Tag Archives: WMI

WMI og CarbonCopyPro (del 3): Tallenes tale

Skattelistene for 2009 er nå offentliggjort og det er på tide å se hva våre venner i CarbonCopyPro (CCP) og Wealth Master International (WMI) tjente. Før vi ser på tallene må vi minne om påstander som er brukt i markedsføringen av disse produktene. Dette er påstander som “Vår gjennomsnittlige årslønn ligger på 1,3M“, “Jeg har hjulpet mange med å tjene 30 000 – 100 000 kr pr mnd” og “Til sammen tjente jeg hele 180 000 denne mnd.” Spørsmålet er om det finnes spor av dokumentasjon av disse påstandene i den skattbare inntekten. Om ikke, hvor er disse pengene blitt av?

Continue reading WMI og CarbonCopyPro (del 3): Tallenes tale