som bl.a er kåret som verdens beste online bookingmotor av Travel Weekly med sin Magellan Awards, og er ytterligere nominert for tunge priser innenfor reiseindustrien i 2012. Earnst & Young nominerte også gründerne som årets entreprenører i 2010 i staten Texas, noe som ruver høyt, og for Norge sin del er både Stordalen, Kjos og Reitan nominert for Norge sin del, og dette er forretningsmenn vi ser på som seriøse.

  Vi kan også legge til at 89% av kundene i WV i 2006 som tok en dreamtrip, fortsatt den dag i dag er med…

  Og WV er ROVIA, et 27år gammel US reiseselskap, som i dag har gode partnerskap blandt de største reiseaktørene i verden. Selv har jeg våre i Kypros, Slovenia, Orlando, Vegas og x antall turer i Norge (Trondhjem, Oppdal og Gardermoen) via selskapet, og i Norge å kunne bo en weekend på et 5* Hotell til 495,- anser jeg som både billig og ekte, for ja, jeg var der…

  WV prakker ikke på markedet nye produkter, dem gir markedet noe dem allerede benytter seg av bare med høyere standard til en rimeligere penge… Og alle burde prøve en 5* reise til innkjøpspris ;) det føles godt…

  For den seriøse delen av mlm, er oppbyggingen lagt opp til at vanlige mennesker som deg og meg kan ta del i inntekt fra salg, istedenfor å kjøre tradisjonelle metoder gjennom reklame i media etc… Og hverken lotteritilsynet, og eller andre offentlige myndighetsinstanser plasserer WV under ulovlig virksomhet, dette selskapet sammen med mange andre er fullt ut lovlige selskap…

  Elg og BF, om dere er fornøyd med deres liv er det bra, det er faktisk FANTASTISK. Dere eier sikkert deres TID og deres LIV, hvor ingen står over dere og forteller dere hva å gjøre eller ikke gjøre, de oppgaver og den tid dere evt forbruker er helt og holdent iht deres egne ønsker.
  Jeg for min del ble headhunted til et US Finanskonsern i 2008, hvor jeg fikk en ok avtale og kontor på Skøyen i Oslo, og hadde da i mange år våre ansatt, men som min egen sjef. I 2009 sa jeg opp, jeg ville ta tilbake min TID og mitt LIV, og jeg trenger ALDRI å gå tilbake å bli ansatt igjen noen gang slik det ser ut i dag… Men jeg skal love dere at det ikke har våre enkelt, men fy faen det har våre verdt det… Og når en rørlegger fra Vestlandet kan lykkes med dette, ja da kan faen meg alle lykkes. Men nei, alle vil ikke lykkes, for alle er ikke like tøff og målrettet som bl.a meg… Du vinner ikke maraton ved å gi opp!

  1. For noe vås du kommer med her.
   Du har ikke rare omsetningen viss du FAKTURERER for ca 25000,- pr mnd. For fakturerer du noe, så innebærer det at du har en omsetning av en vare, eller tjeneste. Dette er for det første mva pliktig, da forsvinner 25% og så er overskuddet skattepliktig, Da forsvinner ca 35% til.
   Betaler du hverken mva eller skatt, så enten undrar du dette og snylter på fellesskapet samt gjør og oppfordrer til ulovligheter, eller så er utgiftene dine ved å selge dette så store at det ikke er noe overskudd å hente, og dermed tjener du ikke penger heller.

   Produktene som selges via MLM er sjelden og aldri kvalitetsprodukter. Derimot er det ikke dokumentert hverken hvem som lager de, hvor de lages og ikke minst så er effekten aldri dokumentert. Men veldig godt reklamert for. Noe som altså ikke er det samme.
   MLM selskaper omgår de lover og regler som gjelder for nettopp markedsføring. Så å kalle dette seriøst er å strekke strikken veldig langt.

   Så påstår du også at 80% ikke har ambisjoner om å bli rike! Vel, merkelig at du nevner det, siden alle jeg har møtt på møter prater om hvor fantastisk lett det er å tjene store penger, og om hvor mye de selv tjener. Men faktum er jo at fler enn 92% av deltagerne i et MLM selskap har IKKE muligheten til å tjene penger. De er den store massen som sender penger oppover til de veldig få som sitter øverst på pyramden.

   I MLM finner du ikke mange med høyere utdanning eller selvstendige firmaer (som tjener penger), for de vet hva en solid inntekt innebærer, hva som skal til for å få nettopp det og der eksluderer MLM seg selv.
   Du må gjerne leve i den tro at MLM er fantastisk og alt det andre dere reklamerer for, men fakta er altså noe annet.

   1. Elg du Elg…
    HVEM fakturerer for 25000,- mnd!?
    I NWM er det i dag vanlig at du får utbetalinger pr mnd, og i enkelte tilfeller også ukentlig direkte fra selskapet du jobber for… Kjeltringer finner vi på alle plan i samfunnet, fra toppen i regjering til nederst i Karl Johansgate. Jeg forholder meg til de lover og regler som gjelder der hvor jeg er representert, men hva andre gjør får være fullt og helt opp til dem.

    Og ikke vet jeg hva du tenker på, for ja, vi bor jo tross alt i Norge, alt du tjener er jo skattepliktig. Men, på det jeg jobber med i dag INNENFOR NWM så er jeg IKKE MVA pliktig…

    Om du går på møter hvor det nevnes at det er “fantastisk lett å tjene penger”, da skal jeg være enig med deg, og da hadde også jeg snudd i døra. For nei, det er ikke enkelt, men det er fullt mulig og det er verdt det. Det er bedre å underselge enn overselge, så kan dem som evt blir med og velger å gjøre noe få seg en overaskelse ;)

    Jeg kjenner til produkter som er testet i stor skala, og som har dokumentert effekt. Ta K2 feks som et lite eksempel, og acai… Du får tro som du tror, men eneste plassen det du sier er fakta, er i ditt hode, for i virkeligheten er faktisk ting annerledes enn hvordan du spreller fra deg her.

    I MLM finner du som i samfunnet ellers personer fra toppen av regjering til dem som jobber nederst på rangstigem. Vi har kjøpmenn og damer, gründere, entreprenører, toppledere, mellomledere. Du finner dem med kun grunnskole, dem med yrkesrettet og dem med bachelor og master, på teamet jeg er en del av finner vi noen Adm.dir og bankdirektører, vi finner kjøpmenn, aksjemeglere, salgsledere ect… Hehe, jeg må bare le, hvor er det du henter alt dette fra?

    Men, jeg regner vel med at alle dere som er negative til NWM ALDRI tør å stå frem med fullt navn og bilde… Slik er det alltid, dere gjemmer dere bak skjul identitet…

    1. Eller 25000,- pr mnd som du skriver at du gjør. Men som du ikke kan dokumentere, bare påstå.
     Og hvor i alle dager har du fått det fra at du ikke er mva pliktig selv om du jobber innenfor MLM?
     Viss du selger en vare, eller sender faktura for utført salgsarbeid, så er det mva pliktig. MLM selskaper har ikke fritak fra MVA. Men kun viss du faktisk har et foretagene som driver med overskudd. Gjør du ikke det vil du etter en stund, normalt 2 år, få beskjed om at du heller ikke får fradrag for utgifter. Og da er det en merkelig måte å drive forretninger på, viss du ikke skal få fratrekk for utgifter, og ei heller betale MVA for inntekter. Det er et underskuddforetagene, og ikke egnet til å gi noen noe som kan kalles lønn.

     MLMselskaper er ikke ukjent med å markedsføre ideen rundt selskapet som meget lukrativ, det er stort sett det som er markedsideen, og så kommer produktet i andre rekke. Produktet mp dere ha for å ikke være pyramidespill, men er et pyramide opplegg like fullt.
     Det finnes svært få, om ingen, uhildet forskning som kan vise til noen av de fantastiske effektene av produkter solgt via MLM!!
     Kun reklame, eller såkalte forskningsresultater gitt fra en obskur forskningsinstitusjon ofte knyttet til en eller flere lignende selskaper innen MLM.
     Så har du dokumentasjon å komme med, så legg det frem. Jeg tviler på at du har noe slikt. Reklame er ikke forskning.

     Hvor har du hentet opplysninger fra ang hvem som er medlemmer? Jeg har snakket med skattedirektoratet, og de kunne ikke si at det var noen som tjente noe særlig penger på å være med i noen form for MLM.
     Jada, du har nok rett i at alle typer bransjer verves, men de som holder på over en lengre periode er de som i utgangspunktet tror dette er veien til rikdom. I stedet for en vanlig godt betalt jobb. Tror ikke det finnes mange samfunnstopper som driver med dette. Noen få luringer har du jo som går inn å starter, og det er her pengene ligger, på toppen. Noe penger lengre ned i systemet finnes det jo ikke.
     Du påstår faktisk at du vet at noen i regjeringen driver med MLM! Det er nok en påstand jeg skulle like å se deg dokumentere. Som alt annet er dere ikke snaue når det gjelder å påstå og komme med ting dere ikke kan dokumentere.

     Hvorfor i alle dager skal jeg stå frem med navn og nr? Ser ikke at du gjør det?
     Dessuten så har dere i MLM bransjen ingen hemninger, dere går ikke av veien for å true og sjikanere på det groveste de som ikke er enig med dere, og slikt har jeg ikke tid til.
     Har du noe å komme med, kom med det her.

     1. Pr uke skal det selvsagt være, ikke mnd. Så at jeg gjorde samme feilen 2x. Men uansett er det ikke nok til å påstå at det er en økonomisk gullgruve å begynne med MLM. Du glemmer å ta med hvor mye man må jobbe. Hvilke utgifter en har mm.
      De aller aller fleste tjener mer på å jobbe de lovpålagte overtidstimene på sin vanlige jobb, fremfor å begynne med MLM.
      For driver du med MLM ved siden av din vanlige jobb, så skal det skattes etter biinntektstabellen på skattekortet. Noe som ikke uvanlig er 50%.

      Og viss det er som du hevder at 80% ikke har ambisjoner om å tjene penger, så mener du at 80% av de som driver med din type MLM gjør det fordi de har så mye penger, og så mye fritid at de bruker begge delene på dette smtidig som de vet at de ikke kommer til å få noenting igjen?! Merkelig. Kunne jo like gjerne kastet pengene på sjøen da jo.
      Men allikevel så tar du jaggu feil her også, for det er ikke 80%, men mer enn 90% som ikke tjener penger. Men de vet det antagelig ikke. For de som verver folk inn i systemet forteller neppe det! At de ikke kommer til å tjene penger altså

     1. Hehe, tilnærmet ingen tjener penger… jaja, jeg hører du sier det men fakta sier annet, og hadde tilnærmet ingen tjent penger på dette, vil jeg ikke tro at over 76 millioner mennesker ville våre del av industrien, med 500 000 nye hver uke… Her må det være mange som vet om og kjenner noen som tjener penger, som videre gjør denne industrien så spennende for så mange…

      Men, det skal jo ikke legges under en stol at du ikke er alene med ditt syn 10min.no m.fl. Og dere prøver jo å mørklegge dette så best dere kan, men fortsatt, den sunne fakta sier dere imot, det er faktisk mange mennesker verden rundt som har fått hevet sine liv pga industrien.

      Og en forskjell en skal bite seg merke til på nettet:

      – Den som er negativ til NWM eller for den saks skyld annet, er ANONYM…
      – Den som er positiv til NWM eller for den saks skyld annet, bruker sitt ekte navn…

      Jeg har større tillitt og tror mer på den som viser sitt sanne ansikt, fremfor dem som gjemmer seg bak sin sorte hensikt…

 17. Og retter vi litt, slik at dere får et litt bedre bilde;

  Ca 80% går med i selskap på bakgrunn av produkt og eller tjeneste, og har ikke til intensjon om å tjene en kr.
  Av resterende ca 20%, vil ca 95% ha dette som en ekstrainntekt i tillegg til sin faste jobb, mens den siste ca 5% gjør dette til en livsstil og skifter ut inntekt fra fastjobben med inntekt fra deltidsjobb…
  En del vil ja, gi opp på veien, men ikke fordi dette er umulig, men fordi dem gir opp…

  – ca 80% er kunder, og dem er ikke økonomiske tapere i NWM, da disse selskapene mest sansynlig ville brukt samme antall KR på tradisjonelle markedsføringskanaler, så å tro disse produktene ville våre billigere andre plasser er bare tull, men dem ville kanskje holdt dårligere kvalitet.

  – 95% av 20% er vel heller ikke økonomiske tapere i denne industrien, da dem er i +.

  – Siste 5% av 20% lever et liv de fleste misunner…

  Dem som har gitt opp på veien får skylde seg selv, “Losers never win, winners never lose”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge