Hvor skal jeg investere ressursene mine for mest mulig lykke?

lykke
Foto: Sanja Gjenero, sxc.hu

Alle ønsker å få mest mulig ut av livet. Vi ønsker oss stort hus, bil, båt, karriere, godt rykte, viktige venner, vellykkede barn, aksjegevinster, ærestitler, seriemesterskap, kunst og styremedlem i borettslaget. Men hvilke av disse tingene er det som gjør oss mest lykkelig? Hvordan skal jeg gå frem for å få mest mulig lykke ut av livet?

Heldigvis er jeg ikke den første som lurer på dette. De siste 30 årene har det blitt forsket en del på lykke.

Easterlin paradosket
Richard Easterlin var en økonom som var en av de første som forsket på sammenhengen mellom inntekt og lykke. I 1974 publiserte han en artikkel der han hevdet at følelsen av lykke (som ventet) økte med størrelsen på inntekten, uansett hvilke land man bodde i. Overraskelsen i studiene hans var at selv om den gjennomsnittlige inntekten i USA økte betydelig mellom 1946 til 1974, så økte ikke lykkefølelsen. Snarere tvert i mot, befolkningens lykkefølelse falt mot slutten av 1960 tallet.

Andre undersøkelser av menneskers lykke bekrefter forteller oss at så snart du har nok til klær, hus og mat, så begynner hver ekstra krone du skaffer deg å bety mindre og mindre. Noe som synes logisk også. Lykken kan ikke vokse uendelig, før eller siden må den flate ut.

nordemenns lykkeKan lykken kjøpes?
Penger skaper mer lykke inntil det nivå som rike land nådde på 1950 og 1960 tallet. Økning av inntekten over dette nivå, skaper ikke mer lykke eller tilfredshet. Forholdet mellom inntektsøkning og andelen svært lykkelige mennesker i USA i løpet av femti års økonomisk vekst viser dette med all mulig tydelighet. Femti års økonomisk vekst har altså ikke ført til flere lykkelige mennesker (*).

Tilsvarende tall for Norge siden 1985 viser det samme.  Her har man fulgt de samme personene, totalt 3 000, etter hvert som de blir rikere. Det viser seg at heller ikke disse blir lykkeligere når inntekten vokser (se graf til høyre). I 1985 sa 0 % at de eide mange goder. Samtidig sa 31 % at de var materielt helt tilfreds og 23 % at de var meget lykkelig. I 2001 sa 61 % at de eide mange goder, 24 % var materielt helt tilfreds og 21 % var meget lykkelige (*).

Dette viser tydelig at selv om inntekten og formuen vokser så har ikke følelsen av behovet for å eie flere ting sunket eller lykken økt. Snarere tvert imot.

Jeg tror at penger og velstand ikke øker lykken fordi vi hele tiden sammenligner oss med naboen og andre rundt oss. Om du får 10 000 i lønnsøke så er du ikke lykkelig når du vet at naboen fikk 50 000. Vi mennesker liker å hevde oss over andre, derfor øker lykken lite med økt velstand.

Rike og fattige land
Det finnes et kjempeparadoks i verden i dag. I den rike delen av verden øker inntekten stadig pr. person mens lykken og tilfredsheten øker ikke. Samtidig, i de fattige landene, hvor ekstra inntekt og velstand virkelig ville gi store utslag i lykke og tilfredshet, forblir inntektsnivåene svært lave. Den rike verden, som blir stadig rikere, har også mer depresjon, mer alkoholisme og kriminalitet nå enn for 50 år siden. Hvorfor er det slik?

Norge er et av landene som gir mest i bistand. Dette til tross gir vi kun 1 % av BNP. Høsten 2009 gikk ett av Norges største pariter, FRP, til valg på å sterkt redusere bistanden. Om vi ser på bistand fra et rent “lykke økonomisk” perspektiv så er det opplagt at man får langt mye mer lykke pr. krone i den 3. verden enn med reduserte bensinavgifter i Norge.

Materialistiske mål er ikke en vei til vedvarende lykke. Det er massiv dokumentasjon for at mennesker, som har materialistiske mål, er mindre lykkelige en de som har immaterielle mål, som for eksempel relasjoner og personlig utvikling. – James Montie, investeringsekspert

Hvilke faktorer bestemmer lykken?
Forskere har funnet ut at 50 % av ens lykke avgjøres av gener. Mye av lykkefølelsen din kan du altså ikke gjøre noe med. Den er arvet fra dine foreldre. Videre så kommer 10 – 15 % av forskjellige målbare ting i livet slik som inntekt, formue, helse og status. De resterende 40 % er et resultat av hvilke målbeviste valg den enkelte gjør for å bli lykkeligere. Slike valg kan være å ikke ønske seg de største materielle godene og å tenke positivt.

Av en stor undersøkelse med 90 000 deltagere i 46 land går det frem at det slett ikke er penger, men nære relasjoner til andre mennesker som er viktigst for om vi oppfatter oss som lykkelige. Seks faktorer forklarer 80 prosent av variasjonen i lykke: Skilsmisserate, arbeidsledighetsprosent, tillitsnivå (synes du folk flest er til å stole på), medlemskap i ikke-religiøse organisasjoner, kvalitet på styringsapparatet  og andel som tror på Gud. – Aftenposten

Min konklusjon er at mer materiell velstand neppe gir meg økt lykkefølelse.

Hvordan bli mer lykkelig?

1. Vær sammen med lykkelige mennesker.
Studier viser at lykken sprer seg mellom mennesker. Om dine venner og familie er lykkelige så smitter det over på deg. Noen forskere har sagt at lykken sprer seg som et virus mellom mennesker.

2. Gift deg, få barn og bli gammel.
Lykken øker om man lever i et par forhold og ytterligere om man har barn. Følelsen av lykke øker også etter hvert som man blir eldre, uavhengig av generasjon.

3. Forstå verden
Studier viser at om man er i stand til å forklare, og rasjonalisere, hvorfor det finnes ulikheter i verden, så har man større sjanse til å føle seg lykkelig.

4. Noe å tro på
Omfattende forskning viser at religiøse mennesker er mer lykkelig enn andre. Samtidig så har religiøsitet mindre å si i sekulære land, f. eks Danmark og Nederland, i forhold til mer religiøse land som USA.

5. Ikke sammenlign deg selv med andre
Ikke la din lykke og tilfredshet styres av hva naboen har. Senk ambisjonene, tenk positivt og gled deg over hva du selv har av goder og evner. Gled deg over ting som er bra, alle ting trenger ikke være perfekt!

Min konklusjon er at mer materiell velstand neppe gir meg økt lykkefølelse.

Har du noen tips for å bli lykkelig? – Legg igjen en kommentar!

Media: vg

Be Sociable, Share!

8 thoughts on “Hvor skal jeg investere ressursene mine for mest mulig lykke?”

 1. Interessant artikkel med mye faktakunnskap. Men dessverre helt ute av “sync” i forhold til dagens realiteter med finanskrise, det store antall mennesker som dør av sult, kriger startet på falskt grunnlag etc. Mitt eventuelle råd for å bli lykkelig må jo da være å arbeide for å avsløre denne verdens hykleri. Kombinert med gode forslag til positive alternativer. Ingen liten oppgave, det skal innrømmes.
  Jeg er imidlertid i noen grad motstander av å stikke “hodet i sanden”. Og dagens situasjon representerer dessverre en klar trussel mot den enkeltes “normale” forventninger til et lykkelig liv basert på materielle goder. Dessverre har jeg ikke noen gode forslag til en forbedring av tilstanden, men håper andre eventuelt har dette.

 2. “Hvor skal jeg investere ressursene mine for mest mulig lykke?”

  Om du ikke er av den langsiktig tenkende typen så burde du investere ressursene i varene de tilbyr på plata i Oslo. Da får du intens (dog kortvarig) lykke. Hvorfor bruke tid og ressurser på å skape langvarig lykke når du kan cashe inn all lykken på en gang rett i blodårene?

 3. Lykke er ikke noe du oppnår men noe du evner. Det er selvsagt letter å benytte seg av denne evnen hvis en ikke lider nød. Men jeg tro hovelvekten av lykke ligger i om man evner å være tilsterklig tilfreds lenge nok til att lykken kan sige innpå. Det å være lykkelig er også noe en kan øve seg opp til. Norge har i en årrekke blitt kåret til det verdens beste land å bo i. Så hvorfor er vi ikke vedens lykkeligste folk? Det er fordi vi har øvd opp en kollektiv misnøye. Velferdsutviklingen klarer aldri å nå igjen våre forventninger. Da hjelper det ikke att vi har velferdsordninger som er så gode at folk i andre land tror vi juger når vi for teller om dem. Jeg vet at det er mange ting som kunne vert bedre her i Norge, NSB kunne vert i rute veiene kunne vert bedre. Men det er mye som fungerer bra også. Følger man med i aviser og fjernsyn får man inntrykk av at mengden vold og drap er sterkt økende noe som ikke stemmer hvis mann leser de reelle tall (Statistisk Årbok). Følger man med i den offentlige debatten I Norge skulle man tro det var tilstanden i Bangladesh som ble diskutert. Det er vel ikke verre i Norge enn at de fleste av oss kunne ta med en liten takksigelse i aftenbønnen.

 4. Jeg har forsøkt å ha en jobb med MASSE penger – og har bare en ting å si – den ga meg ikke noe utfordring og dermed var jeg heller ikke lykkelig i stillingen. Så jeg gjorde det jeg måtte….sluttet (til alle andres overraskelse).

  Etter dette har jeg fått meg en jobb der jeg tjener litt over gjennomsnittet, men jeg har gode kollegaer og interessante arbeidsoppgaver. Hverdagen er ikke et ork lenger, jeg trives på jobben med mine kollegaer.

  Som er fornuftig venn sa til meg en gang: “Du kan bare sove i en seng uansett” :)

  Når du er trist, så begynn å fortelle deg alt du har, som du setter pris på. Ikke fokuser på negative ting – finn de positive tingene og gled deg over dem. Husk at du alltid kan gjøre foransdringer i livet ditt. Noen ganger er det vanskelig å gjøre det motsatte av det som er foventet av deg, men det er DITT liv. De som ikke støtter dine avgjørelser er ikke verdt å være venner med.

  Og husk at smil smitter. Har du fått noen til å smile i dag? :)

 5. Veldig interessant artikkel :)

  Slik jeg ser det er det bare en måte å bli lykkelig på, og det er å gjøre mer av det som gjør deg glad, enkelt og greit. Hvis en for eksempel elsker å oppmuntre og motivere andre mennesker, så er det det en skal gjøre og prøve å finne en måte å leve av det, ikke da bli ingeniør fordi det har en høyere begynnerlønn. En må følge drømmene sine og kjenne etter hva som trekker på smilebåndene. Det er jo det du gjør når du finner din neste? Hvorfor ikke gjøre det med alt annet.

  Jeg er helt enig i at penger ikke gjør en rik på lykke. Men hvis en gjør det som gjør en lykkelig, så er penger ofte et resultat av dette. Det er lettere å tjene gode penger hvis en gjør noe som en virkelig elsker å gjøre. Og når en da begynner å tjene gode penger, det er da det er viktig å holde fokuset og fortsette å kjenne etter på hva som gjør en glad. Gjør en ikke det, kan en fort lure seg selv til å tro at det er alle pengene som har skapt den lykkerusen en går rundt med, mens det i realiteten er det faktum at vedkommende har realisert seg selv og oppnådd en av sine drømmer og det ved å gjøre det som gjorde han/hun glad.

  Så slik jeg ser det, så er det å bli lykkelig noe veldig inviduelt, det er å følge de gode følelsene. Hva som gir deg gode følelser gir kanskje ikke meg gode følelser.

  Forøvrig må jeg også si meg helt enig med Lena her. “Verden ser bedre ut gjennom et smilehull”. Det er bevist at en kan styre følelsene sine i stor grad ved å “simulere” følelsene. Uansett hvor nedfor en er, så kan en trekke på smilemusklene og en vil faktisk kjenne litt av gledesfølelsen, bygg da videre på den ved å begynne å tenke på det som gjør en glad, og vips du er ikke lenger nedfor. Det fungerer hver gang! :)
  .-= Aksjebloggen sin siste blogpost er .. Månedsrapport August 2010 =-.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge