Jeg er ingen taler: Forbered deg eller la vær å si noe!

Forbered deg når du skal holde tale eller være stille!
Foto: StillSearc, sxc.hu

I bryllup og jubileer så forventes det ofte at mennesker som ellers ikke er vant til å holde tale skal si noen ord. Alt for ofte blir dette en kjedelig og pinlig opplevelse for både taler, jubilant og publikum. Ikke fordi vedkommende som holder tale er uerfaren, men fordi vedkommende ikke har forberedt seg skikkelig. Dette provoserer meg! Taleren glemmer å fortelle hele poenget eller viktige detaljer i historien. Den røde tråden forsvinner og det er vanskelig å følge tankerekken til taleren. Fremføringen blir lang og kjedelig fordi taleren ikke har tenkt på hvordan talen skal avsluttes. Gjør noen enkle forberedelser, hold en skikkelig tale, eller la være å si noe!

Det er svært få som klarer å holde en god tale uten å forberede seg skikkelig. Dette betyr at du ikke kan notere ned noen poeng på en lapp kvelden før anledningen og forvente at det kommer til å bli en fantastisk tale. Så, hvordan holde tale? Her er noen råd:

Start tidlig med å arbeide med talen.
Start helst flere uker før du skal holde talen. Skriv den ned og legg den bort noen dager. Ta den frem igjen, finpuss poengene, kort den ned. Dess flere ganger du kan gjøre denne øvelsen dess bedre blir talen. Når du har tid til å legge bort talen noen dager så oppdager du ofte bedre måter å fortelle den på eller kommer på flere historier eller poenger.

Øv på hvordan historiene skal fortelles.
Alt for ofte blir en underholdende og morsomme historie ødelagt av at man ikke forteller den riktig, utelater viktige detaljer, eller forteller poenget for tidlig. Skriv ned historien og lær deg den utenat. Da klarer du å fortelle den riktig selv om du er nervøs.

Om du ikke synes du får til å fortelle historien godt på egen hånd så be om hjelp. Be en av vennene dine fortelle historien, skriv ned hvordan vedkommende fortalte den, og lær deg dette utenat.

Øv deg på å holde talen for deg selv.
Øv deg på å holde talen høyt for deg selv, selv om det kan synes rart de første gangene. Sett gjerne på litt høy musikk slik at du må heve stemmen for å høre deg selv. Lag stikkord for vært avsnitt av talen. Lag små kort der stikkordene står trykket med stor skrift. Hele avsnittet av talen kan du trykke med liten skrift under. Om du mister tråden, ta en liten pause, og les på kortet. 

Ha en generalprøve.
Hold talen for en venn eller to. Om de ikke ler av de poengene du mente skulle være morsomme så prøv å skriv dem om, eller ta dem bort.

Talen må ikke være morsom.
Taler som ikke er ment å være morsomme er ofte følelsesladde. Dette kan være fint. Når du øver på talen så forestill deg at du snakker til den du taler til. På denne måten blir du bedre kjent med de følelsene som dukker opp under talen. Å begynne å gråte under talen er ikke farlig, men publikum blir fort ille berørt om du ikke raskt fortsetter. Ved å øve så er det lettere å ta kontroll over følelsene og gå videre.

Husk at gode taler ofte er korte (3-5 minutter), rett på sak, og vel forberedt. Begrens deg til et par poenger og øv på hvordan du skal fortelle disse. Da får du en god og underholdende tale.

President Wilson ble engang spurt om hvor lang tid det tok ham å forberede seg til et ti minutter langt innlegg. Han svarte: To uker. Hvor lang tid behøver De så til å forberede en times foredrag? Han svarte: En uke. Og om De skal tale i to timer? Han svarte: Da kan jeg begynne med det samme.

Har du vert i en sammenheng der talen ble katastrofe? Eller har gode råd til en tale? – Legg igjen en kommentar!

Be Sociable, Share!

One thought on “Jeg er ingen taler: Forbered deg eller la vær å si noe!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge