WMI og CarbonCopyPro (del 3): Tallenes tale

Skattelistene for 2009 er nå offentliggjort og det er på tide å se hva våre venner i CarbonCopyPro (CCP) og Wealth Master International (WMI) tjente. Før vi ser på tallene må vi minne om påstander som er brukt i markedsføringen av disse produktene. Dette er påstander som “Vår gjennomsnittlige årslønn ligger på 1,3M“, “Jeg har hjulpet mange med å tjene 30 000 – 100 000 kr pr mnd” og “Til sammen tjente jeg hele 180 000 denne mnd.” Spørsmålet er om det finnes spor av dokumentasjon av disse påstandene i den skattbare inntekten. Om ikke, hvor er disse pengene blitt av?

Hasse Andre Johnsgård ser ut til å være den som har klart seg best. Han hadde imidlertid en god inntekt fra en ordinær jobb før han startet med CCP og sluttet ikke umiddelbart i denne jobben når han startet med CCP. Skattelistene viser at Johnsgård hadde en skattbar inntekt på 512 576 kr i 2008 (før CCP) og en skattbar inntekt på 481 566 kr i 2009 (etter CCP). Det er en nedgang på 31 010 kr.

Per Gunnar Hoem hadde en skattbar inntekt i 2008 på 810 kr. I 2009 var denne krympet til 142 kr. Det kunne tenkes at Hoem samlet inntektene i et selskap, men han driver ikke noe selskap i Norge, så hvor har pengene fra CCP og WMI blitt av?

Carl Harald Krystad hadde en skattbar inntekt i 2008 på 370 036 kr. I 2009 var denne sunket til 331 036 kr. Krystad er forøvrig den som har mottatt brev fra Lotteritilsynet.

Ronny Enoksen Kortgård hadde en skattbar inntekt i 2008 på 206 6674 kr. I 2009 var denne økt til 220 071 kr. Han påstår på sin nettside brainntekthjemmefra.com at “våre beste konsulenter tjener flere hundre tusener kroner per måned“. Etter Kortgårds inntekt å bedømme er han langt fra de beste…

Bloggen Faraos gravkammer har regnet ut følgende inntektsvekst for CCP / WMI medlemmene:

I en sammenligning av personer som ble medlemmer før 15. november 2009, har disse en gjennomsnittlig skattbar inntekt på 204.362 kr i 2008 og 209.114 kr i 2009. Det er 2,3 prosent økning på ett år. Den øvrige befolkningen har opplevd en økning på 4,4 prosent i samme tidsrom, dvs. at den jevne nordmann har hatt dobbelt så høy lønnsvekst som et gjennomsnittlig CCP / WMI medlem fra 2008 til 2009. I 2008 lå medlemmene 11 prosent bak landsgjennomsnittet, mens de i 2009 lå 13 prosent bak.

Dersom man kun ser på dem som ble medlemmer i april 2009 eller tidligere, så er gjennomsnittsinntekten for 2009 under 185.000. Med bakgrunn i skattelistene kan man altså konkludere med at jo tidligere man ble medlem av CCP, jo mindre tjente man i 2009.

Dette er selvsagt ikke en sammenligning som sier alt om inntekten til medlemmene. Vi kan f.eks anta at personer som blir rekruttert til slike konsepter har lavere inntekt enn gjennomsnittet i utgangspunktet og at man ikke har vert medlem hele året. Uansett gir tallene en indikasjon på at man ikke får rekordhøye inntekter over natten ved å være med i dette konseptet. Dette er ikke overraskende i forhold til hva vi vet om MLM generelt. I gjennomsnitt taper 99,95 % av alle deltakere i MLM konsepter penger på å delta.

Media omtale
CCP og WMI har fått flere artikler i media den siste tiden. E24 omtalte konseptet den 07.10 under overskriften “I pyramidelovens gråsone“. Her får vi vite at konseptet har  ca 1 100 medlemmer i Norge. Lotteritilsynet siteres: “Totalinntrykket Lotteritilsynet sitter igjen med er at disse selskapene opererer i en gråsone av pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16. (…) Blant annet stammer mye av medlemmenes inntekter fra salg av medlemskap og startpakker kombinert med det som fremstår som til dels overprisede varer“.

08.10 omtaler E24 Lotteritilsynets brev til en av deltakerne i WMI der tilsynet krever svar på 9 spørsmål ang. WMI. Bl.a. informasjon om verdien av produktene som tilbys, innmeldingskostnader og provisjonssystem.  Les hele brevet her.

11.10 omtalte hegnar.no en sak der advokat Hans Petter Hellerøy, på vegne av sin klient, har skrevet et brev til personen bak bloggen Faraos gravkammer. I brevet truer advokaten med politianmeldelse og erstatningssøksmål om ikke kritikken av WMI og CCP konseptet opphører. Heldigvis har ikke bloggeren latt seg skremme av denne aggressive fremferden. Bloggen er fremdeles aktiv og poster fremdeles viktig kritisk informasjon vedrørende konseptet. Les brevet fra Hellerøy her.

Graf: faraosgravkammer.blogspot.com

Rekrutteringen bremser opp
Faraos gravkammer mener å vite at rekrutteringen til CCP og WMI er bremset kraftig opp i løpet av 2010. Jmf. graf til høyre. I september / oktober 2010 hadde WMI 1 100 medlemmer i Norge og 15 000 på verdensbasis. Dette er tall som kommer fra WMI selv og inkluderer antagelig ikke aktive medlemmer. I Norge hadde CCP ca. 4 00 medlemmer i januar 2010. Pr. oktober 2010 er dette antagelig langt lavere da promoteringen har vert mindre det siste halve året.

Konklusjon
Inntekter som ikke står i står i stil med lovnadene, fallende rekruttering, produkter som aldri har hatt noen vesentlig verdi og økt oppmerksomhet fra media og Lotteritilsynet vil dra i retting av at dette konseptet blir mindre attraktivt i fremtiden. Mange av de involverte personene vil da sannsynligvis gå over i andre lignende konsepter.

Be Sociable, Share!

4 thoughts on “WMI og CarbonCopyPro (del 3): Tallenes tale”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge