Kyani – helserevolusjon eller pyramidebløff?

I strømmen av nettverksselskaper som gjør seg fete for det norske MLM-markedet, er det langt mellom dem som etablerer seg med store nettverk av distributører. De aller fleste faller til jorden uten nevneverdig utbredelse, mens noen få klarer å etablere seg. Blant de sistnevnte er Kyäni som i løpet av knappe tre år har rekruttert nærmere 3 000 nordmenn som distributører av sine produkter.

Så hva er det revolusjonerende med Kyäni som har gitt dem en slik suksess på det norske markedet og enda større i Sverige? Er det rett og slett et fantastisk helsefremmende produkt som markedet aldri tidligere har sett og som nordmenn higer etter å kjøpe for å forbedre sin helse? Eller er det en et klassisk tilfelle av et overpriset kosttilskudd markedsført som gjennom et pyramidelignende system med overdrevne påstander som ikke kan dokumenteres vitenskapelig?

Dette er en gjesteartikkel skrevet av B.F. Gjesteartikkler reflekterer nødvendigvis ikke synspunktene til 10min.no.  

tlingitKort fortalt
Kyäni er et amerikansk MLM-selskap som ble startet i 2005 og som etablerte seg i det norske markedet i 2009. De selger kosttilskudd til astronomiske priser, markedsført ved hjelp av en stor samling brukerhistorier som forteller om de mest oppsiktsvekkende helbredelser og helsegevinster for personer som har drukket eller spist Kyänis kosttilskudd. Det finnes imidlertid ingen vitenskapelig forskning som kan dokumentere at disse historiene har noen sammenheng med inntaket av disse kosttilskuddene, og hypotesen som hele konseptet bygger på kan meget enkelt avsløres som en bløff. Hva er det da som gjør at nesten 3.000 nordmenn allerede har registrert seg som forhandlere for disse produktene? Har de ikke en gang gjort et enkelt søk på Google først? Eller er det et klassisk eksempel på at grådighet er en effektiv brems på all kritisk tankegang?”

Hele historien
La oss starte med noen innledende fakta. Kyäni ble etablert i 2005 av Kirk Hansen, Carl Taylor og Dick Powell, alle meritterte forretningsmenn. I løpet av de tre første årene etablerte selskapet en betydelig skare med distributører, i all hovedsak amerikanere. I begynnelsen av 2009 begynte det også å bli en økende skare av distributører fra Europa og Asia, og Sverige var et av landene som tidlig etablerte flere tusen distributører. For øvrig har land som Ungarn og Estland blitt betydelige markeder i Europa. I dag står Asia for mer enn halvparten av all vekst, og Sør-Korea er det desidert største markedet, etterfulgt av Kina og Japan. I USA har aktiviteten sunket kraftig, og blant de distributører som registrerte seg de 3 første årene har om lag 90 % avsluttet sitt forhold til selskapet.

Kyäni betyr «sterk medisin» på Tlinglit. Selskapet selger produkter som kosttilskudd som ifølge deres egen merking «ikke er ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom eller tilstand». Kontrastene til det inntrykk man sitter igjen med etter å ha sett gjennom markedsføringen er imidlertid enorme. På Kyänis offisielle nettsted kan man lese følgende:

«While in Alaska, Dick and Gayle Powell met a researcher who was studying the Alaskan Tlingit (Klink-it) tribe. The researcher was fascinated with the health of the tribe and noted that they had no words for heart disease, cancer, diabetes, and other common diseases in their vocabulary. The tribe routinely consumed the Wild Alaskan Blueberry as well as Sockeye Salmon. Research has since shown that these two foods represent some of the best nutritional value found anywhere.» Kilde.
Altså, mottakeren av denne informasjonen skal først overbevises om at det er et folkeslag i Alaska som har oppsiktsvekkende god helse sammenlignet med andre grupper. Det er imidlertid meget enkelt å finne informasjon som effektivt avkrefter disse påstandene:

«Health problems among the Tlingit are not much different than they are with other Alaska Native peoples. Extensive and continuous Indian Health Service data demonstrate their susceptibility to such illnesses as influenza, arthritis, hepatitis, cancer, and diabetes.»Kilde

Blåbær


«Among the population of roughly 107,000 Iñupiat, Aleut, Athabascan and Tlingit-Haida, cancer is the leading cause of death among women and the third leading cause of death among men.» KildeAltså, vi trenger ikke engang å gå til hypotesen for å finne den første bristen. Den underliggende teorien er altså beviselig feil, og det skulle egentlig være unødvendig å diskutere hypotesen. Men la oss likevel ta en nærmere kikk på den.Blåbær og laks
Ifølge Kyäni er blåbær og laks kildene til dette unike kosttilskuddet, altså mat som tradisjonelt sett har tilhørt det norske kostholdet i generasjoner. Dersom hypotesen holdt mål, ville det altså være underlig om man ikke fant tilsvarende resultater blant nordmenn som man påstår man har funnet hos Tlinglit-folket. Dersom det faktisk var slik at kreft og diabetes ikke var utbredt blant Tlinglit-folket, var det fortsatt en lang vei frem til å sette dette i sammenheng med inntak av blåbær og laks. Og siden den underliggende teorien umulig kan dokumenteres, er det selvfølgelig ingen vitenskapelig forskning som kan dokumentere en slik 

effekt med blåbær og laks.

Kyäni har riktignok listet opp en rekke henvisninger til forskning som kan gi inntrykk av at dette konseptet er vitenskapelig og kunnskapsbasert. Disse henvisningene kan deles inn i to kategorier:

kyani helsepåstander

 • Uavhengig og anerkjent forskning som er svært generell og som ikke kan forsvare helsepåstandene om Kyänis produkter
 • Forskning gjennomført av Dr. Abbas Qutab som er ansatt hos Kyäni

Det finnes altså ingen holdbar forskning som rettferdiggjør Kyänis påstander om helsefremmende egenskaper.

Men, vil noen si, Kyäni påstår jo slett ikke at de helbreder eller forebygger sykdommer! Nei, offisielt påstår de ikke dette, her har selskapets advokater gjort en god jobb. Det er likevel liten tvil om hvilket inntrykk selskapet prøver å skape, og det er slett ikke vanskelig å finne eksempler på at produktene har vært markedsført som helbredende overfor kreft, også tilfeller der konvensjonell kreftbehandling er frarådet til fordel for Kyäni-produkter.

Selskapet heter altså «sterk medisin», hvilket er en selvmotsigelse i seg selv. Den offisielle markedsføringen er også spekket med begreper som ikke kan angripes som påstander, men tilsynelatende er ment å gi mottakeren et inntrykk av at her er det helt fantastiske helseeffekter å få tak i. Når den vitenskapelige dokumentasjonen er fraværende, utfylles dette med brukerhistorier og anekdoter om de fantastiske resultatene og helbredelsene som er oppnådd ved å innta Kyänis «supermat». Her er det fri utfoldelse når det gjelder hvilke sykdommer og plager man på utrolig vis har blitt helbredet fra takket være Kyäni: Kroniske smerter, søvnløshet, kreft, høyt blodtrykk, overvekt, infeksjoner, migrene, blodpropp, artralgi, fibromyalgi og vorter er et lite utvalg. For sikkerhets skyld skriver selskapet at disse historiene helt og holdent står for skribentenes ansvar, og at Kyäni ikke kan gå god for noe av innholdet. Like fullt synes dette å være den viktigste delen av markedsføringen av produktene.

MLM salg

Hva så med Kyänis forretningsmodell? Med en slik spredning må vel noe ha vært gjort riktig? Kyäni uttaler selv at dersom deres produkter hadde blitt solgt gjennom vanlige forretninger og helsekostbutikker, hadde de blitt glemt mellom butikkhyllene og aldri blitt noen markedssuksess. Mye tyder på at de har helt rett, fordi det finnes svært mange lignende produkter på markedet allerede. Et annet aspekt er at produkter omsatt gjennom butikker fremfor uavhengige distributører gjør det enklere å adressere de påstander som fremsettes om produktene. Kontrollen med disse helsepåstandene pulveriseres altså gjennom MLM-modellen.

Kyani pyramide


Et vanlig kjennetegn ved MLM-modellen er at de som selger produktene selv er forpliktet til å kjøpe dem for å være kvalifiserte for å tjene penger. Dermed oppstår en svært gunstig effekt ved at disse kan dra økonomiske fordeler av å overdrive påstandene om produktenes effekt. Dermed er man sikret en jevn strøm av de helt utroligste brukerhistorier.
Ekstremt kostbare produkter
Produktene til Kyäni er ekstremt kostbare dersom man sammenligner deres effekt med hva man kunne ha fått i seg på naturlig vis. Hvem ville egentlig betale 400 kr literen for noe som ikke kan dokumenteres å være sunnere enn annen fruktjuice? Dermed er det naturlig nok svært vanskelig å skaffe kjøpere av produktene, og enda vanskeligere å beholde dem når de ikke opplever den forespeilede effekt. Dermed er det forestillingen om å tjene store penger på dette som er det mest tiltalende aspektet ved dette, og i praksis selger man en forretningsmulighet. Dette bekreftes også ved at Kyänis selgere innrømmer at man har flere distributører enn sluttkunder. Inngangsbilletten til denne «fantastiske» forretningsmuligheten er at man betaler noen tusen for en startpakke, og deretter betaler man for en månedlig produktpakke for å være kvalifisert. Det er disse obligatoriske kjøpene som utgjør størsteparten av Kyänis omsetning, og i praksis ligger en skjult verveavgift innbakt i den ekstreme overprisen. Dette er ulovlig i henhold til den norske Lotteriloven som krever at 50 % av all omsetning skal være salg av produkter eller tjenester til reelle sluttkunder. Distributørenes egne kjøp regnes altså ikke som salg til sluttkunder i en slik sammenheng.

Hva det koster å produsere Kyänis produkter er vanskelig å si, men det påstås at de to gründerne til sammen har investert 300 millioner dollar i konseptet. Når selskapet er grunnlagt på en stor bløff, kan man jo også undre seg hvorvidt produktene som selges inneholder det de oppgis å inneholde.

Pyramidespill
For de som kjenner pyramidespillenes natur kan det være verdt å merke seg at Kyäni bruker en såkalt tvungen matrise. Dette betyr at nye distributører plasseres i et forhåndsbestemt mønster. Denne hierarkiske formen forsvares ofte som en mer rettferdig modell, siden personer som selv ikke klarer å rekruttere nye selgere også vil få muligheten til å tjene penger på distributører som kommer senere inn. En annen konsekvens med denne modellen er at frafallet av distributører stort sett vil skje blant dem som registrerte seg sist. Når pyramiden da kollapser blir det normalt en kraftigere dominoeffekt. Dette har så langt kun inntruffet på det amerikanske markedet, og i de øvrige land Kyäni er inne i har det vært relativt beskjedent frafall av distributører.

Kyani koster mer enn det smakerSom de fleste andre MLM-selskaper frister Kyäni med de mest generøse garantier om at man kan få 100 % refusjon om man ikke er fornøyd. Den svenske avisen Sundsvalls Tidning har imidlertid satt søkelys på forretningskonseptet og rapportert om en rekke distributører som har møtt store vanskeligheter når de har forsøkt å få i stand en refusjon.
Et av slagordene til Kyäni er «Feel the difference». Men hva er egentlig forskjellen? Jo, Kyäni har absolutt vært meget dyktige når de har satt sammen en utspekulert røverhistorie som samtidig er uangripelig rent juridisk. Men bortsett fra det er dette bare en gjentakelse av den gamle historien om et «mirakelmiddel» solgt til en vanvittig pris gjennom et pyramidelignende omsetningssystem. Sammenligner vi Kyäni med Tahitian Noni finner vi at den største forskjellen er at Tahitian Noni er på vei ut av det norske markedet med omsetningen om antall distributører på full fart nedover, mens Kyäni er på vei inn. Erfaringstallene fra USA tyder imidlertid på at Kyäni med sin mer aggressive markedsføring har hatt en kortere inkubasjonstid og ventelig vil møte metningen i markedet tidligere. Denne døgnflueeffekten forsterkes også av at mer og mer av denne type virksomhet flyttes til internett, hvor man etter hvert vil finne mer og mer informasjon om hvilken gigantisk bløff dette konseptet er fundamentert på.

Slik vil det gå
Legger man historien til grunn kan man sannsynlighetsberegne hvordan Kyäni vil oppleve det norske markedet:

 • Frem til sommeren vil det være en fortsatt vekst på ca. 50 nye konsulenter pr. uke.
 • I løpet av høsten vil vervingen bremses ned til 20-30 nye konsulenter pr. uke
 • Første halvdel av 2013 vil vervingen bremse ytterligere, og frafallet av konsulenter vil starte
 • Sommeren 2013 vil man flate ut på det høyeste antall samtidig aktive norske konsulenter på mellom 4.000 og 5.000 personer
 • Utover høsten 2013 vil frafallet av distributører stige betydelig slik at tilveksten av nye distributører ikke klarer å demme opp for frafallet
 • I løpet av 2014 vil det norske distributørkorpset reduseres til under 2000 personer
 • I 2015 reduseres dette til under 500
 • I 2016 er det bare en hard kjerne igjen bestående av de distributørene som fortsatt er hellig overbevist om produktenes fantastiske egenskaper, og det verves noen ytterst få nye distributører i måneden.

Når Kyäni i praksis er borte om 4-5 år vil man antagelig kunne slå fast følgende:

 • 7.000-10.000 nordmenn har totalt prøvd seg som distributører for Kyäni.
 • Mindre enn 25 % av disse lyktes noen gang å rekruttere en eneste ny konsulent.
 • Minst 95 % har totalt sett gått med tap når distributørenes obligatoriske kjøp er fratrukket.
 • 50-100 personer har opplevd redusert levetid eller livskvalitet etter å ha byttet ut legemidler med Kyäni-produkter.
 • 2-3 nordmenn har tjent en million kroner eller mer.
 • 20-30 personer har tjent over 100.000 kr.
 • En rekke distributører har kommet i økonomisk skvis fordi de ikke klarer å opprettholde omsetningen og dermed selv har måttet dekke kostnadene til leasing av bil
 • 50 % av alle dem som har prøvd seg som distributører har startet opp som distributører for et annet pyramidelignende selskap.
 • For 50-100 nordmenn ble Kyäni inngangsporten til en langvarig MLM-avhengighet.
 • Hundrevis av vennskap er blitt forpestet og mange distributører har opplevd å ikke bli invitert i familieselskaper lenger fordi de alltid maser om denne blåbærsaften.
 • 20-30 millioner kroner har forflyttet seg fra norske lommebøker og over i hendene på de amerikanske bløffmakerne bak Kyäni.

Er Kyani enn bløff? Legg igjen din kommentar!

Les også artikkelen 40 MLM myter for å lære mer om MLM.

Be Sociable, Share!

162 thoughts on “Kyani – helserevolusjon eller pyramidebløff?”

 1. Kyani er ingen bløff… Min mamma bruker kyani dagli og har fått en mye bedre helse og energi. Noe som er helt fantastisk :) Trodde virkelig ikke at jeg skulle få oppleve det, med tanke på alle diagnosene hun har som fybromialgi, revatisme, leddgikt, astma og lavt stoffskifte…

  1. Jasså, og det kan du få en lege til å dokumentere? At det var kyani og ikke medisin som gjorde moren din frisk altså. Det tror jeg ikke noe på. Dette er MLM bløff, og en del av den subjektive opplevelsen dere bruker til å markedsføre dette. Noe som er i strid med både markedsføringsloven og legemiddelloven for å nevne noen lover dere bryter.

   1. HAHAHA, ELg jeg gir meg ende over! Du er bare helt SJEF!

    -Jasså, og det kan du få en lege til å dokumentere?
    Hva faen er vitsen med å få legen til å dokumetere, når du vet virkning på tradisjonell medisin, stopper med det litt, starter med feks Kÿani (eller andre), du får en positiv virkning og livet blir bedre og rikere… Hva skal legen si da!? Nei det er bare tull, du opplever ikke det, nei det er ikke helsekosten som gjør det, men medisinen du tok en pause fra for 2 mnd siden som nå begynner å virke etc…

    ELg, du bryter flere lover, og du legger frem påstander og antyder at vi er kriminelle hele gjengen og lyger og tar om oss bare for å bygge rikdom… Du har missforstått det meste, (det vil du nok aldri forstå, du kom til verden som en stukken idiot og går nok 6 fot under jorden også, fortsatt som en stukken idiot)…

    1. Tror ikke du helt skjønner hvordan verden fungerer.
     For at noe skal kunne påståes å ha en virkning, så må det dokumenteres. Og det er ikke hvem som helst som kan dokumentere effekt av medisiner. (eller i dette tillfellet “mirakelstoff”) Derfor må en lege inn å vise til at pasienten ble frisk som følge av dette mirakelstoffet og ikke andre ting.
     Forskning er ikke så enkelt som at man bare deler ut preparater og ser hva som skjer. Det er kontrollerte studier som foretas i detaljerte former.

     Det dere kommer med her, er en subjektiv opplevelse. Det betyr altså at et menneske har en opplevelse av at han (eller hun) ble friskere av å spise (eller drikke) et stoff som feks kyani eller lignende. Opplevelsen kan være virkelig nok for den det gjelder, men er ikke noe bevis for at dette faktisk er et mirakel stoff. Det kalles placebo. En effekt man ikke skal underkjenne. Men igjen, det er ikke noe bevis for at stoffet virker.

     Det er heller ikke lov å reklamere med subjektive opplevelser som bevis.
     Det er heller ikke lov å reklamere for noe som ikke er et legemiddel, med at det har en virkning som gjør deg friskere, får bedre helse, kurerer ditt eller datt, eller gir deg strammere rumpe. Det står det om i legemiddelloven, og i markedsføringsloven. Og selv om dere er i MLMbransjen, og mener at dere står over norsklov, så gjelder den altså dere også.

     Leger anbefaler ikke folk å ta ting som ikke er kontrollert. Men de kan feks anbefale vitaminer, jern, magnesiun og slike preparater viss blodprøven viser at en person har mangler av dette.
     Men ingen lege skriver ut en anbefaling på et abonnement på noe MLMgreier, fordi det er bedre enn medisiner. Det har de ikke lov til, og risikerer dessuten lisensen sin på å gjøre det.
     Å gjøre slikt kommer inn under kvakksalverloven, og har ingenting med å være en seriøs lege.
     Sjekk Rytke Gert Hamer. Han var også lege en gang.
     Mengele var også lege, en ganske dyktig en også, men svært få vil vel assosieres med det han fant ut.
     Så det er forskjell på legfer også, men jeg snakker om skikkelige seriøse leger, som har omtanke for sine pasienter og ikke driver med tull. Og MLM er nettopp det, tull.

     1. Nei, for det har jeg skjønt du forstår ELg… Trenger ikke å forstå meg på verden jeg, eller for den saks skyld resten av befolkningen, for til det, ja der har vi deg ELg til å hjelpe oss :p

      Takk ELg, for at du forstår så til de grader hvordan verden fungerer og ikke rikker under en stol din mindre smakelige belæring… Må gud forby at du er innenfor læreryrket!

 2. ELg, det er mye som er bløff der ute i denne store verden, og ja, i mlm som i ALL annen forretning som finnes, finner du søppel. Dessverre for både tradisjonell forretningsdrift og nettverksdrift.

  Men vi kan her ikke legge alle under en kam!

  Men, vi kan fastslå at du er ensporet negativ og uansett hva som måtte komme holder du på dine vrangforestilninger av både det ene og det andre.

  Vet du hva GMP standard er: http://en.wikipedia.org/wiki/Good_manufacturing_practice
  Jeg vet hvertfall om et selskap som følger dette på sine produkt.

  Så over til noe annet, jeg feks har aldri påstått å stå over Norsk lov, og etter hva jeg har sett her inne, er det heller ingen andre som har påstått det. Hvor har du det fra!? Jeg vil heller sende den tilbake til deg, for, du virker jo å vite mer og ha rett i alt enn hovedvekten av befolkningen, jeg tror nok ikke jeg er helt på jordet om jeg tror du tror du er sjefen over alle sjefer…

  Å diskutere (om det kan kalles det) med deg, er en ensporet vei, gjennom et mørkt intet uten innhold eller viten. Det er som om tastaturet går sin vante vei, med sine vante ord, bare stokker dem om litt etter som det passer seg. Du er rett frem en grå, trist og ensporet sjel som jeg rett og slett tror har lite spenning i livet (og det er trist), men så lenge du er fornøyd med å se svart på livet, håne livets store muligheter og det at det FAKTISK finnes mer mellom himmel og jord enn ja, hva både du og jeg fullt kan forstå oss på så ønsker jeg deg en fortsatt fin fortsettelse på det triste intet…

  Make a living, LIVING! IKKE SLEEPING!

  1. Jada, jeg vet godt hva GMP er. Det er noe nytt MLM prøver seg på for å virke seriøs. Men igjen så faller dette igjennom på så mange punkter at det er latterlig.
   De såkalte vedtektene er så vage og diffuse og forteller ingenting. Dessuten er flere punkter til og med under det kravet som stilles for omsetning av matvarer i Norge.
   Godt forsøk, prøv igjen.

   Du trenger ikke diskutere med meg. Jeg er kun ute etter å fortelle folk at de ikke har en sjanse i havet til å tjene penger ved å la seg verve inn i et MLM system. Du viser også hvilken total mangel på saklig informasjon som finnes. Du forteller eventyr og kommer ikke med noe som kan kontrolleres eller bevises. Du forlanger at folk blindt tror på det du sier, uten å stille spørsmål. Det er ikke en seriøs måte å drive et selskap på. Det burde du vite som har slik lang bakgrunn fra meglerbransjen.

   1. Hei ELg.

    Du kommer med mange forskjellige påstander om Kyani.

    Kan du dokumentere disse?

    1. Goran Kolra:
     Hvilke påstander er det du må ha dokumentert?

     Faktisk så er det dere som selger dette som må kunne dokumentere de forskjellige påstandene dere kommer med.
     Når dere kommer med påstander om helsemessige gode virkninger, uten å dokumentere dette. Så bryter det med bla markedsføringsloven legemiddelloven.
     Det er ikke lov å selge et produkt som gir seg ut for å være medisin uten godkjenning fra legemiddeltilsynet.

     Sjekk hvordan det gikk med Xocai.
     De lovet også fantastiske helsemessige bedringer. Akkurat som dere.
     Og akkurat som med Xocai, så er dette udokumenterte påstander, uten rot i virkeligheten.

     1. Hei elg

      Kan du vise til dokumentasjon på at ingen nordmenn har tjent penger på MLM?

      “” Jeg er kun ute etter å fortelle folk at de ikke har en sjanse i havet til å tjene penger ved å la seg verve inn i et MLM system.””

      Kan du fortelle meg hva ” bla markedsføringsloven legemiddelloven.” er ?

      Du mener kanskje “bla. markedsføringsloven _og_ legemiddelloven.” ?

      Generelt derimot er det en ting jeg ser at du skriver mange ganger, det er
      uttrykk som “Dere” “Alle i Kyani” eller til og med “Alle som driver med MLM”.

      Har du dokumentasjon på at hver enkelt MLM-selger lyver til kundene, driver med
      fusk og bedrag, og de andre diffuse tankene du har.

      Du skriver også “Men ingen lege skriver ut en anbefaling på et abonnement på noe MLMgreier, fordi det er bedre enn medisiner.”

      Mulig det stemmer, likevel, så finnes det fastleger i dette ganske land som tar Kyani.

      Fordi det fungerer FOR DEM.

      Jeg vet ikke om du har fått med deg debatten om merking av mat til norske forbrukere som pågår.

      Der kommer det fram at mye av maten vi får i Norge er FEILMERKET, inneholder MINDRE av det forbrukere
      TROR de inneholder, så som, grovt korn, vanilje, fisk og vitaminrike ingredienser.

      Dette gjør at folk er UNDERERNÆRT. Vil du ikke tro på det så sjekk deg selv. Enten hos en LEGE,
      eller ved å kutte ut melk, kjøtt og ferdigmat, og spise en mye større andel grønt en måned.

      Hvis det gjør en forskjell for DEG, så har du lært noe.

      Det handler om egen kropp, og hva som fungerer best for en selv.

      Der har jeg lært noe idag.

 3. (fikk visst til likevel, nevner at dette innlegget også ligger i e-postkassen din B.F.)

  Liker innlegget ditt MAX, og er så GLAD for at jeg leste akkuratt DET
  innlegget. Min venninne driver og skal ha meg til å bli kunde for Kyäni.
  Jeg sa blankt nei, men tenkte at det ikke skadet å gjøre litt research.
  (Ja, jeg drev og vurderte og takke ja til et møte bare for å være litt snill),
  men heldigvis leste jeg innlegget ditt først, som minnet meg på hvor
  idiotiske disse pyramide selskapene er. Synd at du får så mye kritikk.
  Skulle gjerne postet dette som kommentar til “artikkelen” din. Men fikk
  ikke til. Lykke til videre. Selv orker jeg ikke drive med slik forskning,
  det blir bare for mye fakta og tall (rotehue). Men fint å lese at noen gidder.

  Keep smiling :) :)

  Mvh Martine

 4. åååå, så synd Martine, og la deg villede av mislykkede mennesker, som sitter å dikter opp historier, for å få deg til å ikke ta glede av noe positivt…
  Disse tullingene som står bak denne siden, driver også med MLM. De bruker munnen sin, for at du ikke skal ta ett valg selv, slik at du må fortsette å jobbe for andres drømmer..
  Tipper veninna di får ett bedre liv enn deg ;)
  Du kan prøve produktene en mnd, og liker du de ikke, så får du pengene tilbake minus frakt ;) Det får man ikke i helsekostbutikker, eller hos legen…

  Lykke til med det samme livet du har nå, resten av livet :-) :-)

 5. Har blitt kvitt alle mine betennelser i kroppen etter jeg startet på Kyani:)
  Legene greide ikke hjelpe meg det de ga meg var sykemelding og betennelses dempende medesiner som gjorde meg kvalm og jeg fikk vondt i magen.
  Når jeg ikke kunne ta de medisinene og kroppen var like vond prøvde jeg Kyani.

  Nå er jeg i full jobb har masse energi, ikke vondt og sover godt om natten.
  Har prøvd en tid uten produktene for jeg var veldig skeptisk på om det var de som hjalp meg.
  Da kom smertene tilbake.

  Det er IKKE noe mirakel medisin helt riktig og det kurerer IKKE kreft.
  Man skal IKKE slutte på medisinene sine og starte på Kyani.
  Kyani er ett kosttilskudd..
  Det er alltid noen som prøver å ødelegge for andre og misunnelsen er stor når man ikke greier å lykkes selv her i livet.

  Jeg skal gå på Kyani produkter resten av livet og takker Kyani for at jeg fikk helsa mi tilbake.
  Håper flere får oppleve det samme som meg der ute.
  Å jeg har mange venner og bekjente som har fått god virkning.
  Ikke hør på alle negative menneskene her inne gi det en mulighet virker ikke produkten kan du sende dem tilbake til Kyani og få pengene tilbake for dem har garanti.

  Ha en strålende dag både negative og posetive mennesker her inne:)
  Å lykke til alle Kyani distributører stå på tiden vil vise hvem som hadde rett:)

  1. Hei.
   Fint at du er blitt kvitt plagene dine. Men at det skyldes Kyani har du ikke noe belegg for å påstå.
   Med andre ord, du kan ikke dokumentere eller på noen som helst måte bevise at det er Kyani som har helbredet deg, og ikke noe annet. Som feks behandling kost omlegging, miljø eller en av mange andre faktorer som kan spille inn. Så før du kommer med slike tøyse påstander, så bør du kunne dokumentere de. Placeboeffekten er stor, bare du tror nok på den.

   Ingen her er misunnelig på dere som selger eller bruker Kyani eller noen andre produkter solgt gjennom et pyramidesalsselskap. Jeg er kun ute etter å opplyse folk om at dere som driver med MLM ikke har peiling på hva dere driver med. Dere bryter så mange regler, forskrifter og lover at det er utrolig at dere i det hele tatt får holde på. Eneste grunnen til at dere holder på, er fordi dere er så få at myndighetene ikke ser det som et folkeproblem at dere faktisk lurer og bløffer folk til å begynne med MLMgreiene deres.

   Og til de som blir forsøkt vervet, dere trenger ikke høre på meg eller noen andre. Bare still noen kritiske og litt vanskelige spørsmål, så får dere se hva som skjer. Men på disse sidene her får dere i allefall litt informasjon om hva dere bør undersøke og spørre om. MLMgjengen har ingen svar.

 6. Føler meg lurt…. Har en 16 år gammel ME syk datter som har spist Kyani i 2 måneder nå. Selger av produktet var meget overbevisende i sin tale på hvor bra dette ville være for henne. Dere som sverger til Kyani, hvor lenge synes dere hun bør spise dette før resultatene skal syns?? Det er svindyrt i tillegg til alt annet vi har av utgifter på sykdommen, hadde vært fint med en objektiv uttalelse.

  1. Hei Helene.
   Dessverre så er det slik at de som er mest sårbare også er de som er mest desperate etter å finne løsninger.
   Dette utnytter MLM folk til det ytterste. De selger sin alternative mirakelkur som om det kan kurere alt på denne jord. Men stort sett så er det mindreverdige produkter, markedsført på en utspekulert og ulovlig måte.

   ME er en skikkelig vrien sykdom som det faktisk forskes en god del på, av seriøse forskere og leger, ikke skrupelløse MLM selskap. Du kommer sikkert til å bli foreslått LP også (lightning process) Det er ekstremt dyrt, og her også sliter de med å dokumentere virkningen. Og de snakker aldri om tilbakefalls prosenten.

   Det finnes dyktige leger på det området, og de beste i Norge er på Haukeland sykehus i Bergen.

   Lykke til med datteren din. Og ikke la deg lure av alle de alternative smartingene som skal prakke på deg alt mulig alternative greier. Det gjelder alt innen MLM også.

 7. Litt sjokkert over hvor dum det virkelig er mulig og være. Klart Kyani er sundt og bra, men hvor mange fler næringstoffer får man i seg av denne vidunderdrikken til 1300.- enn kartongen med multifruktjuice til 10.- på rimi?

  Dersom så mange tjener så godt på kyani, hvor stor er verdien av selve varen? 20.- ?

  Til dere dumme hypokondere som har blitt kurert av placeboeffekten av disse “vidundermidlene” : Et glass Juice eller tilogmed så enkelt som en appelsin til 6.- om morgenen gjør akkurat samme nytten da det er syren i frukten som setter i gang magen og forbrenninga slik at næringsstoffene i maten du ELLERS spiser taes lettere opp slik at du blir sunnere.

  JA, Kyani har akkurat samme effekten, men hvorfor ikke heller spise frukt eller drikke Juice ? Vil noen nå si at Kyani er mer konsentrert slik at man får i seg mere næringstoffer? DRIKK _TO_ GLASS VANLIG JUICE DA HELLER !! personlig liker jeg vitaminbombene Multivitamindrikk som de selger i sverige til 20.-/2L :)

 8. Jaja,lest alle kommentarene her nå,he,he,gøy:-D Er selv distributør for disse fantastiske produktene FORDI det er det eneste som har hjulpet meg med å bli frisk igjen etter 12 år med først Twar infeksjon,så ME. Har prøvd det meste av helsekostprodukter i disse 12 årene,+healere, naturbiopater, homøopater, leger m.m. Ingenting har hjulpet meg, før jeg begynte med Helsetrekanten:-D Nå jobber jeg for fullt, trener som alri før, og har enda overskudd :-) Mitt store mirakel,juhuu:-) Jeg bryr meg faktisk ikke om å tjene på dette, men reklamerer det jeg kan når mennesker jeg snakker med nevner at de har plager med et eller annet. Har heller ikke truffet noen som ikke dette har hjulpet på. Min venninde har vært sterkt plaget med allergi og gikk på legemedisiner lenge. Hun slet med øyekatarr,betennelse,snufset og nøs om hverandre. Dette året har hun ikke brukt legemedisinene sine og har heller ikke hatt noe plager med øynene eller snufsing:-D Dette vil jeg bruke resten av mitt liv:-D E¤

 9. Vil også si at i de fleste drikker i butikken i dag bugner det av sukker og masse usunne stoffer. Tenkte å kjøpe en flaske fun light med wild berry en dag da jeg leste bak at det var av alle ting Aspartam i den. Satte flasken fort tilbake….:-/

  1. Elisabeth Ødegård: Har du noen som helst dokumentasjon på at aspartam er farlig eller har noen negativ helseeffekt?

 10. Representanten som var her skrøt uhemmet av produktene, og så sa han at kyani hadde en 30 dagers garanti hvor jeg som distributør kunne sende inn produkter innen 30 dager og få refundert 100 % hvis jeg ikke var fornøyd. Jeg hadde brukt produkter i ca 25 dager og jeg kjente absolutt ingen forandring. Jeg bestemte meg for å levere produkter tilbake og si i fra at jeg ønsket ikke å være distributør. Fikk da beskjed om en adresse i Sverige hvor jeg skulle sende produktene til. Jeg gjorde dette innen de 30 dagene var gått, og etter 31 dager fikk jeg en Mail hvor det sto at 30 dagers garantien ikke gjaldt for distributører, her var det en 14 dagers garanti og jeg måtte også levere varene tilbake før det var gått 14 dager, jeg hadde ikke krav på noen penger tilbake. Så nå sitter jeg tilbake uten produkter og ca. 8000 fattigere. Snakk om svindel!

 11. Har fått beskjed i fra kyani at jeg skulle få 90% av varenes verdi igjen når jeg sendte inn varer. Men jeg har tatt kun to esker av blåbærjuicen. Jeg fikk tilbake 1769.85 kr. Jeg betalte 8261.75 kr for varene. Nå blir det advokat mot Distributøren som var her, heldigheta var at det ikke var bare jeg som hørte på hva Distributøren sa!

 12. Har bare en kommentar å komme med. Så lenge mann er sterke nok og overbevist nok i troen,fungerer allt,å det er noe jeg tror i dette tilfellet også. Vist du tror at Kyani fungerer,så gjør den sikkert det,men spørsmålet er da,virker den for at alle stoffene er så sunne å helsevinnende,eller er det troen din som gjør deg friskere?
  Er vel heller ikke så lenge siden vi hadde et tilsvarende produkt som var inn,og det var Nooni Juicen,ble stille rundt den.

 13. Jeg har sett på innholdsfortengnelsen til biovit, den inneholder nesten de samme vitaminer som det er i blåbærjuicen. Hvis du kjøper en flaske med biovit og blander denne med redbull vil dette sannsynligvis ha samme effekt, eller ingen effekt. En flasket med biovit koster ca 50,- og den skal vare i 50 dager. En boks med blåbærjuicen som kyani selger koster 285 + mva. Og den varer i 30 dager. Slik at dere ser at blåbærjuicen til kyani er ca 10 ganger så dyrt som biovit. Dette er ikke den eneste produktet som kyani selger og som dem overpriser. Det er slik at lotteritilsynets paragraf 16 sier noe om dette. Straffelovens paragraf 270 sier også noe om selgerene til dette produktet. Jeg ville vært veldig forsiktig hvis jeg skulle ha vært selger for kyanis produkter:)

   1. Mens dere har et “Mirakelprodukt”?!
    Så istedet for å dokumentere hva som faktisk er i deres produkt, avfeier dere et annerkjent vanlig produkt med en negativ overfladisk drittslenging!

    Redbull har aldri markedsført seg med at du blir friskere av å drikke deg. Hva med dere? Gjør ikke dere det kanskje? JO, jaggu….

 14. Jeg må bare si at jeg anmeldte Distributøren på fredag, mandag gikk jeg til avisen. Tirsdag fikk jeg en telefon i fra hovedkontoret, dem hadde bestemt at jeg skulle få det resterende beløpet igjen! Hva som var den utløsende faktor til at jeg skulle få pengene igjen vet jeg ikke, men jeg har mine mistanker!

 15. Noen vil lure, og andre vil bli lurt. Det er derfor man altid vil se pyramidespill som Kyani.

 16. Frøken “B.F” har skrevet en fryktelig fin artikkel, med opptil flere fakta. Tror jeg.

  Dessverre, uansett hvor mye Fr. “B.F” kverulerer og sutrer over noe han ikke har greie på,

  faller hele argumentet hans fullstendig sammen i og med at han selv etter å ha innsett
  at hele artikkelen er basert på at han ikke kan matte fortsatt lar sin manglende evne
  til barneskolematte bli stående.

  HEI B.F. DU HAR INNSETT AT DU HAR REGNET FEIL. HVA MED Å SE LYSET, OG IHVERTFALL *RETTE* OPP
  I DET DU HAR SKREVET FEIL? 8.800 kr literen? narr meg ikke til å le deg i trynet hver dag resten av livet…

  nek.

  G

  1. Goran kolra:
   Her viser du ditt sanne MLM ansikt.
   Kritikk skal slåes ned på og latterliggjøres. Du bruker et språk som er nedlatende og gjør forsøk på hersketeknikker.

   Istedet for å prøve å dokumemntere hvor bra produktet ditt er, kritiserer du kritikerne.
   Det er det dårligste salgstrikset i boka!

   Du fremstår lite seriøs og får alle som leser dine innlegg til å tenke seg om flere ganger før de eventuelt vil ha noe med slike som deg å gjøre. Altså selgere for et eller annet lust MLM produkt.

   Dessuten leser du tydeligvis ikke alle innleggene. Men kommenterer av hjertens lyst uten å se hva som tidligere er skrevet.

   Vel, lykke til med å prøve å skremme kunder inn i pyramiden din.

   1. Elgen… hva med å se *hovedbudskapet* som er at B.F LYVER i sin artikkel,
    blir FORTALT han farer med LØGN, og likevel ikke gidder å rette opp i det.

    Ferdisnakka?

    1. GB:
     For å kunne markedsføre et produkt så må man følge viss lover.
     Felles for alle er at de må følge Markedsføringsloven.
     I den (Markedsføringsloven altså) så står det endel om hvordan man kan markedsføre et produkt. Å markedsføre et produkt med at det gir deg bedre helse strider mot denne loven. I tillegg strider den mot Legemiddelloven,som omfatter legemiddler. For å selge noe som legemiddler må produktet være godkjent som legemiddel. Godkjent av Norske myndigheter altså, ikke et eller annet lurt laboratorie.
     Å selge et produkt med lovnader om at man kan få bedre helse, bli friskere, holde seg frisk, bli kvitt sykdommer eller andre plager strider mot både Markedsføringsloven og Legemiddelloven.

     Joda jeg har fått med meg diskusjonen ang mat som er merket på feil måte.
     Et mer interessant spørsmål er om DU/DERE har fått med dere at reglene for omtale av produkter som “helsefremmende” eller lignende er strammet inn. Bla kan man nå altså ikke kalle noe for helsekost, uten å kunne dokumentere at det gir bedre helse å innta produktet. Og med dokumemtasjon mener jeg kliniske tester fra uavhengige laboratorier som er godkjent av Norske myndigheter. Ikke reklame som distributører kommer med.

     Ingen lege eller sykepleier har lov til å anbefale et kommersielt produkt som gir inntrykk av å gi bedre helse. Da kan de miste lisensen sin.
     Selv om jeg vet om mange sykepleiere som pusher et eller annet MLM produkt gjennom jobben sin. Noe som altså ikke er lov.

     MLMere er kjapt ute med å komme med mer eller mindre gjennomtenkte argumenter, spørsmål og krav om dokumentasjon. Noe som er tåkelegging av hele saken.
     Produkter som gir inntrykk av å ha helsefremmende effekter MÅ dokumentere dette, ellers er de ulovlig å markedsføre.
     OG; OBSOBSOBS det er den enkelte distributør som er ansvarlig for at det de markedsfører er i henhold til loven.

     Jeg kan feks fortellle deg at markedsføring av et produkt i strid med legemiddelloven kan gi straff i form av både bøter og fengsel.

     Jeg anbefale deg å lese deg litt opp på Xocai, markedsføringsloven og legemiddelloven.

     1. Så forstår jeg riktig, at så lenge man har markedsfører på tv eller har en dårlig internettblogg så kan man si hva man vil?

      Men hvis man snakker med venner og bekjente om noe så må man følge andre regler?

      Har du noen gang sett en tv-reklame som skrøyt av produktet uten at det var helt sant?

      Eller et hudpleieørodukt som lovte resultater borti natta?

      Det du vil til livs er all løgnen i samfunnet, og honnør for det, der er vi enige.

      Men det du gjør er å si at Kyani og bare farer løgn mens alle andre forteller sannheten om produktene sine.

      Markedsføring dreier seg ofte om å skryte av produkter… alle skjønner at “Hjemmelaget leverpostei” ikke er hjemmelaget, som en i bransjen sa det.

      De fleste gjør ihvertfall det…. de fleste.

  2. Hei, GB.

   Jeg har gjort bloggeier oppmerksom på de to feilene som er påpekt, og disse skal nå være rettet opp. Det er ikke slik at jeg bevisst har løyet om dette, for begge feilene er tuftet på feil i kildematerialet. Jeg har ikke kunnet rette dette opp selv fordi jeg ikke har redigeringstilgang til bloggen. Nå skriver jeg imidlertid kun på min egen blogg hvor jeg så langt ennå ikke har vært nødt til å gjøre korrigeringer pga. påviselige faktafeil. Jeg ser gjerne at dere utfordrer de artiklene som omhandler Kyäni.

   Nå når disse feilene er rettet opp regner jeg med at dere er klare til å angripe det øvrige saksinnholdet. Aller helst hadde jeg sett at en offisiell talsperson kunne ha kommentert artikkelen, men det er nå ca. et halvt år siden Kyänis ledelse ble stilt en lang rekke spørsmål som kunne ha avklart mye, men de har sålangt bare svart at de har mye å gjøre. Det er purret en rekke ganger både fra min side og fra andre, men det forblir taust.

   Det er for øvrig feil det ELg skriver om at det er ingen sjanse i havet på å bli rik på MLM. Det finnes faktisk nordmenn som har blitt rike på MLM. Men det er statistisk sett like stor sjanse for å bli rik ved å spille lotto som ved å prøve å bli rik på MLM. Om du vil utfordre mine regneferdigheter, så blottlegger jeg dem i følgende artikkel: http://4brooker.wordpress.com/2012/06/29/mlm-eller-lotto/
   B.F. sin siste blogpost er .. Mat & Helse – R.I.P.

   1. Hva med å kikke nærmere på “Slik vil det gå” også.

    Jeg vet ikke om det er du som er Nostradamus men det ser ut som du
    tror du kan se inn i framtiden.

    Gjør du lekser også?

   2. B.F.

    Jada, det finnes noen få som har blitt rike på MLM. En av de er Terje Babsvik, mannen bak Xocai i Norge.
    Men dette er kun gutta på toppen, og det er der pengene ligger.
    Selvsagt kan også en midt i pyramiden starte opp en pyranide i pyramiden, men det er ikke de på toppen tjent med, de vil ha spredd flest mulig utover flest downlines, for det er det de tjener mest på.

    Ser man på hvor mange som driver med MLM, og på hvor mange som er blitt rike på det, så er det skremmende få som blir rike på MLM.
    Jeg har snakket med folk på skattekontorer og i skattedirektoratet, og de forteller at det ikke er mange som tjener penger på dette, enda mindre blir rike.

    Mye av intjeningen på MLM undras beskatning. Og da er det like greit å si at man også kan bli rik ved å være kriminell. Noe som også er en større sannsynlighet for at du kan, enn MLM.
    Dessuten så er mye av MLM virksomheten ulovlig i sin markedsføring. Så du er på god vei til å bli kriminell uansett.

    Så ja, du kan bli rik på MLM, bortsett fra at det er like sannsynlig, men ikke fullt så kostbart, å bli det ved å tippe Lotto.

 17. Det er ting som tyder på at det er endel hjernevaskede mennesker som har kommentert omkring blåbærelaksejuicen, de fleste av de er selv selgere og dermed ikke særlig troverdige. Blåbær er sunt , norsk blåbære er meget næringsrik, det samme er laks(villaks) og en rekke andre ting som kan foredles ut av den norske naturen.
  Hva med å gå i skauen å spise brennsle ? hva med tyttebær? Hva med rosenrot? hva med norske økologiske grønnsaker? Samme hva noen rike playboyer i USA(MLM systemets hjemland) mener er godt for deg så vil jeg gjerne påpeke at vi mennesker har utviklet oss igjennom millioner av år , og at det har foregått en naturlig foredling av mennesket og dets nyttearter like lenge. Det å skryte av at blåbær i alaska er så store og ekstra blå er bare tull, det tyder isåfall på at bæra er foredlet frem. Men nok om det .

  MLM er avhengi av en rekke griske og lite kritiske mennesker for å leve, de bidrar ikke med noe til samfunnet utover å gi raske penger i lomma til de få. Normalt kosthold, MOSJON og en sunn livsinnstilling har gjort at mennesker i tusenvis av år har utviklet seg og fått økt levealder og mindre sykdom og plage. Et godt råd til alle som vurderer MLM er å heller ta seg en deltidsjobb, sikre penger og færre fiender.

 18. GB.
  ut i fra det du skriver, forstår jeg at du ikke har noe greie på regelverket innen for det du driver med.
  Det er ikke min oppgave å opplyse deg om det heller, det er du pliktig til å sette deg inn i selv. Dette er spesielt viktig viss du selger et produkt som er ment til invortes bruk.

  Og det er her noe av faren innen MLM er, dere TROR en hel masse, og vet veldig lite.
  Og når dere blir gjort oppmerksom på at dere driver ulovlig, så bortforklarer dere det istedet for å følge loven, og de regler som gjelder for salg av det dere selger.
  Og dere kritiserer kritikeren.

  Hva gjør du viss du får et brev fra feks legemiddeltilsynet som truer med bot og fengsel da, blir du sint og forbannet da og eller?

  1. Trollelg, takk for advarselen.
   Synes det er fint at du engasjerer deg i ting, jeg har ihvertfall lært mye av det.

   Takk for hjelpen til å gjøre en bedre jobb som potensiell (har aldri solgt en pakke, kun brukt produktet selv fordi jeg elsker det) selger!

   Jeg vil være en 100 % ærlig selger hvis jeg gjør det, og kun presentere for folk som spør og er nysjerrige på hvorfor jeg bruker det.

   Takk igjen

 19. Jeg synes de som er fornøyd med Kyani, kan få lov til å fortsette å være det jeg, så kan de som er kverrulanter og misunnelige på de som tjener noen kroner på det, spise medisinen sin.
  For jeg tror noen av de sutrende, mlm fiendtlige, fanatikerene, som prøver alt i sin makt for å svartmale en god måte å tjene noen gode penger, sammen med gode produkter på, er noen stakarslige, mislykkede, venneløse, individer, som bare synes synd på seg selv, fordi de aldri har skapt noen ting bra i sitt liv.
  Synd på dere er det, og jeg er glad jeg ikke kjenner noen som er slik skapt som dere.
  Jeg omgås bare positive mennesker, som ønsker å skape noe mer enn det de har idag, og da er faktisk mlm en lovlig, og fantastisk mulighet til å gjøre det, HVIS MAN GJØR NOE MED DET :) Penger kommer ikke av seg selv, og businessen er god om man selger dritt, men nå er det faktisk slik at Kyani har produkter, som hjelper utrolig mange mennesker, bare etter 2 år i Norge.
  Gleder meg til å se utviklingen, som kommer til å være kjempepositiv i framtida.
  Kyani har enda ikke kommet ordentlig i gang, og det er først om 10 år Kyani kommer til å være store i hele verden, og 1000 vis av mennesker kommer til å leve av det :)

  Jeg skal leve av mlm, sammen med Kyani resten av livet :)

  Har drømt hele livet, om at de skal ringe fra Lotto på Hamar, men det har de aldri gjort, og kommer aldri til å gjøre heller… Har spilt bort såååå mange 1000 på Norsk tipping, og for 8200,- kr hos Kyani, så har jeg nå skapt meg ett levebrød :)
  Takk Kyani, for at jeg fikk muligheten til å få ett bedre liv.

  Elg og andre kverrulanter ler jeg av, og kommer til å gjøre det resten av livet også.

  Stå på, Dere blir sikkert suksefulle hele kverrulant gjengen!!!

  1. Det er pussig at de som er kritisk til MLM himmelen blir stemplet som ulykkelige. Er det ikke mulig å være saklig uenig med MLM heia gjengen og samtidige være lykkelig mon tro?

   Sjansen for at du kommer til å holde på med Kyani resten av livet er nok mikroskopisk. Disse selskapene har stort sett svært kort levetid. Les gjerne om den norske MLM millionæren over 30 000 distributører under seg som etter få år ikke hadde noe igjen av nettverket sitt: http://4brooker.wordpress.com/2012/09/15/drommen-om-mlm-pensjon/

  2. Beklager at du skal leve et kort liv. Det er trist å høre.

   Men forøvrig er jeg enig at du og dine meningsfeller gjerne må få lov til å holde op med Kyani så mye dere lyster.

   Men det er allikevel viktig å få frem sannheten, for det er ikke dere så nøye med.

   Du kommer aldri til å bli rik på å selge Kyani, og du blir aldri friskere av å drikke Kyani.

   Dere har ikke lov til å markedsføre dette slik dere gjør, og dere har ingen beviser for at dette produktet hjelper noen som helst. Beviser gitt av en lege eller forsker altså. Subjektive brukeruttalelser er ikke beviser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge