Kyani – helserevolusjon eller pyramidebløff?

I strømmen av nettverksselskaper som gjør seg fete for det norske MLM-markedet, er det langt mellom dem som etablerer seg med store nettverk av distributører. De aller fleste faller til jorden uten nevneverdig utbredelse, mens noen få klarer å etablere seg. Blant de sistnevnte er Kyäni som i løpet av knappe tre år har rekruttert nærmere 3 000 nordmenn som distributører av sine produkter.

Så hva er det revolusjonerende med Kyäni som har gitt dem en slik suksess på det norske markedet og enda større i Sverige? Er det rett og slett et fantastisk helsefremmende produkt som markedet aldri tidligere har sett og som nordmenn higer etter å kjøpe for å forbedre sin helse? Eller er det en et klassisk tilfelle av et overpriset kosttilskudd markedsført som gjennom et pyramidelignende system med overdrevne påstander som ikke kan dokumenteres vitenskapelig?

Dette er en gjesteartikkel skrevet av B.F. Gjesteartikkler reflekterer nødvendigvis ikke synspunktene til 10min.no.  

tlingitKort fortalt
Kyäni er et amerikansk MLM-selskap som ble startet i 2005 og som etablerte seg i det norske markedet i 2009. De selger kosttilskudd til astronomiske priser, markedsført ved hjelp av en stor samling brukerhistorier som forteller om de mest oppsiktsvekkende helbredelser og helsegevinster for personer som har drukket eller spist Kyänis kosttilskudd. Det finnes imidlertid ingen vitenskapelig forskning som kan dokumentere at disse historiene har noen sammenheng med inntaket av disse kosttilskuddene, og hypotesen som hele konseptet bygger på kan meget enkelt avsløres som en bløff. Hva er det da som gjør at nesten 3.000 nordmenn allerede har registrert seg som forhandlere for disse produktene? Har de ikke en gang gjort et enkelt søk på Google først? Eller er det et klassisk eksempel på at grådighet er en effektiv brems på all kritisk tankegang?”

Hele historien
La oss starte med noen innledende fakta. Kyäni ble etablert i 2005 av Kirk Hansen, Carl Taylor og Dick Powell, alle meritterte forretningsmenn. I løpet av de tre første årene etablerte selskapet en betydelig skare med distributører, i all hovedsak amerikanere. I begynnelsen av 2009 begynte det også å bli en økende skare av distributører fra Europa og Asia, og Sverige var et av landene som tidlig etablerte flere tusen distributører. For øvrig har land som Ungarn og Estland blitt betydelige markeder i Europa. I dag står Asia for mer enn halvparten av all vekst, og Sør-Korea er det desidert største markedet, etterfulgt av Kina og Japan. I USA har aktiviteten sunket kraftig, og blant de distributører som registrerte seg de 3 første årene har om lag 90 % avsluttet sitt forhold til selskapet.

Kyäni betyr «sterk medisin» på Tlinglit. Selskapet selger produkter som kosttilskudd som ifølge deres egen merking «ikke er ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom eller tilstand». Kontrastene til det inntrykk man sitter igjen med etter å ha sett gjennom markedsføringen er imidlertid enorme. På Kyänis offisielle nettsted kan man lese følgende:

«While in Alaska, Dick and Gayle Powell met a researcher who was studying the Alaskan Tlingit (Klink-it) tribe. The researcher was fascinated with the health of the tribe and noted that they had no words for heart disease, cancer, diabetes, and other common diseases in their vocabulary. The tribe routinely consumed the Wild Alaskan Blueberry as well as Sockeye Salmon. Research has since shown that these two foods represent some of the best nutritional value found anywhere.» Kilde.
Altså, mottakeren av denne informasjonen skal først overbevises om at det er et folkeslag i Alaska som har oppsiktsvekkende god helse sammenlignet med andre grupper. Det er imidlertid meget enkelt å finne informasjon som effektivt avkrefter disse påstandene:

«Health problems among the Tlingit are not much different than they are with other Alaska Native peoples. Extensive and continuous Indian Health Service data demonstrate their susceptibility to such illnesses as influenza, arthritis, hepatitis, cancer, and diabetes.»Kilde

Blåbær


«Among the population of roughly 107,000 Iñupiat, Aleut, Athabascan and Tlingit-Haida, cancer is the leading cause of death among women and the third leading cause of death among men.» KildeAltså, vi trenger ikke engang å gå til hypotesen for å finne den første bristen. Den underliggende teorien er altså beviselig feil, og det skulle egentlig være unødvendig å diskutere hypotesen. Men la oss likevel ta en nærmere kikk på den.Blåbær og laks
Ifølge Kyäni er blåbær og laks kildene til dette unike kosttilskuddet, altså mat som tradisjonelt sett har tilhørt det norske kostholdet i generasjoner. Dersom hypotesen holdt mål, ville det altså være underlig om man ikke fant tilsvarende resultater blant nordmenn som man påstår man har funnet hos Tlinglit-folket. Dersom det faktisk var slik at kreft og diabetes ikke var utbredt blant Tlinglit-folket, var det fortsatt en lang vei frem til å sette dette i sammenheng med inntak av blåbær og laks. Og siden den underliggende teorien umulig kan dokumenteres, er det selvfølgelig ingen vitenskapelig forskning som kan dokumentere en slik 

effekt med blåbær og laks.

Kyäni har riktignok listet opp en rekke henvisninger til forskning som kan gi inntrykk av at dette konseptet er vitenskapelig og kunnskapsbasert. Disse henvisningene kan deles inn i to kategorier:

kyani helsepåstander

 • Uavhengig og anerkjent forskning som er svært generell og som ikke kan forsvare helsepåstandene om Kyänis produkter
 • Forskning gjennomført av Dr. Abbas Qutab som er ansatt hos Kyäni

Det finnes altså ingen holdbar forskning som rettferdiggjør Kyänis påstander om helsefremmende egenskaper.

Men, vil noen si, Kyäni påstår jo slett ikke at de helbreder eller forebygger sykdommer! Nei, offisielt påstår de ikke dette, her har selskapets advokater gjort en god jobb. Det er likevel liten tvil om hvilket inntrykk selskapet prøver å skape, og det er slett ikke vanskelig å finne eksempler på at produktene har vært markedsført som helbredende overfor kreft, også tilfeller der konvensjonell kreftbehandling er frarådet til fordel for Kyäni-produkter.

Selskapet heter altså «sterk medisin», hvilket er en selvmotsigelse i seg selv. Den offisielle markedsføringen er også spekket med begreper som ikke kan angripes som påstander, men tilsynelatende er ment å gi mottakeren et inntrykk av at her er det helt fantastiske helseeffekter å få tak i. Når den vitenskapelige dokumentasjonen er fraværende, utfylles dette med brukerhistorier og anekdoter om de fantastiske resultatene og helbredelsene som er oppnådd ved å innta Kyänis «supermat». Her er det fri utfoldelse når det gjelder hvilke sykdommer og plager man på utrolig vis har blitt helbredet fra takket være Kyäni: Kroniske smerter, søvnløshet, kreft, høyt blodtrykk, overvekt, infeksjoner, migrene, blodpropp, artralgi, fibromyalgi og vorter er et lite utvalg. For sikkerhets skyld skriver selskapet at disse historiene helt og holdent står for skribentenes ansvar, og at Kyäni ikke kan gå god for noe av innholdet. Like fullt synes dette å være den viktigste delen av markedsføringen av produktene.

MLM salg

Hva så med Kyänis forretningsmodell? Med en slik spredning må vel noe ha vært gjort riktig? Kyäni uttaler selv at dersom deres produkter hadde blitt solgt gjennom vanlige forretninger og helsekostbutikker, hadde de blitt glemt mellom butikkhyllene og aldri blitt noen markedssuksess. Mye tyder på at de har helt rett, fordi det finnes svært mange lignende produkter på markedet allerede. Et annet aspekt er at produkter omsatt gjennom butikker fremfor uavhengige distributører gjør det enklere å adressere de påstander som fremsettes om produktene. Kontrollen med disse helsepåstandene pulveriseres altså gjennom MLM-modellen.

Kyani pyramide


Et vanlig kjennetegn ved MLM-modellen er at de som selger produktene selv er forpliktet til å kjøpe dem for å være kvalifiserte for å tjene penger. Dermed oppstår en svært gunstig effekt ved at disse kan dra økonomiske fordeler av å overdrive påstandene om produktenes effekt. Dermed er man sikret en jevn strøm av de helt utroligste brukerhistorier.
Ekstremt kostbare produkter
Produktene til Kyäni er ekstremt kostbare dersom man sammenligner deres effekt med hva man kunne ha fått i seg på naturlig vis. Hvem ville egentlig betale 400 kr literen for noe som ikke kan dokumenteres å være sunnere enn annen fruktjuice? Dermed er det naturlig nok svært vanskelig å skaffe kjøpere av produktene, og enda vanskeligere å beholde dem når de ikke opplever den forespeilede effekt. Dermed er det forestillingen om å tjene store penger på dette som er det mest tiltalende aspektet ved dette, og i praksis selger man en forretningsmulighet. Dette bekreftes også ved at Kyänis selgere innrømmer at man har flere distributører enn sluttkunder. Inngangsbilletten til denne «fantastiske» forretningsmuligheten er at man betaler noen tusen for en startpakke, og deretter betaler man for en månedlig produktpakke for å være kvalifisert. Det er disse obligatoriske kjøpene som utgjør størsteparten av Kyänis omsetning, og i praksis ligger en skjult verveavgift innbakt i den ekstreme overprisen. Dette er ulovlig i henhold til den norske Lotteriloven som krever at 50 % av all omsetning skal være salg av produkter eller tjenester til reelle sluttkunder. Distributørenes egne kjøp regnes altså ikke som salg til sluttkunder i en slik sammenheng.

Hva det koster å produsere Kyänis produkter er vanskelig å si, men det påstås at de to gründerne til sammen har investert 300 millioner dollar i konseptet. Når selskapet er grunnlagt på en stor bløff, kan man jo også undre seg hvorvidt produktene som selges inneholder det de oppgis å inneholde.

Pyramidespill
For de som kjenner pyramidespillenes natur kan det være verdt å merke seg at Kyäni bruker en såkalt tvungen matrise. Dette betyr at nye distributører plasseres i et forhåndsbestemt mønster. Denne hierarkiske formen forsvares ofte som en mer rettferdig modell, siden personer som selv ikke klarer å rekruttere nye selgere også vil få muligheten til å tjene penger på distributører som kommer senere inn. En annen konsekvens med denne modellen er at frafallet av distributører stort sett vil skje blant dem som registrerte seg sist. Når pyramiden da kollapser blir det normalt en kraftigere dominoeffekt. Dette har så langt kun inntruffet på det amerikanske markedet, og i de øvrige land Kyäni er inne i har det vært relativt beskjedent frafall av distributører.

Kyani koster mer enn det smakerSom de fleste andre MLM-selskaper frister Kyäni med de mest generøse garantier om at man kan få 100 % refusjon om man ikke er fornøyd. Den svenske avisen Sundsvalls Tidning har imidlertid satt søkelys på forretningskonseptet og rapportert om en rekke distributører som har møtt store vanskeligheter når de har forsøkt å få i stand en refusjon.
Et av slagordene til Kyäni er «Feel the difference». Men hva er egentlig forskjellen? Jo, Kyäni har absolutt vært meget dyktige når de har satt sammen en utspekulert røverhistorie som samtidig er uangripelig rent juridisk. Men bortsett fra det er dette bare en gjentakelse av den gamle historien om et «mirakelmiddel» solgt til en vanvittig pris gjennom et pyramidelignende omsetningssystem. Sammenligner vi Kyäni med Tahitian Noni finner vi at den største forskjellen er at Tahitian Noni er på vei ut av det norske markedet med omsetningen om antall distributører på full fart nedover, mens Kyäni er på vei inn. Erfaringstallene fra USA tyder imidlertid på at Kyäni med sin mer aggressive markedsføring har hatt en kortere inkubasjonstid og ventelig vil møte metningen i markedet tidligere. Denne døgnflueeffekten forsterkes også av at mer og mer av denne type virksomhet flyttes til internett, hvor man etter hvert vil finne mer og mer informasjon om hvilken gigantisk bløff dette konseptet er fundamentert på.

Slik vil det gå
Legger man historien til grunn kan man sannsynlighetsberegne hvordan Kyäni vil oppleve det norske markedet:

 • Frem til sommeren vil det være en fortsatt vekst på ca. 50 nye konsulenter pr. uke.
 • I løpet av høsten vil vervingen bremses ned til 20-30 nye konsulenter pr. uke
 • Første halvdel av 2013 vil vervingen bremse ytterligere, og frafallet av konsulenter vil starte
 • Sommeren 2013 vil man flate ut på det høyeste antall samtidig aktive norske konsulenter på mellom 4.000 og 5.000 personer
 • Utover høsten 2013 vil frafallet av distributører stige betydelig slik at tilveksten av nye distributører ikke klarer å demme opp for frafallet
 • I løpet av 2014 vil det norske distributørkorpset reduseres til under 2000 personer
 • I 2015 reduseres dette til under 500
 • I 2016 er det bare en hard kjerne igjen bestående av de distributørene som fortsatt er hellig overbevist om produktenes fantastiske egenskaper, og det verves noen ytterst få nye distributører i måneden.

Når Kyäni i praksis er borte om 4-5 år vil man antagelig kunne slå fast følgende:

 • 7.000-10.000 nordmenn har totalt prøvd seg som distributører for Kyäni.
 • Mindre enn 25 % av disse lyktes noen gang å rekruttere en eneste ny konsulent.
 • Minst 95 % har totalt sett gått med tap når distributørenes obligatoriske kjøp er fratrukket.
 • 50-100 personer har opplevd redusert levetid eller livskvalitet etter å ha byttet ut legemidler med Kyäni-produkter.
 • 2-3 nordmenn har tjent en million kroner eller mer.
 • 20-30 personer har tjent over 100.000 kr.
 • En rekke distributører har kommet i økonomisk skvis fordi de ikke klarer å opprettholde omsetningen og dermed selv har måttet dekke kostnadene til leasing av bil
 • 50 % av alle dem som har prøvd seg som distributører har startet opp som distributører for et annet pyramidelignende selskap.
 • For 50-100 nordmenn ble Kyäni inngangsporten til en langvarig MLM-avhengighet.
 • Hundrevis av vennskap er blitt forpestet og mange distributører har opplevd å ikke bli invitert i familieselskaper lenger fordi de alltid maser om denne blåbærsaften.
 • 20-30 millioner kroner har forflyttet seg fra norske lommebøker og over i hendene på de amerikanske bløffmakerne bak Kyäni.

Er Kyani enn bløff? Legg igjen din kommentar!

Les også artikkelen 40 MLM myter for å lære mer om MLM.

Be Sociable, Share!

162 thoughts on “Kyani – helserevolusjon eller pyramidebløff?”

 1. Det er nå ett år siden denne artikkelen ble publisert, og det kan derfor være greit å se hvordan utviklingen har vært i forhold til spådommene om hvordan det ville gå.

  Spådom: Frem til sommeren vil det være en fortsatt vekst på ca. 50 nye konsulenter pr. uke.
  Fasit: Fra april til juli 2012 ble det vervet i snitt 64 nye nordmenn i uken.

  Spådom: I løpet av høsten vil vervingen bremses ned til 20-30 nye konsulenter pr. uke.
  Fasit: De 4 siste månedene av 2012 ble det i snitt vervet 31 nye nordmenn ukentlig.

  Spådom: Første halvdel av 2013 vil vervingen bremse ytterligere, og frafallet av konsulenter vil starte
  Fasit: Vervingen har bremset ytterligere noe i januar og februar 2013 i forhold til høsten 2012, og er under halvparten av hva den var i januar og februar 2012 for Norges del.

  Når det gjelder frafall har Kyäni åpenbart endret praksis mht. hvor raskt passive konsulenter slettes, og i praksis står alle norske eks-distributører fortsatt oppført som aktive distributører. Frafallet har allerede vært massivt, men det har ikke blitt gjenspeilet offisielt hos Kyäni slik det ble med de amerikanske distributørene de første årene. De øvrige spådommene som gjelder videre i 2013 og fremover vil da være vanskeligere å gi noen god fasit på.

  Totalt er det i disse dager passert 5.000 norske Kyäni-distributører, men trolig har godt over halvparten av disse allerede hoppet av. Det er vanskelig å si hvor stor innvirkning denne artikkelen har hatt på Kyänis utvikling i Norge, men forhåpentligvis har den bidratt med sunn skepsis blant mange som har blitt eksponert for markedsføring fra Kyäni-distributører.

  Årsaken til at Kyäni stuper i Norge er at forventningene til helseeffekt og inntjening på ingen måte er blitt innfridd for den store majoritet, og skuffede deltakere faller fra når de ikke lenger ser verdien i å fortsette å pøse penger inn i Kyäni. Kollapsen skyldes altså en kombinasjon av pyramideeffekten i forretningsmodellen og den villedende markedsføringen med ulovlige helsepåstander. Artikkelens tittel er formulert som et spørsmål, og svaret er nå åpenbart: Kyäni er ingen helserevolusjon, det er en pyramidebløff.
  B.F. sin siste blogpost er .. Nei, kiropraktikk kan fortsatt ikke kurere kolikk

 2. Synes det er utrolig bra at noen skriver om disse virkelig useriøse selskapene, og selgere som ville ha solgt sin mors truser bare for å tjene penger.

 3. B.F. er muligens samme person som driver 4brooker.com
  La oss hente litt kunnskap fra den siden: den som i MLM verver en ny distributør har skaffet seg en konkurrent.
  En som har SÅ liten grunnkunnskap om bransjen burde ikke skrive et ENESTE ord mer om emnet!

 4. Børge …

  du skriver ” Ca 80% går med i selskap på bakgrunn av produkt og eller tjeneste, og har ikke til intensjon om å tjene en kr. ”

  Sådan noget vås …. folk er kun med for at tjener på andres bekostning ;-)

 5. Hei Elg;) dette handler ikke om Kyani, men ett lite rop om hjelp. Hvordan kan jeg starte en side som dette og er det lovlig? Har nemelig ett konsept som jeg gjerne vil få litt diskusjon rundt. De svindler unge damer verden rundt. Blir kjempe glad om du kan hjelpe meg:))

   1. Hei alle sammen.
    Jeg VET at produktene til Kyani har vært ekstremt bra for min helse, og mange mange andre rundt omkring. Vi at hatt ett lite prosjekt med oppfølging med blod prøver, oksygen og røde/hvite blodlegemeer. MEN……….
    For ca.1 – 1 1/2 år siden så startet Kyani med å endre på produktene sine, og dessverre ikke til det bedre. Noen vil selvfølgelig være uenige, men er så enkelt som å lese hvilke ingredienser som er i produktene. Dem fjernet flere vitaminer i Sunrise, slik at vi som kunder måtte kjøpe flere produkter for å få tilgang til flere vitaminer som tidligere vi fikk gjennom ett produkt. Dem har i tillegg blandet Vitamin-C og potassium sorbate i samme produkt, noe som medfører at det blir dannet ett stoff i kroppen som heter Benzen. Benzen er MEGET farlig og er linket til kreft. I tillegg så er det både Stevia og fructose i samme produkt, hvorfor? I mine øyne så er ikke helsegevinsten like bra da. Og så har vi Sunset (omega-3) som dem har tilsatt vitamin-A (retinol) (betakaroten), som er i noe for stor dose i forhold til hva som er anbefalt. I tillegg så inneholder Sunset noe som heter Tokotrienol, Vitamin-E, som kommer ifra Anatto busken (Bixa Orellana). Dette er igjen ikke lovlig i EU ( tokotrientol er en kilde til vitamin E, i forordning 1925/2006 (vitamin og mineraltilskudd) er ikke tokotrientol listet opp som en kilde til vitamin E) Ergo er den ulovlig. Sier ikke at Tokotrienol er dårlig, men poenget er at Kyani driver med ulovligheter i sin virksomhet i EU. Dette er noe som mattilsynet er i dialog med Kyani om. Men samtidig er det skrevet som Kyani Science at Kyani har måttet fjerne Tokotrienol og Vitamin-E fra varedeklerasjonen for å tilfredstille EU-krav, men at Sunset fortsatt inneholder Tokotrienol, Vitamin-E. Og hvis dette ikke er ulovlig, så vet ikke jeg iallefall. Så har vi Nitro Xtreme som er ett produkt som gjør at kroppen selv starter med produksjon av nitrogenmonoksid i ca.4 timer, dette er ett produkt som Kyani har kjøpt.

    1. Noe annet som er skjedd med flere og flere i disse årene Kyani har vært på markedet i EU er at folk fikk en “boost” i sin helse, på en positiv måte. Men ettersom mndene gikk, så startet flere og flere å få nedturer i sin helse, dem gikk på en måte tilbake til sitt “gamle jeg”. Ja, for noen så virker produktene enda. Men er dessverre i fåtall….
     Jeg startet med produktene til Kyani sommeren 2011, og brukte dem i ca.2 år før jeg sluttet. Så har prøvd produktene skikkelig og tatt alle produktene hver eneste dag i den perioden. Idag så bruker jeg selvfølgelig ikke produktene pga at innholdet i produktene er endret, du må kjøpe flere produkter for å få i deg samme vitaminer som du fikk i ett produkt tidligere, sunset og Sunrise har ved flere anledninger blitt stoppet i tollen i Norge pga manglende dokumentasjon, for høye doser av vitmaminer og ulovligheter med transport som ble brukt for å få omsatt produktene i Norge i den tiden Kyani ble “ulovlig” i Norge. Dette er noe som har pågått i ca.2 år i min tid, leser fortsatt om flere utfordringer med ingredienser og leveranser.
     Så min konklusjon er ganske enkel: når man må slite i flere år med å få brukt produkter, ingredienser er flyttet over til flere produkter slik at det blir dyrere for kunden og at det kommer jevnlig flere ganger i året mail fra Kyani corp om beklagelser ang produkter. Ja da er det bare å kutte med umiddelbar virkning å støtte disse distributørene. Kyani er forbudt blant annet i Danmark, Litauen og Estland har problemer med Sunset, Italia har hatt ett kjempe stopp med Kyani, pluss mye mye mere…. Og noe må være grunnent til at det er slik, er nok ikke bare tilfeldig nei…..

 6. Spådommen for 2016 var som følger:
  “I 2016 er det bare en hard kjerne igjen bestående av de distributørene som fortsatt er hellig overbevist om produktenes fantastiske egenskaper, og det verves noen ytterst få nye distributører i måneden.”

  Dette stemmer 100 %. Det verves nå bare 2-3 nye nordmenn i måneden, og de aller fleste distributører har gitt opp for lenge siden. Det har haglet med kommentarer her til forsvar for Kyäni, men historien har vist at dette var en pyramidebløff og ikke en helserevolusjon.

  Så en påminnelse ift. hva “Børge” skrev i 2012:
  “Dem som har gitt opp på veien får skylde seg selv, “Losers never win, winners never lose”…”

  Ja, slik er MLM-bransjen, alle disse tusenvis av nordmenn som tapte penger på Kyäni får nå skylden selv fordi de ga opp. Sannheten er derimot at det var matematisk forutbestemt at den store majoriteten kom til å tape penger på dette. Forhåpentligvis har denne artikkelen redusert det totale antall nordmenn som lot seg lure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge