Tag Archives: Svangerskap

Hva er sjansen for å overleve som ekstremt prematur?

Et normalt svangerskap er på 40 uker. Barn som er født tidligere kalles premature (før moden / umoden). Barn som er født mellom den 24. og 28. svangerskapsuke blir definert som ekstrem prematur. Overlevelsesraten øker enormt på bare noen få uker, fra omtrentlig 0 % ved barn som er født i 22. svangerskapsuke til 90 % ved barn som blir født i 27. svangerskapsuke. Barna er gjerne så små at de passer i dukkeklær.