Er det trygt å ta vaksine?

I forbindelse med at det sommeren 2009 ble arbeidet hardt med å få klar en vaksine for svineinfluensa, eller den nye influensaen, ble det i Norge økt oppmerksomhet på om vaksinen kom til å være trygg  å ta. I den forbindelse har jeg undersøkt om det er det trygt å ta vaksiner og om det det noen fordeler å la være?

Get Widget The Body Count

I følge en oversikt fra folkehelseinsituttet skal man gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i Norge ta 8 vaksiner fra man er 3 mnd. til man er 15 år. Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet mot smittsomme sykdommer uten å måtte gjennomgå sykdommen med den risiko det innebærer.  

Ved en vaksinasjon blir enten døde, svekkede eller deler av en sykdomsfremkallende mikroorganisme sprøytet inn i kroppen. Lymfocyttene vil ta seg av de som de gjør med alle ukjente mikroorganismer, og vil danne hukommelsesceller som vil gjenkjenne disse mikroorganismene, og fjerne dem raskere hvis kroppen blir utsatt for dem igjen.” – Wikipedia

Alle vaksiner som er en del av barnevaksinasjonsprogrammet er grundig testet og velprøvde.

Flokkbeskyttelse
En av de store fordelene med at alle, eller de aller fleste, blir vaksinert er at befolkningen oppnår “flokkbeskyttelse“. Dette innebærer at det er få personer smitten kan bre seg til, noe som igjen har ført til at vi i Vesten har kontroll på, og i noen tilfeller utryddet, sykdommer som tidligere var svært dødelige. For å oppnå flokkbeskyttelse trenger 80 – 95 % av befolkningen å være vaksinert, avhengig av hvilke sykdom det gjelder. En særlig viktig årsak til å oppnå flokkbeskyttelse er at man da også kan beskytte de som av ulike grunner ikke kan ta vaksine. Det kan være p.g.a allergi, eller små barn som ikke har blitt store nok til å ta vaksinen ennå.

MMR vaskinen og autisme
I utlandet, særlig USA, England og Australia, har det i noen år vert en liten gruppe som har markert seg sterkt med påstander om at MMR vaksinen (meslinger, kusma & røde hunder) kan forårsake autisme. En av frontfigurene for disse påstandene er tidligere Playmate Jenny McCarthy, som har en sønn (født 2002) som har fått diagnosen autisme. Hun har fått massiv mediaoppmerksomhet i USA.

Forskning har derimot vist at det ikke finnes noen sammenheng mellom autisme og MMR vaksinen. (Link 1, link 2, link 3)

En nylig gjennomgang av forekomst og årsaker til autisme av en kommité nedsatt av det medisinske forskningsrådet i Storbritannia (…) fant ingen sammenheng mellom MMR-vaksine, bowel disease og autisme,” – autismeforeningen.no

En konsekvens av at mange foreldre har latt være å vaksinere barna sine i frykt for at vaksinen skal kunne fremprovosere autisme har vert at mange uvaksinerte, i hovedsak barn, har død av sykdommer man kunne vert vaksinert mot. Nettsiden www.JennyMcCarthyBodycount.com holder oversikt over hvor mange som dødsfall og sykdomstilfeller som kunne vert unngått siden 2007 om vaksineprogrammet hadde blitt fulgt i USA. Når denne artikkelen ble skrevet var tallene 174 døde og 45 596 syke.

Jenny McCarthy Body Count

Vaksine mot svineinfluensa
700 000 personer i Norge blir betraktet å være i høyrisikogruppen for å få svineinfluensa og vil bli prioritert i vaksinekøen. Dette er f.eks personer som har astma eller er gravide. Også eldre mennesker er sårbare for sykdommen.

Det har vert en del uro i media i sommer om hvorvidt en evt. vaksine mot svineinfluensa vil være trygg. Det har ikke vert nok tid til å teste denne vaksinen like grundig som det som gjøres av andre vaksiner før de taes i bruk. Man har også noe dårlig erfaring fra 1976 da 25 personer døde av svineinfluensavaksinen, mens kun 1 person døde av selve sykdommen. Det er blitt spekulert i om vaksinen i 1976var forurenset og Folkehelseinstituttet har uttalt at dette er svært lite sannsynlig ved den nye vaksinen.

Denne vaksinen er bygd opp med flere tilsetningsstoffer som er mye brukt tidligere. Bare virusmaterialet er tilsatt. Det betyr at vi har grunn til å tro at vi kjenner til bivirkningene og at de er få, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen” – Tv2nyhetene.no

 På nettstedet pandemi.no svarer Helsedirektoratet følgende på spørsmålet om vaksinen er trygg:

Alle legemidler som har effekt kan gi bivirkninger. Sammenlignet med vanlig sesonginfluensavaksine kan man etter vaksinasjon med pandemivaksinen Pandemrix forvente noe kraftigere reaksjon på injeksjonsstedet, og andre vanlige bivirkninger, som går raskt over. Pandemrix er godkjent i hele Europa basert på en vurdering av dokumentasjon av vaksinens effekt og sikkerhet etter modellvaksinekonseptet. Det betyr at modellvaksinen er testet ut på ca 5 000 personer i kliniske forsøk. I modellvaksinen er det brukt en stamme av et annet influensavirus, H5N1 fugleinfluensa. Erfaring fra årlig skifte av virusstammer i sesonginfluensavaksiner gjennom flere tiår, og fra utvikling av pandemivaksiner, tilsier at en endring av virusstammen til den nye influensaen A(H1N1) ikke i vesentlig grad vil endre sikkerheten og effekten av vaksinen.”

Mange var høsten 2009 skremt over at vaksinen inneholdt kvikksølv. Dosen av kvikksølv som er i hver vaksine er derimot så liten, kun 2,5 microgram, at den er ubetydelig. Til sammenligning så får man i seg 6 – 18 microgram kvikksølv gjennom et normalt kosthold i løpet av en uke. Vaksinen inneholder også stoffet skvalen som den profilerte legen Joseph Mercola mener er knyttet til Gulfkrigsyndromet. Dosen av skavlen er derimot så liten at den tilsvarer mengden i en skje med olivenolje.

Se også artikkelen: Er det farlig å ta svineinfluensavaksinen? her på 10min.no

Kreft vaksine
Det finnes allerede vaksine mot livmorhalskreft. Denne vaksinen har vært unødvendig kontroversielle i Norge. Kreftforeningen, gynekologiforeningen, Who, EU, Canada, USA og Australia har alle gått inn for vaksinen. Det forskes tungt i mange land på mange andre kreftvaksiner. I august meldte norske forskere at de hadde utviklet en vaksine som angriper et enzym som gjør kreftceller udødelige. Å misstro vaksiner er noe konspirasjonsteoretikerne bruker mye energi på. Slike konspirasjoner hører dog hjemme i Hollywood og ikke i virkeligheten. Filmen I am Legend fra 2007 hadde et plott der nettopp en kreft vaksine med den bivirkning  at menneskene ble til zoombier.

Vaksine mot HIV
I september 2009 annonserte forskere at de hadde klart å utvikle en vaksine som reduserte faren for å bli smittet med HIV med 31 %. Vaksinen er prøvd ut på 16 000 frivillige i Thailand. Dette er et enormt gjennombrudd på dette feltet. Etter flere mislykkede forsøk trodde mange forskere at det ikke ville være mulig å lage en slik vaksine. Selv om vaksinen ikke gjør en immun mot HIV vil den kunne gjøre en enorm forskjell. Man antar at 2 millioner mennekser dør av AIDS hvert år, og 7 500 nye blir smittet med HIV hver dag.

Mener du det er trygt å ta vaksine? – Legg igjen en kommentar!

Media: kl kl kl kl vg vg vg

Be Sociable, Share!

127 thoughts on “Er det trygt å ta vaksine?”

 1. Av Lise Tollefsen Slembe
  Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)

  Avisene i likhet med leger og våre helsemyndigheter her i landet har hele tiden siden svine-influensaen ble kjent opplyst landets borgere mye om selve influeansa symptomeme, men lite har det vært skrevet om svineinfluensa – vaksinene forskjellige bivirkninger og hva selve vaksinen inneholder av forskjellige giftstoffer. Og dermed er det duket for mye frustrasjon blant landets borgere, der mange nå stiller seg svært skeptiske til å ta vaksinen. Og det er jo ikke så rart!

  Under noen linker som man kan håper at foreldre med barn og unge går inn på!

  http://www.prisonplanet.com/squalene-the-swine-flu-vaccine%E2%80%99s-dirty-little-secret-exposed.html

  http://www.youtube.com/user/millionsbucks#play/favorites/2/7ybG9WoKHmk

 2. Fysj. Her er det jo en blogger som helt har misforstått poenget m blogg. Irrasjonelle blogger med udokumenterte poenger er viktig. Fornuft og dokumentasjon er teit. Har noen en drill å låne meg. Jeg tenkte å selvlobotomere meg selv og stemme Borgerrettighetspartiet… ;-)

 3. Hei, er du en av de norske legene som får 80.000 norske kroner i snitt hvert år, i smøring, ehh unnskyld diverse “utdanningstilskudd” var det vel jeg mente…

  Det du skriver her, er bare tull, grunnen til at vi ikke blir så syke i dag, som en del år tilbake, dreier seg i all hovedsak om bedre ernæring/kosthold.

  Du skal heller ikke se bort ifra at H1N1 (såkalt svineinfluensa) vaksinen er forurenset. Grunnen til at MANGE frykter dette, er at et Tsjekkisk laboratorium, for en tid tilbake fant spor av H5N1, også kalt fuglinfluensa i en forsendelse med H1N1 som de hadde mottatt fra Baxters Østerrikske avdeling (farmasigigant). Dette var et parti med vaksinemateriale som besto av tilsammen 72Kg, som ble sendt ut til flere laboratorier i Europa.

  Det alle bør være klar over, er at det er umulig å blande dette sammen ved et uhell i disse laboratoriene, da disse har den høyeste graden av sikkerhet som tenkes kan, det er helt enkelt ikke mulig. Men allikevel så har det da skjedd, og det kan kun ha skjedd med vitende vilje. Spørsmålet blir da i så fall hvorfor? Svaret kan jo være så enkelt som profitt, ingenting er jo bedre en en syk befolkning, hvis man ser på det fra Farmasieiernes sted, og hva det vil medføre for bunnlinjen i farmasiforetakene.

  Folk velger selv, men det er i høyeste grad å anbefale at man undersøker selv, og blir klar over hva man egentlig utsetter seg for før man velger å få sprøyte et fremmed stoff inn i kroppen.

  NB!
  Baxter, samt flere laboratorier er under etterforskning av blant annet Østerriksk, og Tsjekkisk politi. Samt at en del ministere i Østerrike er under press fordi de har håndtert saken dårlig.

 4. Jeg reiser mye mellom USA, Europa og Østen. Ca. 50 timer i fly i måneden. Har asma – bronkitt. Etter hva jeg ser, så er min sjanse til å overleve liten! Jeg forventer att myndigheten setter fart i utviklingen eller innkjøp av vaksinen. Men det er jo ikke sikkert att den virker. Er sjelden i Norge, så jeg håper vaksinenkan sendes i posten! Jeg satser på att dette ikke er så ille som pressen skriver.

 5. I følge pandemi.no vil ikke vaksinen bli distribuert til nordmenn som oppholder seg i utlandet. De må ta kontakt med lokale myndigheter der.

  Når det gjelder smøring av norske leger så er det slik at farmasiselskapene ikke har mulighet til å gjøre mer enn å spandere lunsj på dem. Jeg tviler på at noen (evt. alle) legene her i landet vil kaste sin yrkesetikk på båten for en gratis lunsj.

 6. Noe du bør vite om svineinfluensa:

  – Vaksinen har aldri blitt testet på mennesker. Du og dine barn blir forsøkskaninener for denne vaksinen.
  – Vaksinene inneholder tilsetningsstoffer som skal forsterke virkningen av vaksinen. Tilsetningsstoffene kan være årsak til autisme og andre nevrologiske sykdommer.
  – I 1976 ble folk massevaksinert for svineinfluensa, og mange av de vaksinerte endte dengang opp som lamme.
  – De farmasøytiske selskapene fraskriver seg ethvert ansvar for bivirkninger av vaksinene. Den norske regjeringen har gitt dem ansvarsfritak. Betryggende, ikke sant?
  – Vitamin D beskytter bedre enn noen vaksine mot (svine)influensa. Dette er noe som de farmasøytiske selskapene, Folkehelseinstituttet og politikerne håper at du aldri vil få vite.
  – De farmasøytiske selskapene tjener milliarder av dollar på vaksinen. Bare Norge har betalt 650 millioner kroner for vaksinen.
  – Hele 65% av amerikanske leger har sagt at de ikke ønsker å vaksinere seg mot svineinfluensa.

  De som køer opp utenfor helsestasjonene for å få sprøyten, er idioter. Muligens er hele hensikten med hysteriet fra myndighetenes side å identifisere idiotene i Norge?

 7. Otto, svært lite av det du sier har rot i virkeligheten. Om du mener at noe av dette stemmer så legg inn link til troverdige kilder som kan bekrefte “fakta” opplysningene dine.

  Svineinfluensavaksinen har blitt testet og kan på ingen måte forårsake autisme. At noen tjener penger på vaksinen er vel ikke noe problem? Det er langt billigere for Norge at private selskaper sitter på kunnskapen om å produsere vaksiner, og at vi kan kjøpe dem inn ved behov. Enn at staten selv måtte ha laboratorier, forskere og produksjonskapasitet tilgjengelig til en hver tid om man skulle trenge vaksine. Til sammenligning så tjener Volvo milliarder på å lage busser. Du lar vel ikke vær å kjøre buss av den grunn?

 8. Til alle idioter som har kjøpt hele “svineinfluensa” hysteriet.

  Et par tusen dødsfall på VERDENSBASIS(“svineinfluensa”) i forhold til noen få tusen dødsfall per land per år(vanlig influensa).

  Er det noe som har gjort meg sint om denne løgnen er at jeg viste at det kom til å skje sånn. Det blir stor media terror om “en NY influensa” mange land kjøper vaksine fra legemidddelselskapene for flere millioner også plutlig “nei det er ikke så farlig allikavel”

  Er det ingen som har lært noe fra “SARS”, “fulgeinfluensaen” og “ku galskapen”? De gjorde akkuratt det samme på disse de siste årene.

  At regjeringer og folk generelt som blir smittet av disse falske frykt spredinger gjør meg så forbanna. Det verste er at neste år blir det sikkert katt eller hund influensaen eller noe lignende.

  IDIOTER ALLE SAMMEN SOM HAR TRODD PÅ DENNE SVINEINFLUENSAEN

 9. Problemet med vaksinen er at den ikke har blitt testet ut nok enda. Hastverket ble skapt av mediehysteriet i sommer, da mange trodde at svineinfluensaen var farligere enn den sansynligvis er.

 10. Problemet i Europa er at dosene som skal selges her inneholder et stoff som kan være farlig. Dette stoffet er forbudt i USA, og dermed slipper de dette farlige stoffet.

  Dette stoffet er tilført vaksinen for at de skal få mest mulig ut av det…

  Det er mange forskere som mener at dette er meget farlig, og at mennesker kan få mange sykdommer, spesielt nervesykdommer…

 11. Hvilket stoff er dette? Hvem er “de”?

  Vaksinen bygger på en allerede kjent og trygg vaksine, der kun virusstammen er byttet ut. Vaksinen for svineinfluensa skulle da trolig være helt ufarlig.

  Pandemrix er for eksempel dokumentert mot en stamme av H5N1 (fugleinfluensa). En vaksine med H5N1-stammen av influensavirus (fugleinfluensa) vil imidlertid ikke gi beskyttelse mot H1N1-stammen som forårsaker svineinfluensa. Derfor må virusstammen skiftes ut i vaksinen. For den nye typen influensa A, H1N1 (svineinfluensa), benyttes samme formulering og produksjonsprosess av vaksinen, bortsett fra at virusstammen er skiftet ut.Legemiddelverket

 12. Jeg er en av idiotene som er positiv til vaksinen. De eneste som kan dokumentere noe her, er positiv til vaksinen. De som er negative har ingen fakta…sier vel vel noe..
  Ellers friske,unge personer i Norge har dødd av svineinfluensa,men media har ikke fått alle tallene. (naboen til en på jobben døde…ung og ellers frisk)

 13. ehh.. hvis det faktisk er en konspirasjon om å gjøre folk syke ved å lure dem med en vaksine så ville du garantert ikke hørt om det på nettsidene til offentlige institutter din IDIOT

 14. Takk Otto for at din bevissthet om denne helsefarlige svine- influensa vaksinen som giftprodusenten – GlaxoSmithKline står for.

  Måtte alle som kommer innpå her feste seg til det du har skrevet og gjerne gå innpå her igjen etter at de har tatt vaksinen og får merke bivirkningseffektene.

  Om voksne velger å ta/ikke ta denne giftvaksinen får bli opp til dem selv men jeg håper de tenker seg om både en og to med hensyn til å la deres barn ta den!

  Med beste hilsener

  Lise Tollefsen Slembe
  Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)

 15. Stoffet i vaksinen heter thimerosal og inneholder 50% kvikksølv. Det er dette stoffet som er farlig i vaksinen..som kan gi nerveskader……..og mye mye mer….Hvorfor ble det forbud mot kvikksølv i vaksiner og i tannfyllingsmateriell (amalgam) for litt siden om det ikke er farlig..?? Staten går også ut med at nå skal de dekke skadene om det skjer noe bivirkninger av vaksinene….Kyss meg ett sted…det skjer aldri….Staten som mener alle kvikksølvforgiftede pasienter prater tull, at det er psykisk osv osv….En skal også i tillegg få 2 influensavaksiner hver….Fin fint, dette blir bra når folk om noen år begynner å klage over diffuse symptomer her og der, ME lignende tillstander, MEN DE FÅR FORTSATT IKKE NOE HJELP FRA STATEN….vent å se dere….

  1. Godt poeng !!! Bra anonym.
   – Hvordan skal staten dekke skadene når det skjer bivirkniger ?
   Hvis du f eks får epilepsi, ms, eksem, astma..
   Nei da ville jeg gladelig hatt både svineinfluensa, influensa og andre sykdommer

   1. Sjansen for å få alvorlige bivirkninger av vaksinen er tilnærmet null. Ingen ting tilsier at vaksinen skulle gi bivirkninger som epilepsi og MS som du nevner.

    Det er merkelig at det aldri kommer noen dokumentasjon fra vaksinemotstanderne. Bare masse påstander tatt ut i fra løse luften.

    1. Ja da lever du i en boble uten info fra både motstandere og tilhengere. = null – det var dagens eller årets. Så jeg er motstander fordi jeg er opplyst?

     …nå har legene og andre dysset ned bivirkningene siden vaksine kom — derfor er det dårlig med dokum.

     1. Dysset ned bivirkninger?

      De er da klart tydelig på at smerte og rødhet på stikkstedet, lavgradig feber, ubehag, hodepine, litt sånt ikke er uvanlig, og at i sjeldne tilfeller får man anafylakse, og at derfor folk som er allergiske mot x stoffer (liste over ting, bl.a. hønseegg siden det er brukt som vekstmedium) ikke bør få vaksinen? Veldig sjelden har det blitt assosiert med Guillain-Barré og andre nevrologiske problemer, men som sagt, svært, svært sjelden. Det klarer folk forøvrig fint å få uten å ha tatt vaksine, selv om dere konspirasjonsteoretikere krisemaksimerer.

      Dette er da veldig klart fra deres side? Du skjønner, det er ikke sånn at fordi du lukker øynene så finnes ikke verden der ute!

    2. …men det er greit å få astma, eksem ? J ønsker dokumentasjon på at ingen blir syke av hverken vaksinene vi får før 2 års alder og alle andre vaksiner.
     På nyhetene sa de d har kommet en ny vaksine mot livmorhalskreft unge jenter skal ta, så kom d fram at den hjelper mot mot 1 kanskje 2 av de 12 typene kreft de kan få, hvorfor ikke lage en som tar alle/fler?

     Jeg fikk denne på mailen min fra: Author: skvalderkål
     Comment:
     Skal med glede ta 10 X vaksine med påståtte medfølgende “giftstoffer”, bare jeg slipper å høre på skvaldringen din mer. Ha deg tilbake til nyhetsspeilet er du grei, der har du iallefall en menighet som virker å tolerere deg bedre enn her.
     – Hvorfor lese mitt teite innlegg – er det påbudt?
     …for min del er det greit å være alene i menigheten – jeg er ikke på jakt etter fanclub. Mere merkelig at du står fram som anonym.

     – Hva med å gi 10 X vaksine med påståtte medfølgende “giftstoffer” til ditt nyfødte barn… da vil j gjerne du tar kontakt m undertegnede når babyen er 2 år

 16. “Jeg er en av idiotene som er positiv til vaksinen. De eneste som kan dokumentere noe her, er positiv til vaksinen. De som er negative har ingen fakta…sier vel vel noe..
  Ellers friske,unge personer i Norge har dødd av svineinfluensa,men media har ikke fått alle tallene. (naboen til en på jobben døde…ung og ellers frisk)”

  forts fra innlegget over….men for dere som vil putte inn 2 vaksiner i kroppen deres med kvikkvølv i. Om dere da om noen år får diffuse symptomer fra nervesystemet, ME symptomer, legen finner ikke ut av det, så vet dere iallefall årsaken nå:) Jeg skal love dere at jeg og min familie skal ikke ta vaksinen, sliter nok som det er etter en Hep B vaksine som inneholdt kvikksølv, da thimerosal, og amalgamfyllinger. For min del, for dere som absolutt vil ta vaksinen, blir det spennende å se hva som skjer:)

 17. Først av alt; dess mer utrolig påstand man har, dess større behov er det for sikkelig dokumentasjon av påstanden. Når det gjelder kvikksølv så er det riktig at svineinfluensavaksinen (og mange andre vaksiner) inneholder thiomersal som er en kvikksølvforbindelse. Årsaken til at man bruker dette stoffet er at det har bakteriedrepende effekt, og gjør vaksinen tryggere. Man har brukt dette i vaksiner i over 70 år. Det er dokumentert at det ikke er noen sammenheng mellom thiomersal og helseskader.

  Når det gjelder amalgamfyllinger er det heller ikke dokumentert noen sammenheng mellom helseskader og amalgamfyllinger. At amalgam ikke er heldig for miljøet er en annen sak.

  The FDI World Dental Federation performed a meta-analysis of the literature on mercury toxicity and concluded that there is no documented scientific evidence to show adverse effects from mercury in amalgam restorations except in extremely rare cases of mercury hypersensitivity.

  En helt annen sak er at vi mennesker har et enormt behov for å finne en årsak til ting. Om vi er syke, og det ikke lar seg forklare (eller vi ikke vil godta forklaringen legen gir), så lager vi gjerne vår egen løst begrunnede forklaring.

  1. Hvorfor er amalganfyllinger forbudt i mange land ?
   Hvorfor blir folk friskere/ bedre når de fjerner amalgan ? Skal du svare placebo da…

   1. Ingen studier kan entydig konkludere med at folk blir friskere av å fjerne amalgamfyllingene sine. Man får derimot en økt risiko for opptak av amalgam i kroppen i prossessen med å fjerne fyllingene, enn ved å la dem være.

    Amalgam er forbudt i mange land, bl.a Norge, fordi det er uheldig at store mengder avfall fra tannlegene havner ut i naturen. Samt at det i dag eksisterer fullgode erstattninger.

    1. Er det vanlig praksis for sånne vaksiner at man fritar produsent for ansvar? Og hva med det som skjede østeriket med mix av virus er det vanlig?

 18. Kjære kvikksølvforvirrede, åpenbart kjemisk ukyndige individer, logikken deres er totalt ute å kjøre.

  La meg demonstrere med etpar eksempler:

  Vanlig bordsalt inneholder rundt 50% Klor.
  Klor er giftig!
  Ergo må bordsalt være giftig.
  Oksygen er giftig, hydrogen er eksplosivt.
  Da må det med logikken til kvikksølvfolket være slik å forstå at dihydrogenmonoksid er veldig eksplosivt og giftig?
  Thiomersal inneholder også en like mange atomer svovel som kvikksølv *gisp* det må da være farlig!

  Eller hvordan var nå dette med kjemi, hmmm…

  The stupid, it burns!

  1. Bra påpekt! Har ofte sagt dette til de patetisk konspirasjonsteoretikerne, selv om et grunnstoff som alene kan være giftig er i en forbindelse… så betyr ikke det at forbindelsen er giftig. Som du påpeker, klor er jo ekstremt uheldig å få innvortes, likevel, så spiser vi alle Natrium-klorid hver eneste dag…..

 19. “Først av alt; dess mer utrolig påstand man har, dess større behov er det for sikkelig dokumentasjon av påstanden. Når det gjelder kvikksølv så er det riktig at svineinfluensavaksinen (og mange andre vaksiner) inneholder thiomersal som er en kvikksølvforbindelse. Årsaken til at man bruker dette stoffet er at det har bakteriedrepende effekt, og gjør vaksinen tryggere. Man har brukt dette i vaksiner i over 70 år. Det er dokumentert at det ikke er noen sammenheng mellom thiomersal og helseskader.

  Når det gjelder amalgamfyllinger er det heller ikke dokumentert noen sammenheng mellom helseskader og amalgamfyllinger. At amalgam ikke er heldig for miljøet er en annen sak”.

  Er du helt rar eller? Kvikksølv er et av de farligste miljøgiftene vi kjenner til. En miljøgift er et stoff (ofte menneske lagd) som lekker ut i “miljøet” som potensielt er skadelig el forstyrrende for at livsprosesser skal fungere normalt.. Forresten utrolig hvordan vi ser på “miljøet” som adskilt fra “sivilisasjonen” Vi er i dette miljøet hele tiden. – i vann luft jord og levende organismer i alt fra bakterier trær til pattedyr, Det er forsket på og kjent at meget små doser kvikksølv kan gi alvorlige helseskader. Farlig for “miljøet” er farlig for oss. Vi er dette “miljøet”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge